Besplatna podjela i korištenje kompostera u kućanstvima

Grad Koprivnica i Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. pozivaju sve zainteresirane građane da se uključe u nastavak projekta KOMPOSTIRANJE BIOOTPADA na području grada Koprivnice i besplatno preuzmu svoju posudu (komposter) za kompostiranje biorazgradivog otpada.

Komposter Kompostirajmo

Grad Koprivnica i Komunalac nabavili su dodatnih 500 plastičnih kompostera volumena 400 litara za provedbu projekta poticanja kompostiranja u kućanstvima.

Prijave za besplatnu podjelu i korištenje kompostera moguće je dostaviti putem elektroničke pošte na info@komunalac-kc.hr, fax-a 251-898, tel. 493-700 ili slanjem prijave na našu adresu Komunalac d.o.o., Sektor komunalnih usluga, Mosna ulica 15, Koprivnica.

U prijavi je potrebno dostaviti sljedeće podatke:

  • ime, prezime, OIB korisnika i šifra kupca (navedena na računu za uslugu odvoza komunalnog otpada)
  • adresu, telefonski broj
  • e – mail adresu

Podjela će se obaviti prema redoslijedu zaprimanja prijava.

Prijavu ne mogu dostavljati korisnici koji su već ranije preuzeli komposter.

Komposter će biti dostavljen na kućnu adresu s detaljnim uputama za kompostiranje.

JAVNI NATJEČAJ

Temeljem Odluke Uprave broj: 2614/17. od 21. 02. 2017. godine Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2017. godinu

newsletter
Ukoliko želite primati obavijesti vezane uz GKP Komunalac d.o.o. prijavite se na naš newsletter.

Kom.Net

Zanima li Vas možda što je to Komnet? Registrirani korisnici upišite Vaše pristupne podatke za ulaz. Zaboravili ste Zaporku?

Novi korisnici registrirajte se OVDJE.

POSLOVNI SUBJEKTI

- FINA e-Račun
- Pantheon e-Račun

 
KUĆANSTVO

- Svi računi web portal
- ePošta

Želite prijaviti komunalne probleme i ubrzati njihov popravak?
Opiši problem – Slikaj – Šalji!
 
Pristupite servisu putem web sučelja ili mobilne aplikacije.

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora

Sukladno Odluci Uprave broj: 6283/18 od 21. svibnja 2018. godine, Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. Koprivnica, raspisuje Javni natječaj za ...

Opširnije

Otvoreni javni natječaj za zakup vanjskog prostora u sklopu nekretnine Poslovni centar Pevec u Koprivnici

Sukladno Odluci Uprave broj: 5539/18 od 04. svibnja 2018. godine, Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. Koprivnica, raspisuje: Otvoreni javni natječaj za ...

Opširnije

Javni natječaj u krugovima za grobna mjesta u Jagnjedovcu

Na temelju članka 13. Zakona o grobljima (N.N. 19/98., 50/12., 89/17.) i sukladno Odluci Uprave  broj: 3674/18. od 22. 03. ...

Opširnije

TRAŽILICA POKOJNIKA

Pristup tražilici pokojnika
*desktop verzija

 

GIS aplikacija – tražilica pokojnika
*mobilna verzija
OR kod