GKP Komunalac d.o.o. » Novosti http://www.komunalac-kc.hr Fri, 23 Jun 2017 11:38:47 +0000 hr-HR hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.2 Uručenje certifikata u sklopu projekta “Certificirana seljačka tržnica“ poljoprivrednim proizvođačima http://www.komunalac-kc.hr/urucenje-certifikata-u-sklopu-projekta-certificirana-seljacka-trznica-poljoprivrednim-proizvodacima/ http://www.komunalac-kc.hr/urucenje-certifikata-u-sklopu-projekta-certificirana-seljacka-trznica-poljoprivrednim-proizvodacima/#comments Tue, 20 Jun 2017 12:04:40 +0000 http://www.komunalac-kc.hr/?p=7612 http://www.komunalac-kc.hr/urucenje-certifikata-u-sklopu-projekta-certificirana-seljacka-trznica-poljoprivrednim-proizvodacima/feed/ 0 Obavijest korisnicima o odvozu otpada http://www.komunalac-kc.hr/obavijest-korisnicima-o-odvozu-otpada-3/ http://www.komunalac-kc.hr/obavijest-korisnicima-o-odvozu-otpada-3/#comments Tue, 13 Jun 2017 08:46:13 +0000 http://www.komunalac-kc.hr/?p=7584 http://www.komunalac-kc.hr/obavijest-korisnicima-o-odvozu-otpada-3/feed/ 0 Rezultati ankete o izgradnji vanjskog dijela bazenskog kompleksa Cerine http://www.komunalac-kc.hr/rezultati-ankete-o-izgradnji-vanjskog-dijela-bazenskog-kompleksa-cerine/ http://www.komunalac-kc.hr/rezultati-ankete-o-izgradnji-vanjskog-dijela-bazenskog-kompleksa-cerine/#comments Mon, 12 Jun 2017 13:33:31 +0000 http://www.komunalac-kc.hr/?p=7586 http://www.komunalac-kc.hr/rezultati-ankete-o-izgradnji-vanjskog-dijela-bazenskog-kompleksa-cerine/feed/ 0 Učenici COOR ”Podravsko sunce” posjetili Kompostište http://www.komunalac-kc.hr/ucenici-coor-podravsko-sunce-posjetili-kompostiste/ http://www.komunalac-kc.hr/ucenici-coor-podravsko-sunce-posjetili-kompostiste/#comments Wed, 07 Jun 2017 09:18:49 +0000 http://www.komunalac-kc.hr/?p=7562 http://www.komunalac-kc.hr/ucenici-coor-podravsko-sunce-posjetili-kompostiste/feed/ 0 Uređivanje dvorišta u Dječjem vrtiću ”Potočić” http://www.komunalac-kc.hr/uredivanje-dvorista-u-djecjem-vrticu-potocic/ http://www.komunalac-kc.hr/uredivanje-dvorista-u-djecjem-vrticu-potocic/#comments Wed, 07 Jun 2017 09:11:27 +0000 http://www.komunalac-kc.hr/?p=7557 http://www.komunalac-kc.hr/uredivanje-dvorista-u-djecjem-vrticu-potocic/feed/ 0 Kreativna radionica s Eko grupom http://www.komunalac-kc.hr/kreativna-radionica-s-eko-grupom/ http://www.komunalac-kc.hr/kreativna-radionica-s-eko-grupom/#comments Fri, 02 Jun 2017 13:24:36 +0000 http://www.komunalac-kc.hr/?p=7546 http://www.komunalac-kc.hr/kreativna-radionica-s-eko-grupom/feed/ 0 Posjet OŠ “Vukovina” novouređenom dječjem igralištu http://www.komunalac-kc.hr/posjet-os-vukovina-novouredenom-djecjem-igralistu/ http://www.komunalac-kc.hr/posjet-os-vukovina-novouredenom-djecjem-igralistu/#comments Thu, 01 Jun 2017 13:48:24 +0000 http://www.komunalac-kc.hr/?p=7527 http://www.komunalac-kc.hr/posjet-os-vukovina-novouredenom-djecjem-igralistu/feed/ 0 Dogradnja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad – I. faza – Obavijest o nadmetanju http://www.komunalac-kc.hr/dogradnja-reciklaznog-dvorista-za-gradevinski-otpad-i-faza-obavijest-o-nadmetanju/ http://www.komunalac-kc.hr/dogradnja-reciklaznog-dvorista-za-gradevinski-otpad-i-faza-obavijest-o-nadmetanju/#comments Thu, 01 Jun 2017 13:38:32 +0000 http://www.komunalac-kc.hr/?p=7533 http://www.komunalac-kc.hr/dogradnja-reciklaznog-dvorista-za-gradevinski-otpad-i-faza-obavijest-o-nadmetanju/feed/ 0 „ZelenKO“ – Aplikacija za odvojeno prikupljeni otpad http://www.komunalac-kc.hr/zelenko-aplikacija-za-odvojeno-prikupljeni-otpad/ http://www.komunalac-kc.hr/zelenko-aplikacija-za-odvojeno-prikupljeni-otpad/#comments Thu, 01 Jun 2017 08:47:41 +0000 http://www.komunalac-kc.hr/?p=7515 http://www.komunalac-kc.hr/zelenko-aplikacija-za-odvojeno-prikupljeni-otpad/feed/ 0 Sadnja cvijeća ispred Osnovne škole “Braća Radić” http://www.komunalac-kc.hr/sadnja-cvijeca-ispred-osnovne-skole-braca-radic/ http://www.komunalac-kc.hr/sadnja-cvijeca-ispred-osnovne-skole-braca-radic/#comments Thu, 01 Jun 2017 05:52:11 +0000 http://www.komunalac-kc.hr/?p=7509 http://www.komunalac-kc.hr/sadnja-cvijeca-ispred-osnovne-skole-braca-radic/feed/ 0