Odgovori na najčešća pitanja korisnika

Na sljedećim poveznicama mogu se pronaći odgovori na najčešća pitanja korisnika naših usluga:
 

KAKO SE DOBIJU ŽUTE VREĆE ZA PLASTIKU?

Svaki korisnik im pravo na jednu besplatnu žutu vreću po odvozu. Dodatne žute vreće mogu se kupiti na našim blagajnama u Mosnoj ulici 15 ili u Upravnoj zgradi groblja po cijeni od 1,00 kn/kom.
 

NA KOJI NAČIN SE MOŽE ZBRINUTI EE OTPAD?

EE otpad može se zbrinuti na tri načina, od koji su sva tri besplatna: – naručiti odvoz na besplatni telefon 0800 444-110 ili mailom prijava@eeotpad.com ( dolaze na kućnu adresu i preuzimaju otpad) – predati u trgovini koje na blagajni imaju naljepnicu PREUZIMAMO EE OTPAD – dovesti do reciklažnog dvorišta u Ulici A. Daničića b.b. (poslovna zona Dravska) – (tel. 621-047)
 

DA LI SE U SMEĐU POSUDU STAVLJA VREĆA SA BIORAZGRADIVIM OTPADOM ILI SAMO BIORAZGRADIVI OTPAD?

Budući da se zeleni otpad nakon dopreme na kompostište obrađuje nekoliko mjeseci nije prihvatljiva prisutnost plastičnih vreća u ovoj vrsti otpada, stoga ne treba u smeđu posudu stavljati plastičnu vreću. Kod okretanje i miješanja otpada plastične vreće se dodatno usitnjuju, što kasnije znatno otežava odvajanje primjesa kod prosijavanja gotovog komposta. Uvođenjem smeđih posuda smanjuje se količina zelenih vreća čime se smanjuje i količina novog otpada (zelene vreće mogu tek neznatno reciklirati jer je trošak vode za ispiranje često znatno veći od vrijednosti sirovine za reciklažu.)
 

DA LI JE MOGUĆE OBROČNO OTPLATITI DUGOVANJA ZA PLIN, OTPAD, GROBLJANSKE USLUGE?

Svakim radnim danom od 07:00 do 19:00 možete se javiti u Službu naplate radi dogovora o obročnoj otplati duga.
 

POSTOJI LI NAKNADA PRILIKOM PLAĆANJA?

Na blagajnama Komunalca (na adresama Mosna ulica 15 i Ivana Česmičkog 28) nema naknada za plaćanje kao ni sa originalnim uplatnicama Komunalaca u poslovnicama Fine.
 

KOJIM KARTICAMA JE MOGUĆE IZVRŠITI PLAĆANJE U KOMUNALCU?

Plaćanje je moguće izvršiti slijedećim karticama: Maestro, Mastercard i Visa ( Diners i American ne primamo).
 

GDJE TREBA IZVRŠITI PLAĆANJE NAKON PRIMITKA OVRHE?

Nakon primitka ovrhe, ukoliko ne podnesete prigovor na istu, javite se sa ovršnim rješenjem u Službu naplate kako bi podmirili dugovanje.

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama “Narodne novine broj 74/14.) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije od 10. srpnja 2018. godine, Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2018. godinu