Civitas Dyn@mo

ABC_PROJECTS_logo_full_EU_rgb

CIVITAS DYN@MO projekt je koji se provodi u sklopu FP7 – 7. Okvirnog programa Europske unije. Njime se financiraju znanstvena istraživanja i razvoj u funkciji konkurentnosti lokalnog gospodarstva na osnovi praktičnog korištenja najnovijih znanstvenih spoznaja.

Usmjeren je na razvoj najučinkovitijih mjera prometne održivosti na osnovi elektromobilnosti i planiranja održivog gradskog prometa, a odobren je u sklopu inicijative CIVITAS u ciklusu CIVITAS PLUS II (2012-2015). Projekt se provodi u četiri grada: Aachen, Palma de Mallorca, Gdynia i Koprivnica. Ukupna vrijednost projekta je oko 13,1 milijuna eura, s doprinosom Europske unije od 8,5 milijuna eura.
GKP Komunalac sudjeluje u projektu kao partner Gradu Koprivnici sa budžetom od 291.840,00 HRK. Osim GKP Komunalca lokalni partneri na projektu su i Kampus d.o.o., Razvojna agencija sjever DAN, Čazmatrans Nova d.o.o. te HŽ Infrastruktura.
Provođenje projekta u Koprivnici obuhvaća 6 mjera (Planiranje javnog prijevoza, Plan održivog gradskog prometa, Sveučilišni kampus nulte CO2 emisije, Javni prijevoz s niskom emisijom, Razvoj kurikuluma održivog prometa za koprivničko sveučilište te Program zajedničkog korištenja električnih gradskih automobila). GKP Komunalac kao partner sudjeluje u mjeri 2.1. Program zajedničkog korištenja električnih gradskih automobila.

Sustav električnih automobila i bicikala u gradu Koprivnici

Sustav električnih automobila:
• 7 električnih automobila
• 5 ELEN punionica za električne automobile
• 200 korisnika

Već neko vrijeme bilo je očito da postoji potreba za učinkovitije korištenje gradskih službenih vozila i službenih vozila drugih javnih ustanova i poduzeća. Učinkovito korištenje električnih vozila, organizirano u shemi „car-sharing-a“ pokazalo se najisplativijim rješenjem. Nabava pet električnih vozila, jednog hibrida i jednog plug-in hibridnog vozila od strane Grada privuklo je veliku pozornost medija. Grad Koprivnica potpisao je ugovor sa HEP-om (programa HEP Elen) o osnivanju pet punionica za električne automobile. U sklopu programa mobilnosti Nacionalnog fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinokovitost, omogućena je subvencija za nabavku. Radnici koji su imali želju za sudjelovanjem u programu za e-automobile, prošli su potrebnu edukaciju. Kako je broj osposobljenih djelatnika povećan, e-automobili su učinkovitije korišteni. U međuvremenu „car-sharing“ se proširio. Komunalac d.o.o. uključen je u „car-sharing“ shemu i naši zaposlenici koriste dva električna vozila. Korištenje sustava je još uvijek u eksperimentalnoj fazi, no isplativost se poboljšava s porastom broja korisnika i vozila se koriste tijekom cijelog radnog dana. Osim toga, prve uštede na gorivu su zabilježene već i u hladnijim zimskim mjesecima.

Sustav javnih (električnih) bicikala:
• 60 javnih bicikala
• 10 električnih bicikala
• 8 terminala
• više od 1000 korisnika
U 2014. održavanje sustava „bike-sharing“ je provedeno u gradovima Koprivnici i Heviz (Mađarska), kao rezultat projekta prekogranične suradnje (IPA Mađarska-Hrvatska). Bicko sustav je prvi sustav za dijeljenje javni bicikli u gradu Koprivnici. Sustav se sastoji od 60 bicikala, 7 priključnih stanice s IT nadzorom sustava i javno dostupnih GIS karata za turiste. Sustav se održava od strane Komunalca d.o.o. koji raspolaže vozilom za prijevoz i održavanje bicikli među priključnim stanicama. U okviru projekta CIVITAS DYN@MO nedavno je nadograđeno u sustav dodatnih 10 električnih bicikala i jedna pomoćna priključna stanica na Sveučilišnom kampusu. Sustav je u potpunosti kompatibilan s postojećim konvencionalnim sustavom najma bicikli i koristi iste priključne stanice. Obični i električni javni bicikli dio su sustava intermodalnog javnog prijevoza Grada, razvijenog u sklopu projekta CIVITAS DYN@MO. Sustav trenutno broji oko 1000 registriranih korisnika i do daljnjeg je besplatan za korištenje.

BusKo – električni minibus
Grad Koprivnica, u suradnji s Udrugom Civitas Dyn@mo, pokrenuo je odličnu alternativu za prijevoz građana. Prvi autobus krenuo je s radom 23. listopada 2015. godine. Koprivnički električni autobusi bit će primjer prvog javnog prijevoza nulte emisije u Republici Hrvatskoj. Cilj projekta je razvoj održive i energetski efikasne urbane mobilnosti s naglaskom na elektromobilnosti. Električni autobusi uvedeni su u sklopu mjere K 2.2. Javni prijevoz niske emisije CO2. Sustav javnog prijevoza nulte emisije integrirat će se s mogućnostima regionalnog javnog prijevoza te će biti prvi takav sustav u gradovima slične veličine u regiji.

http://www.civitas.eu/
Promo video Civitas Dyn@mo

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama “Narodne novine broj 74/14.) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije od 10. srpnja 2018. godine, Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2018. godinu