Pitanja i odgovori

PITANJE:
vezano uz način prijave u svezi “Natječaja za predlaganje programa/projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2016. godinu” možete mi objasniti Obvezne prilogu:
Potvrda potpisana od ovlaštene osobe za zastupanje:
• da podnositelj ima utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice korisnika sredstava ili drugi prikladan način),
• imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa/projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga,
• vode transparentno financijsko poslovanje sukladno posebnom zakonu.

Možete mi pojasniti gdje te potvrde naći? Ili su to vlastoručne potvrde?

Također me zanima da li Izjavu prijavitelja da su uredno ispunjee obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju
iz javnih izvora određenih Uredbom sami napišemo, ili Vi imate točno određenu šprancu po kojoj treba napisati?

 

ODGOVOR:
vezano uz prijavu na Natječaj za predlaganje programa/projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije odgovaramo sljedeće:

Za sve tražene potvrde ne postoji ne postoji poseban obrazac, radi toga je potrebno da svaki podnositelj zahtjeva dostavi potpisanu i ovjerenu potvrdu izdanu od strane ovlaštene osobe podnositelja kojim potvrđuje da su traženi uvjeti zadovoljeni, a pri tome se misli na:

• Da podnositelj ima definiran način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu – adresu mrežnih stranica ili dokaz o drugom obliku javnog objavljivanja.
• Da podnositelj raspolaže zadovoljavajućim organizacijskim kapacitetima i ljudskim resursima za provedbu programa/projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga. Navedeno se dokazuje navođenjem uvjeta u kojima podnositelj funkcionira (prostorni, tehnički i slično) i naravno brojem članova te brojem iskusnih članova koji su već provodili takav ili sličan projekt.
• Da se financijsko poslovanje podnositelja zahtjeva vodi u skladu sa aktualnim zakonskim i podzakonskim propisima.
• Da su uredno ispunjene obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora.

Navedena mjerila određena su u čl. 5. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” 26/15.).

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama “Narodne novine broj 74/14.) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije od 10. srpnja 2018. godine, Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2018. godinu