Najam i upravljanje objektima

GKP Komunalac upravlja sportskim i ostalim objektima (Prodajni centar Pevec).

Pružamo usluge najma istih poduzećima, udrugama i građanima.

Zainteresirani za najam sportskih i ostalih objekata informacije mogu dobiti:
GKP Komunalac d.o.o., Mosna ulica 15, SOBA 213, radnim danom u vremenu od 7.00 do 15.00 sati

DAMIR ZLOJUTRO
e-mail: damir.zlojutro@komunalac-kc.hr
tel: +385 (0)48 251 827