Opskrba plinom

U skladu sa zakonskim propisima GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica obavlja energetsku djelatnost opskrbe u obvezi javne usluge i energetsku djelatnost opskrbe plinom krajnjih kupaca, za što je dobio dozvolu od strane Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA).

 

Također, sukladno zakonskoj regulativi, od 01.01.2012. godine u primjeni je novi način obračuna isporučenog plina (članak 53. Pravilnika o organizaciji tržišta prirodnog plina (NN 126/10 i 128/11) i članak 95. Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom (NN 43/09).
Od tog datuma kao mjerna jedinica za isporučenu količinu plina umjesto “Sm³” primjenjuje se “kWh”.

 

Prilikom preračunavanja standardnog kubnog metra plina (Sm³) u kWh koristi se propisani pretvorbeni faktor 9,2607 (kWh/Sm³). Navedeni faktor se prilikom obračuna umanjuje ili uvećava za razliku izmjerene donje ogrjevne vrijednosti isporučenog plina (podaci dobiveni iz kromatografskih analiza plina, Službe za laboratorijska ispitivanja IPNP INA d.d., objavljenih na web stranici Plinacra d.o.o.) za pripadajuće obračunsko razdoblje u odnosu na standardnu ogrjevnu vrijednost plina od 33,33835 (MJ/Sm³). Slijedom navedenog, energija isporučenog plina (E) po isteku obračunskog razdoblja izračunava se na način da se količina isporučenog plina u kubicima (Sm³) pomnoži s prosječnom donjom ogrjevnom vrijednošću plina (Hds,pros – zaokružen na šest decimalnih mjesta) navedenom na računu za pripadajuće obračunsko razdoblje te se prikazuje kao cijeli broj, odnosno prema sljedećoj formuli:

E (kWh) = V (Sm³) • Hds,pros (kWh/Sm³)

gdje je:

E (kWh) = energija isporučene količine plina za obračunsko razdoblje zaokružena na cijeli broj

V (Sm³) = količina (volumen) isporučenog plina utvrđena očitanjem mjernog uređaja za obračunsko razdoblje zaokružena na cijeli broj

Hds, pros (kWh/Sm³) = prosječna izmjerena donja ogrjevna vrijednost plina, utvrđena za obračunsko razdoblje, zaokružena na šest decimalnih mjesta

 

PRIMJER IZRAČUNA:

Tarifni model = TM2

Početno stanje brojila = 0 Sm³

Očitano stanje brojila = 100 Sm³

Potrošnja: V = 100 Sm³

Hds,pros za pripadajuće obračunsko razdoblje = 9,622718 (kWh/Sm³)

Fiksna mjesečna naknada za TM2 = 11,00 kn (bez PDV-a)

Iznos računa = 100 (Sm³) • 9,622718 (kWh/Sm³) • 0,2938 (kn/kWh) + 10,00 kn +1,00 kn = 293,64 kn (bez PDV-a)

Anketa o zadovoljstvu korisnika uslugama

Kontinuirano radimo na poboljšanju kvalitete naših usluga te Vas u tu svrhu pozivamo da ispunite anketu koja će nam služiti za poboljšanje istih. Vaše mišljenje nam je bitno, stoga vas kao korisnika naših usluga molimo da prilikom ispunjavanja ankete navedete Vaše prijedloge i mišljenja o kvaliteti rada i usluga našeg poduzeća u 2017. godini.

Molimo vas da ispunite anketu putem ove poveznice:

Korisnici usluga u kategoriji kućanstva

Anketni upitnik o zadovoljstvu građana

Korisnici usluga u kategoriji poslovnog subjekta (obrti, poduzetnici i trgovačka društva)

Anketni upitnik o zadovoljstvu poslovnih subjekta

Kalendar događanja
01/2018
PUSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
JAVNI NATJEČAJ

Temeljem Odluke Uprave broj: 2614/17. od 21. 02. 2017. godine Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2017. godinu