Promjena opskrbljivača

Postupak promjene opskrbljivača reguliran je člankom 33. Općih uvjeta opskrbe plinom (NN br. 158/13).
1. Promjenu opskrbljivača plinom, u slučaju krajnjeg kupca priključenog na distribucijski sustav, započinje krajnji kupac podnošenjem zahtjeva za promjenu opskrbljivača.

 

2. Zahtjev za promjenu opskrbljivača krajnji kupac podnosi novom opskrbljivaču na obrascu OBR1-DS, čiji je sadržaj propisan u Prilogu 1. Općih uvjeta.

 

3. Novi opskrbljivač provjerava valjanost zahtjeva, t·e krajnjeg kupca obavještava o prihvaćanju, potrebi za dopunom ili odbijanju zahtjeva.

 

4. Od 1. veljače 2015. temeljem prihvaćenog zahtjeva za promjenom opskrbljivača, koji se podnosi na obrascu OBR1-DS, sudionici promjene opskrbljivača provode daljnje korake promjene opskrbljivača putem Programskog paketa za upravljanje poslovnim procesima i razmjenu podataka operatora tržišta plina, adresa: https://plin.hrote.hr.

 

5. U daljnjim koracima promjene opskrbljivača, operator distribucijskog sustava:· provjerava usklađenost i valjanost podataka navedenih u obrascu,

• prekida promjenu opskrbljivača ukoliko za to postoji opravdan razlog,
• provjerava postojanje nepodmirenih potraživanja postojećeg opskrbljivača,
• provjerava raspolaže li novi opskrbljivač kapacitetom transportnog sustava na izlazu na koji je priključen krajnji kupac,
• donosi odluku o potrebi i datumu očitanja stanja plinomjera što se smatra dan provedbe promjene opskrbljivača, ukoliko nema nepodmirenog valutnog duga, postoji rezervirani transportni kapacitet i valjani ugovor o distribuciji ODS,
• najkasnije do petnaestog dana promjene opskrbljivača dostavlja stanje plinomjera i potvrdu o provedenom postupku promjene opskrbljivača plinom novom i postojećem opskrbljivaču.

 

 

6. Po zaprimanju potvrde o promjeni opskrbljivača novi opskrbljivač dostavlja krajnjem kupcu s njegove strane potpisani ugovor o opskrbi plinom.

 

7. Postojeći opskrbljivač, najkasnije do četrdeset petog dana promjene opskrbljivača, obavlja konačni obračun opskrbe plinom za krajnjeg kupca, raskida ili usklađuje ugovor o opskrbi, te poništava ili usklađuje ranije dostavljene mjesečne novčane obveze.

 

Zahtjev OBR1-DS krajnji kupac podnosi novom opskrbljivaču pisanim ili elektroničkim putem na email: dunja.kisicek@komunalac-kc.hr, martina.klaric@komunalac-kc.hr.

Anketa o zadovoljstvu korisnika uslugama

Kontinuirano radimo na poboljšanju kvalitete naših usluga te Vas u tu svrhu pozivamo da ispunite anketu koja će nam služiti za poboljšanje istih. Vaše mišljenje nam je bitno, stoga vas kao korisnika naših usluga molimo da prilikom ispunjavanja ankete navedete Vaše prijedloge i mišljenja o kvaliteti rada i usluga našeg poduzeća u 2017. godini.

Molimo vas da ispunite anketu putem ove poveznice:

Korisnici usluga u kategoriji kućanstva

Anketni upitnik o zadovoljstvu građana

Korisnici usluga u kategoriji poslovnog subjekta (obrti, poduzetnici i trgovačka društva)

Anketni upitnik o zadovoljstvu poslovnih subjekta

Kalendar događanja
01/2018
PUSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
JAVNI NATJEČAJ

Temeljem Odluke Uprave broj: 2614/17. od 21. 02. 2017. godine Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2017. godinu