Javna nabava

Sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. objavljuje: