Rukovoditelji

GORDANA FORKO, dipl.ing.građ.
Rukovoditelj Sektora investicija, upravljanja cestama i održavanja javne rasvjete
e-mail: gordana.forko@komunalac-kc.hr
tel: +385 (0)48 251 857

PETRICA KOŠTIĆ, dipl.ing.
Rukovoditelj Sektora komunalnih usluga
e-mail: petrica.kostic@komunalac-kc.hr
tel: +385 (0)48 251 812

ROBERTINA ZDJELAR, mr.sc.
Rukovoditelj Sektora za strateško planiranje, razvoj i EU projekte
e-mail: robertina.zdjelar@komunalac-kc.hr
tel: +385 (0)48 251 870

MATIJA TORMA, dipl.iur.
Rukovoditelj Sektora općih poslova
e-mail: matija.torma@komunalac-kc.hr
tel: +385 (0)48 251 805