Riječ predsjednice

Poštovani korisnici naših usluga, poštovani posjetitelji,

 

dobrodošli na internetske stranice Gradskog komunalnog poduzeća Komunalac d.o.o. Koprivnica. Na ovom mjestu možete pronaći i dobiti informacije o našim uslugama i djelatnostima koje obavljamo. U želji da poboljšamo kvalitetu usluga koje pružamo, da naše poslovanje učinimo potpuno transparentnim prema javnosti i da budemo na raspolaganju Vama, našim korisnicima, redovito ćemo objavljivati novosti i informacije o poslovanju i uslugama koje obavljamo.

 

Komunalac je trgovačko društvo u vlasništvu Grada Koprivnice. Naši počeci sežu u davnu 1958. godinu kada je osnovana Komunalna ustanova kojoj je zadatak bio obavljanje građevinskih i zanatskih usluga. Deset godina nakon toga, 1968. godine, je obavljanje komunalnih djelatnosti u Komunalcu započelo izgradnjom plinovoda Jagnjedovec-Koprivnica, a ubrzo zatim započelo se s obavljanjem i drugih komunalnih djelatnosti (upravljanje tržnicom, čišćenje grada, održavanje zelenih površina).

 

Kroz proteklih 57 godina Komunalac je proživio višestruke organizacijske i poslovne promjene. Širio je djelatnosti koje je obavljao, povećavao je broj zaposlenih, razvijao se. Samo u proteklih 13 godina vrijednost imovine trostruko je povećana. Kroz cijelo vrijeme svog postojanja Komunalac je povećavao i odgovornost za kvalitetno obavljanje usluga za građane i poslovne subjekte na svom području.

 

Naša je misija kontinuirano poboljšavati kvalitetu života građana Grada Koprivnice i stanovnika drugih mjesta u kojima obavljamo usluge na načelima održivog razvoja, kvalitetnim održavanjem čistoće, sakupljanjem otpada, održavanjem javnih površina, groblja, opskrbom plinom te obavljanjem ostalih komunalnih i drugih djelatnosti kojima se bavimo. Zbog toga u svom radu pratimo najnovije trendove i kontinuirano radimo na tome da još više unaprijedimo kvalitetu usluga koje obavljamo.

 

S obzirom na to da smo uvijek spremni za suradnju s korisnicima u svrhu unaprjeđenja naših usluga, na raspolaganju smo Vam za sva pitanja, prijedloge i mišljenja. Obratite nam se s punim povjerenjem.

 

U nadi da ćete naći potrebne i zanimljive informacije o uslugama koje pružamo, želim Vam ugodan boravak na našim internetskim stranicama.

 

S poštovanjem,

 

Maja Hleb, dipl.oec.
Predsjednica Uprave