Zakonski i podzakonski akti

Akti Gradskog vijeća
• Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Koprivnice; 3/12., 2/14.,  2/15. , 5/15.

• Odluka o komunalnom redu (pročišćeni tekst); GGK 5/04., 1/07., 1/08.,7/10.

• Odluka o izboru pravne osobe kojoj se povjeravaju komunalni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Koprivnice na temelju pisanog ugovora za 2014., 2015., 2016. i 2017. godinu; GGK 1/14.

• Odluka o izboru pravne osobe kojoj se povjeravaju komunalni poslovi održavanja javne rasvjete na području grada Koprivnice od 2013. do 31. prosinca 2016. godine; GGK 1/13.

• Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada u Gradu Koprivnici; 1/08.

• Odluka o mjestima i mjerama spaljivanja korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla ; GGK 2/03., 1/08.

• Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine;GGK 2/13. , GGK 1/14., GGK 2/14.

• Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj na području Grada Koprivnice ; GGK 7/10. , GGK 6/11. ,GGK 1/14.,GGK 3/15.

  • Odluka o grobljima;  , GGK 9/02. , GGK 2/10. , GGK 5/15.