Politika zaštite osobnih podataka

Komunalac d.o.o. poštuje privatnost svakog pojedinca, ova politika privatnosti postavlja osnove na temelju kojih se bilo koji privatni podaci preuzimaju od Vas. Molimo Vas uzmite trenutak i detaljno provjerite našu politiku privatnosti.

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Vladimira Kelemen, dipl.iur.

Mosna ulica 15

48000 Koprivnica

Tel: 048/251-811

e-mail: zastita-osobnih-podataka@komunalac-kc.hr

JAVNI NATJEČAJ

Temeljem Odluke Uprave broj: 2614/17. od 21. 02. 2017. godine Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2017. godinu