Popis ulica po rajonima

ULICA/MJESTO RAJON DAN ODVOZA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA
A. DANIČIĆA 3 PONEDJELJAK
A. G. MATOŠA 6 UTORAK
A. HEBRANGA 3 PONEDJELJAK
A. MIHANOVIĆA 6 UTORAK
A. NEIMAREVIĆA 11 ČETVRTAK
A. NEMČIĆA 3 PONEDJELJAK
A. STARČEVIĆA – zgrade 14 PETAK
A. STARČEVIĆA (ulica) 3 PONEDJELJAK
A. ŠENOE 6 UTORAK
B. BUŠIĆA 4 UTORAK
B. LOBOREC 11 ČETVRTAK
BAJER 10 ČETVRTAK
BAKOVČICE (cijele) 13 PETAK
BEČ 10 ČETVRTAK
BILOGORSKA 9 SRIJEDA
BJELOVARSKA(i šturcevi) 12 PETAK
BOROVLJANI 15 PONEDJELJAK
BOTOVO 17 ČETVRTAK
BRAĆE MALANČEC 9 SRIJEDA
BRAĆE RADIĆA 11 ČETVRTAK
BRAĆE WOLF 3 PONEDJELJAK
CIGLANA 9 SRIJEDA
CINDERIŠĆE 9 SRIJEDA
CRNOGORSKA 8 SRIJEDA
CVJETNA 6 UTORAK
ČAKOVEČKA 4 UTORAK
ČARDA 2 PONEDJELJAK
ČINGI-LINGI 16 ČETVRTAK
ČOMBOROV PUT 5 UTORAK
DALMATINSKA 6 UTORAK
DELOVI 15 PONEDJELJAK
DOMŽALSKA 5 UTORAK
DONJI BANOVAC 1 SRIJEDA
DORE PEJAČEVIĆ 10 ČETVRTAK
DR. A. HEINRICHA 10 ČETVRTAK
DRAGANOVEC – DRAGANOVEC  MIRNI DOL  RUDARSKA  BUKOVAČKA  VINOGRADARSKI PUT  SV. VID (i šturcevi)  RADNIČKA CESTA 7 SRIJEDA
DRAVSKA 3 PONEDJELJAK
DRNJE 17 ČETVRTAK
DUBOVEC 14 PETAK
DUBOVEČKI BREG 5 UTORAK
DUBOVEČKI DOL 5 UTORAK
DUGA ULICA 3 PONEDJELJAK
Đ. BASARIČEKA 1 SRIJEDA
Đ. ESTERA 10 ČETVRTAK
Đ. SUDETE 11 ČETVRTAK
ĐELEKOVEČKA CESTA 3 PONEDJELJAK
F. GALOVIĆA 3 PONEDJELJAK
F. GAŽIJA 3 PONEDJELJAK
F. MRAZA 11 ČETVRTAK
F. PINTARIĆA 11 ČETVRTAK
F. RUSANA 10 ČETVRTAK
F. SUPILA 5 UTORAK
FLORIJANSKI TRG 3 PONEDJELJAK
FRANKOPANSKA 10 ČETVRTAK
FRANJEVAČKA 10 ČETVRTAK
G. KARLOVČANA 6 UTORAK
G. VRBOŠIĆA-VRBE 11 ČETVRTAK
GIBANIČNA 2 PONEDJELJAK
GLOGOVAC (cijeli) 13 PETAK
GORIČKA 10 ČETVRTAK
GORNJA ŠUMA 16 ČETVRTAK
GORNJI BANOVAC 1 SRIJEDA
HERCEGOVAČKA 6 UTORAK
HEREŠIN – D. OZMECA  HRV. DRŽAVNOSTI  KOPRIVNIČKA  MAROFSKA  M. GUPCA  ŠKOLSKA  ZAGORSKA 2 PONEDJELJAK
HEREŠINSKA ULICA 2 PONEDJELJAK
HRASTOVA ULICA 8 SRIJEDA
HRV. DRŽAVNOSTI 1 SRIJEDA
HRVATSKIH BRANITELJA 6 UTORAK
I VINIČKI ODVOJAK 5 UTORAK
I VINODOLSKI ODVOJAK 6 UTORAK
I. ČESMIČKOG 3 PONEDJELJAK
I. ĐURKANA 3 PONEDJELJAK
I. G. KOVAČIĆA 9 SRIJEDA
I. GENERALIĆA 1 SRIJEDA
I. GUNDULIĆA (ZGRADA) 14 PETAK
I. HIRŠLA 9 SRIJEDA
I. MAŽURANIĆA 10 ČETVRTAK
I. MEŠTROVIĆA – zgrade 14 PETAK
I. MEŠTROVIĆA (od semafora prema željezničkom kolodvoru) 6 UTORAK
I. PEVALEKA 11 ČETVRTAK
I. SABOLIĆA 11 ČETVRTAK
I. TRNSKOG 12 PETAK
I. TRUBELJE 5 UTORAK
II VINIČKI ODVOJAK 5 UTORAK
II VINODOLSKI ODVOJAK 6 UTORAK
ISTARSKA 6 UTORAK
IVANJSKA CESTA 3 PONEDJELJAK
IVANJSKA ULICA 3 PONEDJELJAK
J. BEDENIKA 4 UTORAK
J. BUKOVČANA 3 PONEDJELJAK
J. J. STROSSMAYERA – ŠTURC 14 PETAK
J. J. STROSSMAYERA – zgrade 14 PETAK
J. KOZARCA 6 UTORAK
J. REŠA 1 SRIJEDA
J. SIRUTKE 5 UTORAK
J. VARGOVIĆA 1 SRIJEDA
JAGNJEDOVEC 9 SRIJEDA
JAVOROVAC 15 PONEDJELJAK
JEDUŠEVAC 13 PETAK
K. BRANIMIRA 5 UTORAK
K. DOMAGOJA 1 SRIJEDA
K. HEGEDUŠIĆA 1 SRIJEDA
KALNIČKA 5 UTORAK
KATARINE ZRINSKI 10 ČETVRTAK
KIŠEVE GRABE 16 ČETVRTAK
KOLODVORSKA – zgrade 14 PETAK
KOLODVORSKA (ulica) 6 UTORAK
KOPRIVNIČKI BREGI –   V. NAZORA  M. GUPCA  M. P. MIŠKINE  LJ. GAJA  B. RADIĆA 13 PETAK
KOPRIVNIČKI BREGI – A. ŠENOE  VINOGRADSKA  KOLODVORSKA  POLJANEC  NARODNE OMLADINE  KRALJA TOMISLAVA  TRG SV. ROKA 12 PETAK
KOZARNJAK (od K. Branimira i lijevi i desni dio) 5 UTORAK
KOZARNJAK (od T. Ujevića) 3 PONEDJELJAK
KRALJICE JELENE 10 ČETVRTAK
KRČI 13 PETAK
KRIŽEVAČKA CESTA 8 SRIJEDA
KRIŽEVAČKA ULICA 9 SRIJEDA
KUNOVEC BREG – VINOGRADSKA  LEPTAN  DOLANEC  GORIČKA  KOPRIVNIČKA  POTOČNA  JUGOV JAREK  BOTINOVEČKI JAREK  MAKLAC  DOL 4 UTORAK
LEDINSKA 2 PONEDJELJAK
LUDBREŠKA 3 PONEDJELJAK
LUDBREŠKI ODVOJAK 3 PONEDJELJAK
LJ. GAJA 6 UTORAK
LJ. POSAVSKOG 14 PETAK
M. GRAFA 11 ČETVRTAK
M. KRLEŽE 11 ČETVRTAK
M. KRMPOTIĆA 6 UTORAK
M. P. MIŠKINE 2 PONEDJELJAK
M. ŠIMEKA 11 ČETVRTAK
MAGDALENSKA 10 ČETVRTAK
MARIJANSKA 4 UTORAK
MARIŠKINA 9 SRIJEDA
MAROFSKA 1 SRIJEDA
MATIJE GUPCA 10 ČETVRTAK
MIKLINOVEC 12 PETAK
MIRKA VIRIUSA 1 SRIJEDA
MOČILE 4 UTORAK
MOČILSKI ODVOJAK 1 4 UTORAK
MOČILSKI ODVOJAK 2 4 UTORAK
MOLVE (cijele) 16 ČETVRTAK
MOLVE GREDE 16 ČETVRTAK
MOLVE LEDINE 16 ČETVRTAK
MOSNA 10 ČETVRTAK
N. SELAKA 11 ČETVRTAK
N. SERTIĆA 4 UTORAK
N. TESLE 6 UTORAK
NOVI BREŽANEC 10 ČETVRTAK
NOVIGRAD PODRAVSKI 15 PONEDJELJAK
OBRTNIČKA 3 PONEDJELJAK
OMLADINSKA 10 ČETVRTAK
OPATIČKA 1 SRIJEDA
ORUŽANSKA 10 ČETVRTAK
P. VUK PAVLOVIĆA 1 SRIJEDA
PAVELINSKA 3 PONEDJELJAK
PETERANSKA CESTA 2 PONEDJELJAK
PETRA SVAČIĆA 10 ČETVRTAK
PLANINARSKA 8 SRIJEDA
PLAVŠINEC 15 PONEDJELJAK
PODOLICE 8 SRIJEDA
PODRAVSKA 6 UTORAK
POTOČNA 11 ČETVRTAK
PRAVEDNIKA MEĐU NARODIMA 3 PONEDJELJAK
PRELOŽNA 1 SRIJEDA
PROLJETNA 10 ČETVRTAK
R. HORVATA 6 UTORAK
RADNIČKA 12 PETAK
REBERINSKA 10 ČETVRTAK
REČKO POLJE 8 SRIJEDA
REKA – TRG K. ZVONIMIRA  MAŽURANIĆEV TRG  LJUDEVITA GAJA  KOLODVORSKA  STAROGRADSKA  ŽLEBICE  S. RADIĆA  F. GALOVIĆA  PRVOG MAJA  LOGORIŠTE 8 SRIJEDA
REPAŠ (cijeli) 16 ČETVRTAK
RUDEŠINKIN BREG 8 SRIJEDA
S. KUKECA 1 SRIJEDA
S. LOWYA 1 SRIJEDA
S. MIKLAUŽIĆA 9 SRIJEDA
SAJMIŠNA 11 ČETVRTAK
SEKULINE 16 ČETVRTAK
SEVEROVEC 3 PONEDJELJAK
SOKOLSKA 10 ČETVRTAK
SRDINAC 15 PONEDJELJAK
STANKA SULIMANOVIĆA 9 SRIJEDA
STARI BREŽANEC 10 ČETVRTAK
STARIGRAD – SV. TRI KRALJA  RATARSKA  MLINARSKA  PRVOMAJSKA  NEMČIĆEV DOL  KAMENGRADSKA  KREŠIMIROVA  T. HANA  LIPANJSKA  ŠIROVICE  KOPRIVNIČKA  POD LIPAMA  MIRE BANO  GALOVIĆEV BREG (gornji i donji dio)  PIONIRSKA  KANALSKA 7 SRIJEDA
STAROGRADSKA (CIJELA – KOPRIVNICA I STARIGRAD) 9 SRIJEDA
STAROGRADSKA ODVOJAK ROCK 10 ČETVRTAK
SVILARSKA 1 SRIJEDA
ŠKOLSKA 10 ČETVRTAK
ŠPOLJARSKA 9 SRIJEDA
ŠTAGLINEC 13 PETAK
T. BLAŽEKA 1 SRIJEDA
T. ČIKOVIĆA 11 ČETVRTAK
T. PROSENJAKA 5 UTORAK
T. ŠESTAKA 1 SRIJEDA
TARAŠČICE 1 SRIJEDA
TINA UJEVIĆA 3 PONEDJELJAK
TORČEC 17 ČETVRTAK
TRAKOŠĆANSKA 8 SRIJEDA
TRG B. J. JELAČIĆA 1 SRIJEDA
TRG DR. BARDEKA 11 ČETVRTAK
TRG E. KUMIČIĆA (cijeli) 11 ČETVRTAK
TRG I. PAVLA II 11 ČETVRTAK
TRG K. KREŠIMIRA 14 PETAK
TRG K. TOMISLAVA 14 PETAK
TRG K. ZVONIMIRA 14 PETAK
TRG MLADOSTI 9 SRIJEDA
TRG PODR. HEROJA 14 PETAK
TRG SLOBODE 14 PETAK
TRG Z. BARTL 11 ČETVRTAK
V. NAZORA 1 SRIJEDA
V. VOŠICKOG 11 ČETVRTAK
VARAŽDINSKA DO TINA UJEVIĆA 3 PONEDJELJAK
VARAŽDINSKA OD TINA UJEVIĆA 4 UTORAK
VIJEĆNIČKA 10 ČETVRTAK
VINICA (i šturcevi) 5 UTORAK
VINIČKA ULICA 6 UTORAK
VINIČKI DOL 5 UTORAK
VINIČKI PUT 5 UTORAK
VINKA ČESIJA 10 ČETVRTAK
VINODOLSKA 6 UTORAK
VINOGRADSKA (do streljane+šturcevi) 5 UTORAK
VINOGRADSKI ODVOJAK I 5 UTORAK
VINOGRADSKI ODVOJAK II 5 UTORAK
VINOGRADSKI ODVOJAK III 5 UTORAK
VINOGRADSKI ODVOJAK IV 5 UTORAK
VINOGRADSKI ODVOJAK V 5 UTORAK
VLAISLAV 15 PONEDJELJAK
VOĆARSKI PUT 4 UTORAK
VRBICA 5 UTORAK
Z. GOLOBA 11 ČETVRTAK
ZAGORSKA 8 SRIJEDA
ZAGREBAČKA CESTA 5 UTORAK
ZRINSKI TRG 1 SRIJEDA
ZVIRIŠĆE (i šturcevi) 4 UTORAK
Ž. SELINGERA 11 ČETVRTAK
JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama “Narodne novine broj 74/14.) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije od 10. srpnja 2018. godine, Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2018. godinu