Poziv za dostavu iskaza interesa

GKP Komunalac  (u daljnjem tekstu: „Prodavatelj“) jest gradsko komunalno poduzeće čija je misija biti na usluzi stanovništvu Koprivnice i okolnih područja pružanjem raznih komunalnih usluga. Vlasnik Prodavatelja jest grad Koprivnica.

GKP Komunalac objavljuje postupak za kupnju do 100% udjela u društvu Koprivnica plin d.o.o., ovlaštenom za obavljanje djelatnosti distribucije plina, i u društvu Koprivnica Opskrba d.o.o., koje će se u dogledno vrijeme osnovati kao univerzalni pravni sljednik za djelatnost opskrbe plinom, koju trenutačno obavlja Prodavatelj kroz svoj Sektor plina ( “Ciljno društvo”).

Transakcijski postupak će se provoditi na otvoren, ne-diskriminirajući i transparentan način.

Kandidati koji ispunjavaju kvalifikacijske kriterije (koji vrijede u kvalifikacijskoj fazi), (u daljnjem tekstu: „Ponuditelj“) biti će pozvani da podnesu ponude te će Prodavatelj započeti pregovore s Ponuditeljem čiju Ponudu utvrdi kao najpovoljniju (u daljnjem tekstu: „Preferirani ponuditelj“) s ciljem završavanja postupka prodaje nakon čega će uslijediti sklapanje svih potrebnih ugovora.

Sve informacije o Transakcijskom postupku i kriterijima za sudjelovanje koje Ponuditelji moraju ispuniti definirani su u Procesnom pismu koje će biti poslano Ponuditeljima koji ispune i vrate Obrazac za iskaz interesa, dostupan na web stranici Prodavatelja www.komunalac-kc.hr (naslovnica) i u odjeljku Poziv za dostavu iskaza interesa http://www.komunalac-kc.hr/poziv-za-dostavu-iskaza-interesa/ .

Zainteresirane strane se pozivaju na dostavu Iskaza interesa, prema Obrascu dostupnom na gore navedenoj web stranici do 20. srpnja 2016. u 13:00 CET elektronskom poštom na: maja.hleb@komunalac-kc.hr. Iskaz interesa mora se osim toga poslati poštom i zaprimiti u tiskanom obliku do 27. srpnja 2016. na sljedećoj adresi: GKP Komunalac, na ruke: Maja Hleb, Mosna 15, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska, uz napomenu na omotnici „NE OTVARAJ, SLUŽBENA DOKUMENTACIJA”.

GKP Komunalac zadržava pravo na produživanje prethodno navedenog roka za dostavu Iskaza interesa, promjenu rokova ili drugih uvjeta Transakcije, obustavu ili izmjenu Transakcije, u cijelosti ili djelomično te na promjenu Transakcije u bilo kojem trenutku.

 

Invitation to submit an expression of interest

GKP Komunalac (hereinafter referred to as “Vendor”) is a city utility company with a mission to serve the population of Koprivnica and surrounding area through management of public utilities. The Vendor’s owner is the City of Koprivnica.

GKP Komunalac announces the process for the acquisition of up to 100% stake in the company Koprivnica Plin d.o.o., an authorised gas distribution service company, and Koprivnica Opskrba d.o.o., a company to be established in due course as universal legal successor  of gas supply business, currently performed by the Vendor through its Gas Division (the “Target”).

The Transaction process will be conducted in an open, non-discriminatory and transparent manner.

Pursuant to the fulfillment of the qualification criteria (applied in the qualification phase), the candidates (hereinafter referred to as “Bidder”) will be called to submit an offer and the Vendor will start the negotiation with the Bidder whose offer is considered as the most favorable (hereinafter referred to as the “Preferred Bidder”) with the purpose of finalization of the sales process, and will proceed towards the conclusion of all necessary contractual agreements.

All information regarding the Transaction process as well as the participation criteria which must be fulfilled by Bidders are defined within the Process letter, which will be sent to Bidders who fill and return Annex 1 available on Vendor web site www.komunalac-kc.hr, under section http://www.komunalac-kc.hr/poziv-za-dostavu-iskaza-interesa/.

Interested Parties are invited to submit an Expression of Interest, in a Form available on Vendor web site above, by 13:00 CET on 20th July 2016, electronically per e-mail to: maja.hleb@komunalac-kc.hr. Additionally, Expression of Interest has to be mailed and received in hard copy by post by 27th July 2016 on following address: GKP Komunalac, Attention: Mrs. Maja Hleb, Mosna 15, 48000 Koprivnica, Republic of Croatia with marking on the envelope “NE OTVARAJ, SLUŽBENA DOKUMENTACIJA”).

GKP Komunalac reserves the right to extend the above stated deadline for submissions of Expression of Interest, amend the time limits or other terms of transaction, discontinue or amend the Transaction, in whole or in part, or modify the transaction at any time.

Kalendar događanja
11/2017
PUSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
JAVNI NATJEČAJ

Temeljem Odluke Uprave broj: 2614/17. od 21. 02. 2017. godine Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2017. godinu

GIS ZELENIH POVRŠINA
newsletter
Ukoliko želite primati obavijesti vezane uz GKP Komunalac d.o.o. prijavite se na naš newsletter.

Kom.Net

Zanima li Vas možda što je to Komnet? Registrirani korisnici upišite Vaše pristupne podatke za ulaz. Zaboravili ste Zaporku?

Novi korisnici registrirajte se OVDJE.

POSLOVNI SUBJEKTI

- FINA e-Račun
- Pantheon e-Račun

 
KUĆANSTVO

- Svi računi web portal
- ePošta