Tehnički uvjeti, kontrola i priključenja

Provođenje postupaka priključenja građevina na javnu infrastrukturu.

 

Usluge:

• zaprimanje zahtjeva građana
• utvrđivanje tehničkih uvjeta priključenja građevina na infrastrukturnu mrežu
• izdavanje suglasnosti na projektnu dokumentaciju
• izrade tehničke dokumentacije za priključke na plinsku mrežu.