Raspored korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta

Naselje Lokacija DATUM RADNO VRIJEME
1 Starigrad kod društvenog doma 23.03.2017 13:00 – 17:00 sati
2 Draganovec kod dječjeg igrališta 30.03.2017. 13:00 – 17:00 sati
3 Jagnjedovec kod vatrogasnog doma 06.04.2017. 13:00 – 17:00 sati
4 Reka kod društvenog doma 13.04.2017. 13:00 – 17:00 sati
5 Kunovec Breg kod društvenog doma 20.04.2017. 13:00 – 17:00 sati
6 Herešin kod društvenog doma 27.04.2017. 13:00 – 17:00 sati
7 Bakovčice kod nogometnog igrališta 04.05.2017. 13:00 – 17:00 sati
8 Štaglinec kod društvenog doma 11.05.2017. 13:00 – 17:00 sati