Raspored korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta

Naselje Lokacija Radno vrijeme DATUM ODVOZA
1 Starigrad kod društvenog doma 13:00 – 17:00 sati 26.04.2018. 28.06.2018. 23.08.2018.
2 Draganovec kod dječjeg igrališta 13:00 – 17:00 sati 03.05.2018. 05.07.2018. 30.08.2018.
3 Jagnjedovec kod vatrogasnog doma 13:00 – 17:00 sati 10.05.2018. 12.07.2018. 06.09.2018.
4 Reka kod društvenog doma 13:00 – 17:00 sati 17.05.2018. 19.07.2018. 13.09.2018.
5 Kunovec Breg kod društvenog doma 13:00 – 17:00 sati 24.05.2018. 26.07.2018. 20.09.2018.
6 Herešin kod društvenog doma 13:00 – 17:00 sati 07.06.2018. 02.08.2018. 27.09.2018.
7 Bakovčice kod nogometnog igrališta 13:00 – 17:00 sati 12.04.2018. 14.06.2018. 09.08.2018.
8 Štaglinec kod društvenog doma 13:00 – 17:00 sati 19.04.2018. 21.06.2018. 16.08.2018.

 
Mobilno reciklažno dvorište služi za zaprimanje manjih količina problematičnog (opasnog) opada, plastike, limenke, papira, staklenu ambalažu, stare lijekovi, stare baterije, otpadno motorno ulje, zauljenih motornih filtera, otpadnog jestivog ulja, tekstil, stare akumulatore, ambalažu od boja, lakova i otapala, EE otpad, te otpadnu (praznu) ambalažu od pesticida.

Korisnici iz prigradskih naselja mogu sami dovesti navedeni otpad na određene lokacije prema rasporedu te je potrebno sa sobom donesti osobnu iskaznicu radi evidencije koja je potrebna prilikom predaje otpada u mobilno reciklažno dvorište.

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama “Narodne novine broj 74/14.) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije od 10. srpnja 2018. godine, Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2018. godinu

GIS ZELENIH POVRŠINA