Raspored korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta

Naselje Lokacija Radno vrijeme Datum
1 Starigrad kod društvenog doma 13:00 – 17:00 sati 01.03.2018. 26.04.2018.
2 Draganovec kod dječjeg igrališta 13:00 – 17:00 sati 08.03.2018. 03.05.2018.
3 Jagnjedovec kod vatrogasnog doma 13:00 – 17:00 sati 15.03.2018. 10.05.2018.
4 Reka kod društvenog doma 13:00 – 17:00 sati 22.03.2018. 17.05.2018.
5 Kunovec Breg kod društvenog doma 13:00 – 17:00 sati 29.03.2018. 24.05.2018.
6 Herešin kod društvenog doma 13:00 – 17:00 sati 05.04.2018. 07.06.2018.
7 Bakovčice kod nogometnog igrališta 13:00 – 17:00 sati 12.04.2018. 14.06.2018.
8 Štaglinec kod društvenog doma 13:00 – 17:00 sati 19.04.2018. 21.06.2018.