Raspored košnje trave

PONEDJELJAK, 18.06.
1. Gradski park
1.* Košnja trave oko cvjetnih gredica, ukrasnog grmlja i kružnih tokova
UTORAK, 19.06.
1. Trg Mladosti
1.* Košnja trave oko cvjetnih gredica, ukrasnog grmlja i kružnih tokova
SRIJEDA, 20.06.
1. Svilarska ulica Ulica I.Generalića
2. Trg dr.Bardeka
3. Frankopanska ulica
4. Sokolska ulica
5. Vječnićka ulica sa prolazima
6. Ulica Đ.Estera
7. Trg L.Brozovića
8. Franjevačka ulica
9. Reberinska ulica
10. Školska ulica
11. Spomen područje “Danica”
ČETVRTAK, 21.06.
1. Ulica Ante Starčevića
2. Ivanjska ulica
3. Duga ulica sa dječjim igralištem
4. Ulica Gornji Banovec
5. Ulica Donji Banovec
6. Marofska ulica
7. Ulica F.Gažija – sjeverni dio
8. Ulica Frana Galovića
PETAK, 22.06.
Blagdan i neradni dan
Košnja trave oko cvjetnih gredica, ukrasnog grmlja i kružnih tokova
1. Park u Sajmišnoj ulici
2. Park u Ulici Tarašćice
3. Opatička ulica
4. Gradski park
5. Kružni tok Dr. Bardeka i Braće Radić
6. Kružni tok Križevačka
7. Antuna Nemčića od banke do Trga Mladosti
8. Zrinski trg
9. Fontana na Zrinskom trgu
10. Park kod autobusnog kolodvora
11. Park na Trgu Slobode
12. Raskrižje Varaždinske ulice  i Ulice Ivana Česmičkog
13. Park na Trgu Eugena Kumičića
14. Rotor Bjelovarska ulica- Radnička cesta
15. Trg bana  Josipa Jelačića
16. Zeleni prostor kod Hotela  “Podravina”
17. Opatička ulica
18. Park kod Muzičke škole
19. Okoliš Franjevačkog samostana
20. Kružni tok Ž. Selingera
21. Kružni tok Miklinovec
22. Kružni tok Gorička
23. Zeleni pojas na Florijanskom trgu
24. Park na Florijanskom trgu ( valovi)
25. Kružni tok Basaričekova
26. Kružni tok Potočna -Mosna