Raspored košnje trave

Sezona košnje travnjaka na javnim gradskim površinama završena je sa 31.10.2017. godine.