Raspored košnje trave

PONEDJELJAK, 20.08.
1. Veliki gradski park
2. Trg Mladosti
UTORAK, 21.08.
1. Trg dr.Bardeka
2. Ulic B.Radić
3. Bjelovarska
4. Sajmišna ulica
5. Potočna ulica
6. Ulica Stari Brežanec
SRIJEDA, 22.08.
1. Svilarska ulica
2. Frankopanska ulica
3. Sokolska ulica
4. Vječnička ulica
5. Oružanska ulica
6. Ulica Đ.Estera
7. Trg Leandera Brozovića
8. Franjevačka ulica
9. Školska ulica
10. Reberinska Ulica
11. Mosna ulica
12. Ulica M.Gupca
13. Mosna ulica
14. Ulica I.Mažuranića
ČETVRTAK, 23.08.
1. Vočnjak Cerine
2. Naselje Cerine
PETAK, 24.08.
1. Starogradska ulica
2. Križevačka ulica
3. Vinička ulica sa parkom
JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama “Narodne novine broj 74/14.) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije od 10. srpnja 2018. godine, Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2018. godinu

GIS ZELENIH POVRŠINA