Raspored odvoza otpadne plastike, papira i biorazgradivog otpada

RASPORED ODVOZA OTPADNE PLASTIKE,PAPIRA I BIORAZGRADIVOG OTPADA ZA RAZDOBLJE VELJAČA – TRAVANJ 2018. GODINE

RASPORED ODVOZA OTPADNE PLASTIKE (ŽUTE VREĆE)

PLASTIKA VELJAČA 2018. OŽUJAK  2018. TRAVANJ 2018.
RAJON   1 05.02./19.02. 05.03. / 19.03.   02.04./16.04./30.04.
RAJON   2 12.02./26.02. 12.03./26.03. 09.04./23.04.
RAJON   4 09.02./23.02. 09.03./23.03. 06.04./20.04.
RAJON   5 02.02./16.02. 02.03./16.03./30.03. 13.04./27.04.
RAJON   6 20.02. 20.03. 24.04.
RAJON   7 19.02. 19.03. 23.04.
RAJON   8 21.02. 21.03. 25.04.
RAJON   9 22.02. 22.03. 26.04.
RAJON  10 23.02. 23.03. 27.04.
NOVIGRAD PODRAVSKI 01.02. 01.03. 05.04.
U ŽUTU VREĆU SE ODLAŽE:
DA NE
– plastična ambalaža koja nije obuhvaćena sustavom povratnih naknada potrošaču, označena brojevima 01 (PET), 02 (PE-HD), 03 (PVC), 04 (PE-LD), 05 (PP) i 06 (PS) i to: – polietilenske vrećice, folije, mjehurasta (blister) ambalaža koja može na sebi imati i oznake PE-HD, PE-LD i sl.- boce od jestivog ulja, destilirane vode, sredstava za čišćenje, kozmetike, lijekova (osim citostatika, prehrambenih proizvoda i sl.), a koje mogu na sebi imati i oznake PS, PP- čaše i posude od jogurta, sira i sl., koje mogu na sebi imati ioznake PS, PP- ostali proizvodi od plastike: čepovi, plastični tanjuri, pribor za jelo i sl., a na sebi mogu imati oznake PE-HD, PP, PVC, PS, PET i sl. – višeslojna kompozitna ambalaža od grickalica (čips, štapići, smoki…) odlaže se u posudu za komunalni otpad – komunalni otpad odlaže se u vreću ili posudu za miješani komunalni otpad – plastična ambalaža onečišćenu opasnim tvarima (od motornih ulja, antifriza, herbicida, pesticida, derivata nafte, različitih kiselina i lužina i sl.) odlaže se na reciklažno dvorište – inzulinske šprice, ulošci, pelene- odlaže se u vreću ili posudu za miješani komunalni otpad

  RASPORED ODVOZA OTPADNOG PAPIRA I KARTONA (PLAVE VREĆE)

PAPIR VELJAČA 2018. OŽUJAK 2018. TRAVANJ 2018.
RAJON  6 20.02. 20.03. 24.04.
RAJON  7 19.02. 19.03. 23.04.
RAJON  8 21.02. 21.03. 25.04.
RAJON  9 22.02. 22.03. 26.04.
   RAJON   10 23.02. 23.03. 27.04.
NOVIGRAD PODRAVSKI 01.02. 01.03. 05.04.
U PLAVU  VREĆU SE ODLAŽE:
DA NE
– novinski papir, časopisi, katalozi, prospekti
– uredski papir, bilježnice
– ambalažni papir i karton
– prljavi papir, tetrapak ambalaža
– zauljeni, plastificirani, metalizirani papir
– fotografije
– odlaže se u komunalni otpad

RASPORED ODVOZA BIORAZGRADIVOG OTPADA (SMEĐE POSUDE I ZELENE VREĆE)

ZELENI OTPAD VELJAČA 2018. OŽUJAK 2018. TRAVANJ 2018.
RAJON  1 06.02./20.02. 06.03./20.03. 03.04./17.04.
RAJON  2 13.02./27.02. 13.03./27.03. 10.04./24.04.
RAJON   4 07.02./21.02. 07.03./21.03. 04.04./18.04.
RAJON   5 14.02./28.02. 14.03./28.03. 11.04./25.04.
RAJON   6 02.02. 02.03. 06.04.
RAJON   7 09.02. 09.03. 13.04.
RAJON    8 16.02. 16.03. 20.04.
NASELJE HEREŠIN 13.02./27.02. 13.03./27.03. 10.04./24.04.
U SMEĐU POSUDU ILI ZELENU VREĆU SE ODLAŽE:
DA NE
– ostaci voća i povrća – pokošena trava, korov – ljuske od jaja – talog kave i čaja – ostaci biljaka i cvijeća – usitnjeno suho granje – lišće, slama, sijeno i piljevina – ostaci orezivanja voćaka – otpad životinjskog porijekla (meso, kosti,) termički obrađen (kuhan) odlaže se u vreće ili posude za miješani komunalni otpad -pseći i mačji izmet odlaže se u vreće ili posude za miješani komunalni otpad- plastika, metal i staklo odlažu se na reciklažno dvorište- novinski papir i časopisi odlažu se u plave vreće, zelene otoke ili reciklažno dvorište- lijekovi se odlažu u apoteci ili reciklažnom dvorištu – papirnate pelene se odlaže u vreće ili posude za miješani komunalni otpad- osjemenjeni korov alergena (npr. ambrozija) spaljuje se radi sprječavanja širenja (OPREZNO PRILIKOM SPALJIVANJA)- lakirano ili bojano drvo odlaže se na reciklažno dvorište- pepeo -osobno odvesti na kompostište

Molimo korisnike da posudu ne preopterećuju biorazgradivim otpadom više od dopuštene mase otisnute na posudi. Količine biorazgradivog otpada veće od zapremine smeđe posude mogu se predati u dodatnim zelenim vrećama koje se mogu kupiti na blagajnama Komunalca u Mosnoj 15 ili I. Česmičkog 28 (Upravna zgrada groblja) po cijeni od 3,50 kn po komadu. Obavještavaju se korisnici s područja Grada Koprivnice da mogu zatražiti besplatnu dodatnu (drugu) smeđu posudu za biorazgradivi otpad ukoliko imaju veće količine biorazgradivog otpada. Prijave za dodatnu smeđu posudu zaprimaju se na telefon 048/493-700 ili putem elektroničke pošte info@komunalac-kc.hr

RASPORED ODVOZA ORAHOVOG LIŠĆA (SMEĐE VREĆE)

ORAHOVO LIŠĆE VELJAČA 2018. OŽUJAK 2018. TRAVANJ 2018.
RAJON  1 06.02./20.02. 06.03./20.03. 03.04./17.04.
RAJON  2 13.02./27.02. 13.03./27.03. 10.04./24.04.
RAJON   4 07.02./21.02. 07.03./21.03. 04.04./18.04.
RAJON   5 14.02./28.02. 14.03./28.03. 11.04./25.04.
RAJON   6 02.02. 02.03. 06.04.
RAJON   7 09.02. 09.03. 13.04.
RAJON    8 16.02. 16.03. 20.04.
NASELJE HEREŠIN 13.02./27.02. 13.03./27.03. 10.04./24.04.

Orahovo lišće može se predati samo u smeđim vrećama kako bi se omogućila njegova zasebna obrada na kompostištu u Herešinu.

Smeđe vreće mogu se kupiti na blagajnama Komunalca po cijeni od 3,50  kuna po komadu.

RAJON 1

KOPRIVNICA – A. G. Matoša, A. Mihanovića, Bajer, Beč, Bjelovarska cesta, Bilogorska, Braće Radić, Braće Malančec, Ciglana, Cinderišće, Cvjetna, D. Pejačević, Dubovec, Đ.Estera, Franjevačka, Frankopanska, F. Rusana, G. Karlovčana, Gorička, I. Mažuranića, ,I. G. Kovačića, I. Gundulića, I. Trnskog, I. Hiršla, J. J. Strossmayera, K. Zrinski, Kraljice Jelene, Lj. Posavskog, Novi Brežanec, Mariškina, M. Krmpotića, Magdalenska, M. Gupca, Mosna, Oružanska, Omladinska, Stari Brežanec, P. Svačića, Potočna, Proljetna, Reberinska, R. Horvata, Sokolska, Sajmišna, S. Miklaužića, S. Sulimanovića, Starogradska, Školska, Špoljarska, Trg kralja Zvonimira, Viječnićka, Vinka Česija

RAJON 2

KOPRIVNICA – A. Starčevića, A. Nemčića, A. Šenoe, D. Banovec, Dalmatinska, Duga ulica, Đ. Basaričeka, F. Galovića, F. Gažija, Florijanski trg, G. Banovec, Hercegovačka, Hrvatskih branitelja, Hrvatske državnosti, I. Generalića, I. Meštrovića, Istarska, Ivanjska, J. Kozarca, J. Vargovića, K. Hegedušića, Kolodvorska, Križevačka ulica, Lj. Gaja, M. Viriusa, Marofska, N. Tesle, Opatička, P. V. Pavlovića, Pavelinska, Podravska, Severovec, Svilarska, Taraščice, Trg kralja Krešimira, Trg kralja Tomislava, Trg mladosti, Trg podravskih heroja, Trg slobode, Ulica pravednika među narodima, V. Nazora, Vinička, Zrinski trg

RAJON 4

KOPRIVNICA-A. Hebranga, Brune Bušića, Čakovečka, Čomborov put do br.12, Domžalska, I. Vinodloski odvojak, II. Vinodloski odvojak, J. Bedenika, Kalnička, Kneza Branimira, Ludbreška, Ludbreški odvojak, Peteranska, Podolice, Supilova, T. Prosenjaka, Tina Ujevica, Varaždinska cesta do kneza Branimira, Vinica od T. Ujevica do Čomborovog puta, Vinički put,Vinički dol, Vinodolska, Vinogradska s odvojcima, Vrbica, Križevačka cesta do broja 39, Crnogorska, Zagorska, Zagrebačka

RAJON 5

KOPRIVNICA – A. Neimarevića, Božene Loborec, Čarda, Đelekovecka cesta, Đ. Sudete, F. Mraza, F. Pintarića, Gorana Vrbošića – Vrbe, Gibanična, Herešinska, I. Pevaleka, I. Sabolića, J. Reša, K. Domagoja, Ledinska, M. Grafa, M. Krleže, M. P. Miškine, M. Šimeka, Miklinovec, N. Selaka, Preložna, S. Kukeca, S. Lowyja, T. Šestaka, T. Blažeka, T. Čikovića, Trg bana J. Jelačića, Trg dr. Bardeka, Trg E. Kumičića, Trg Ivana Pavla II, Trg Z. Bartol, V. Vošickog, Zvonimira Goloba, Ž. Selingera

RAJON 6

KOPRIVNICA– Dubovečki breg, Dubovečki dol, Čomborov put od Vinogradske ulice, I. Česmičkog, Ivanjska cesta, I.Močilski odvojak, II. Močilski odvojak, I. Trubelje, I. Vinički odvojak, II. Vinički odvojak, J. Sirutke, Kozarnjak, Marijanska, Močile, N. Sertića, Zvirišće,Varaždinska cesta (od Kneza Branimira prema Kunovec Bregu), Vinica od Čomborovog puta,Voćarski put, KUNOVEC BREG

RAJON 7

KOPRIVNICA- Križevačka cesta (od broja 39 prema Reki), Planinarska, Podolice, Rečko polje, Rudešinkin breg, Trakoščanska, Ulica Hrastova, REKA, STARIGRAD ( Starogradska od pruge), JAGNJEDOVEC

RAJON 8

STARIGRAD (osim Starogradske), DRAGANOVEC, BAKOVČICE, ŠTAGLINEC

RAJON 9

HEREŠIN, DRNJE, BOTOVO I TORČEC

RAJON 10

KOPRIVNIČKI BREGI, JEDUŠEVAC I GLOGOVAC