Sakupljanje otpada

Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. Koprivnica pruža uslugu skupljanja i zbrinjavanja komunalnog i neopasnog otpada na području Grada Koprivnice i 8 prigradskih naselja, te Općina Drnje, Koprivnički Bregi, Molve i Novigrad Podravski, a otpad se odlaže se na odlagalištu otpada Piškornica.

Broj stanovnika i domaćinstava – prema popisu iz 2011. godine:

Grad/općina Broj stanovnika Broj domaćinstava
1 2 3
Koprivnica 30.854 10.713
Koprivnički Bregi 2.381 779
Drnje 1.863 616
Novigrad Podravski 2.849 952
Molve 2.186 667
UKUPNO 40.133 13.727

Skupljanjem komunalnog otpada iz navedenih Općina i Grada Koprivnice obuhvaćena su 743 gospodarstvena subjekta.

IMG_2193IMG_2196

Skupljanje otpada obavlja s 10 specijalnih vozila za prijevoz otpada (5 smetlara , 4 podizača kontejnera i RO-LO navlakač).

Anketa o zadovoljstvu korisnika uslugama

Kontinuirano radimo na poboljšanju kvalitete naših usluga te Vas u tu svrhu pozivamo da ispunite anketu koja će nam služiti za poboljšanje istih. Vaše mišljenje nam je bitno, stoga vas kao korisnika naših usluga molimo da prilikom ispunjavanja ankete navedete Vaše prijedloge i mišljenja o kvaliteti rada i usluga našeg poduzeća u 2017. godini.

Molimo vas da ispunite anketu putem ove poveznice:

Korisnici usluga u kategoriji kućanstva

Anketni upitnik o zadovoljstvu građana

Korisnici usluga u kategoriji poslovnog subjekta (obrti, poduzetnici i trgovačka društva)

Anketni upitnik o zadovoljstvu poslovnih subjekta

Kalendar događanja
01/2018
PUSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
JAVNI NATJEČAJ

Temeljem Odluke Uprave broj: 2614/17. od 21. 02. 2017. godine Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2017. godinu