Krupni (glomazni) otpad

Krupni (glomazni) komunalni otpad je predmet ili tvar koju je zbog volumena i /ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) zabranjuje odlaganje glomaznog (krupnog) otpada na javnim površinama.

U Naputku o glomaznom otpadu (Narodne novine, broj 79/15) objavljen je popis vrsta predmeta i tvari koje se smatraju krupnim (glomaznim) otpadom.

Ovu vrstu otpada možete besplatno odložiti u reciklažnim dvorištima ili na osobni zahtjev na broj telefona +385 (0)48 251 844(o točnom terminu odvoza bit ćete naknadno obaviješteni).