Recikliranje od A do Ž

Abecedni prikaz odvojenog prikupljanja komunalnog otpada:

Kuda odložiti (zbrinuti) pojedinu vrstu otpada?

 

A

Aerosolne limenke – besplatno predati na reciklažno dvorište1 .

Aluminijske folije – odložiti u sive kontejnere na zelenim otocima.

Akumulatori – besplatno predati na reciklažno dvorište ili predati prodavatelju (npr. trgovina) i posjedniku (npr. servis) koji su dužni preuzeti otpadne akumulatore kakve imaju u svom prodajnom programu, bez naknade i obveze kupnje za krajnjeg korisnika i bez obzira na proizvođača.

Ambalaža onečišćena opasnim tvarima (herbicidi, boje, lakovi, ulja, kemikalije) – besplatno predati na reciklažno dvorište1 (OPG, pravne osobe i obrtnici predaju prema rasporedu Savjetodavne službe).

Azbest – predati Komunalnom poduzeću d.o.o. Križevci2 koje ima ovlaštenje za obavljanje djelatnosti sakupljanja, prijevoza i deponiranja azbestnog otpada u Koprivničko-križevačkoj županiji (pivremeno je obustavljeno financiranje prikupljanja stoga građani sami snose troškove).

 

B

Baterije – besplatno predati na reciklažno dvorište1 ili odložiti u spremnike crvene boje namijenjene odvojenom skupljanju otpadnih baterija u većim trgovačkim centrima.

Bicikli – predati u CE-ZA-R3 .

Bilježnice – odložiti u plave vreće ili plave kontejnere na zelenim otocima.

Boja – besplatno predati na reciklažno dvorište1.

Bijela tehnika (hladnjaci, perilice, pećnice, nape, zamrzivači, bojleri, štednjaci, sušila za ruke, i dr.) – nazvati broj 0800 444 110 radi besplatnog preuzimanja na kućnoj adresi, besplatno predati prodavatelju (trgovini) s bijelom tehnikom ili na reciklažno dvorište, uz uvjet da nije prethodno rastavljen radi vađenja zasebnih komponenti.

Boce pod tlakom (propan/butan-prazne) – besplatno predati na reciklažno dvorište1 .

Bočice od lijekova – besplatno predati na reciklažno dvorište1.

Božićna drvca – prirodna božićna drvca besplatno predati na kompostište5 u Herešinu. Tijekom siječnja božićna drvca prikupljaju se na lokacijama pored spremnika zelenih otoka i gradskom sajmištu u Koprivnici (raskrižje Sajmišne i Potočne ulice), prema rasporedu odvoza objavljenom na mrežnim stranicama Komunalca i Grada Koprivnice.

 

C

Cipele – odložiti u specijalizirane kontejnere za odlaganje tekstila (odjeće i obuće) ili besplatno predati na reciklažno dvorište1.

CD, DVD i Video uređaji – postupa se kao i sa EE-otpadom (vidi pod ”EE-otpad”).

 

Č

Čaše od jogurta, sira, pudinga – odložiti u žute vreće ili žute kontejnere na zelenim otocima (molimo isprati i očistiti od sadržaja).

Čestitke, časopisi– odložiti u plave vreće ili plave kontejnere na zelenim otocima.

 

D

Daske za građu, drvena građa – postupa se kao i sa glomaznim otpadom (vidjeti pod ”glomazni otpad”).

Dječje igračke (na baterije) – postupa se kao i sa EE-otpadom (vidi pod ”EE-otpad”).

Drvo (netretirano) – predati na kompostište i reciklažno dvorište za građevni otpad5. Prihvat novih količina građevnog otpada na reciklažnom dvorištu za građevni otpad privremeno je obustavljen zbog velikih količina građevnog otpada i male potražnje za obrađenim građevnim otpadom.

 

E

Električni predmeti (EE – otpad) – predati ovlaštenom sakupljaču pozivom na broj 0800  444 110 koji besplatno preuzima (EE otpad) na kućnoj adresi, ili besplatno dovesti na reciklažno dvorište1, uz uvjet da nije prethodno rastavljen radi vađenja zasebnih komponenti.

 

F

Fluorescentne cijevi, žarulje, svjetiljke – smatra se opasnim otpadom te se predaju ovlaštenom sakupljaču pozivom na broj 0800 444 110 koji besplatno preuzima navedeni otpad na kućnoj adresi ili besplatno dovesti na reciklažno dvorište1 (OPREZNO RUKOVATI, PO MOGUĆNOSTI PREDAVATI U AMBALAŽI S KOJOM JE KUPLJENO).

Filmovi, fotografije i foto-papir – odložiti  u kante za komunalni otpad.

 

G

Glomazni otpad – odvozi se na zahtjev korisnika, pozivom na telefon: 048/251-844 ili mail: info@komunalac-kc.hr. Prilikom zahtjeva potrebno je dostaviti podatke o imenu i prezimenu korisnika, adresi, broju telefona, te vrsti i približnoj količini glomaznog otpada. Nakon prijave od strane Komunalca bit ćete obaviješteni točnom datumu odvoza. Može se dovesti na reciklažno dvorište1.

 

  1. KUPAONSKA OPREMA

kada (plastična, fiberstaklena, metalna i sl.) tuš kada, sauna

kada za djecu

kupaonski ormar i police

zavjesa ili pregrada za tuš ili kadu, nosač zavjese (karniša)

umivaonik

toalet i bide (školjka i daska)

slavina za vodu, nosač tuša, i crijevo za tuš

stalak za ručnike i sl.

ogledalo

 

  1. STVARI ZA DJECU

stolica i hodalica za dijete

veće igračke

dječja kolica

auto sjedalica za dijete

 

  1. PODNE OBLOGE

tepih, laminat, linoleum, parket, krzno i sl.

 

  1. NAMJEŠTAJ

ormar, komoda, ladičar, vitrina, noćni ormarić i sl.

polica (npr. ugradbena, samostojeća, zidna i sl.)

stol (npr. radni, za računalo, kuhinjski, za blagovaonu, toaletni i sl.)

stolac, klupa, barska stolica

zidni/stolni sat većih dimenzija

daska kod uzglavlja kreveta

stalak (stolni, zidni za npr. tv/hi-fi)

fotelja, naslonjač, krevet, tabure

madrac, nadmadrac, podnica kreveta

okvir za sliku većih dimenzija

prozorske zaštitne rešetke i grilje

sobne pregrade

 

  1. KUHINJSKA OPREMA

kuhinjski elementi (ugradbeni, samostojeći i dr.)

sudoper

radna površina, šank

 

  1. VRTNA OPREMA

ograda i vrata

vrtni namještaj,  vrtna klupa

vrtni alat, strojevi za vrt (tačke, kosilica i sl.)

sjenica za vrt (rastavljena na dijelove dimenzija pogodnih za prijevoz)

drvo (izrezano na dimenzije pogodne za prijevoz)

posuda (za npr. cvijeće) i postolje/nosač većih dimenzija

vrtni ukrasi većih dimenzija

crijevo za vodu, oprema za razvođenje vode te posude za zalijevanje bilja

ljuljačka

suncobran i stalak za suncobran

sklopivi bazen

roštilj

 

  1. OSTALI GLOMAZNI OTPAD

rolete, žaluzine, tende i sl.

ljestve i samostojeće stepenice

zavjese i nosači zavjesa

vrata (npr. sobna, ulazna i dr.)

staklo (okno)

prozor, prozorski okvir

invalidska kolica

dekorativni predmeti većih dimenzija

oprema za kućne ljubimce većih dimenzija (akvarij, žičani kavez, i sl.)

sprave za vježbanje i veća oprema za sport i rekreaciju (bicikl, daska za jedrenje/jahanje na        valovima, kajak, kanu, pedalina i sl.)

radijator

kante i posude većih dimenzija

tapete

daska za glačanje

okvir za sušenje rublja

 

Građevni otpad – može se dovesti na kompostište i reciklažno dvorište za građevni otpad5, za građane besplatno do jedne auto-prikolice mjesečno. Prihvat novih količina građevnog otpada na reciklažnom dvorištu za građevni otpad privremeno je obustavljen zbog velikih količina građevnog otpada i male potražnje za obrađenim građevnim otpadom.

Granje – predaje se na kompostište5. Granje od proljetne i zimske rezidbe organizirano će se  odvoziti tijekom ožujka na kompostište (pratite našu mrežnu stranicu gdje će biti objavljeni datumi odvoza).

Gume – besplatno predati na reciklažno dvorište1 (auto-gume se mogu ostaviti kod vulkanizera).

 

H

Hladnjaci i zamrzivači – postupa se kao i sa bijelom tehnikom (vidi pod ”bijela tehnika”).

Hrana– odložiti u  kante za komunalni otpad.

 

I

Igračke – mogu biti donirane u dobrotvorne svrhe, ili ako su slomljene odložite ih u komunalni otpad.

 

K

Kamere – postupa se kao i sa EE-otpadom (vidi pod ”EE-otpad”).

Katalozi – odložiti u plave vreće ili plave kontejnere na zelenim otocima.

Karton i kartonske kutije – odložiti u plave kontejnere na zelenim otocima ili besplatno predati na reciklažno dvorište1.

Knjige – odložiti u plave vreće ili plave kontejnere na zelenim otocima.

Konzerve – odložiti u sive kontejnere na zelenim otocima (molimo isprati i očistiti od sadržaja).

Kora od voća i povrća – odložiti u smeđe posude za biorazgradivi otpad ili kompostere.

Kosti – odložiti  u miješani komunalni otpad.

Kućanski aparati(hladnjaci, perilice, pećnice, nape, zamrzivači, bojleri, štednjaci, sušila za ruke, i dr.) – postupa se kao i sa bijelom tehnikom (vidi pod ”bijela tehnika”).

Kućno smeće – odložiti u  kantu za miješani komunalni otpad.

Kuhinjski biootpad (kora i ostaci voća i povrća, talog kave i čaja, ljuske od jaja) – odložiti u smeđe posude za biorazgradivi otpad ili kompostere, kompostište5.

 

L

Limenke (aluminijske ili čelične) – u sive kontejnere na zelenim otocima (molimo isprati i očistiti od sadržaja).

Lijekovi – lijekove koji su u originalnom pakiranju možete donirati ambulanti svog liječnika, a stare lijekove kojima je prošao rok valjanosti treba odnijeti u najbližu ljekarnu i odložiti u za to specijalizirane spremnike ili predati na reciklažno dvorište1.

 

LJ

Ljuske od jaja – odložiti u smeđe posude za biorazgradivi otpad ili kompostere.

 

M

Madraci – postupa se kao i sa glomaznim otpadom (vidjeti pod ”glomazni otpad”).

Mape – odložiti u plave vreće ili plave kontejnere na zelenim otocima.

Mjehurasta (blister) ambalaža – odložiti u žute vreće ili žute kontejnere na zelenim otocima.

Mast (jestiva) – besplatno predati na reciklažno dvorište1.

Maziva mast (za vozila) – besplatno predati na reciklažno dvorište1.

Medicinski otpad – proizvođač ili posjednik medicinskog otpada dužan je ovu vrstu predati ovlaštenoj osobi za gospodarenje medicinskim otpadom.

Metala ambalaža (posuđe, limenke) – besplatno predati na reciklažno dvorište1 ili                CE-ZA-R3

Mikrovalne pećnice – postupa se kao i sa EE-otpadom (vidi pod ”EE-otpad”).

Mobiteli – postupa se kao i sa EE-otpadom (vidi pod ”EE-otpad”).

Motorno ulje – besplatno odložiti u spremnike na reciklažnom dvorištu1 (za građane).

 

N

Namještaj – postupa se kao i sa glomaznim otpadom (vidi pod ”glomazni otpad”).

Naočale – odložiti  u komunalni otpad.

Novine – odložiti u plave vreće ili plave kontejnere na zelenim otocima.

 

O

Odjeća – odložiti u specijalizirane kontejnere za odlaganje tekstila (odjeće i obuće), besplatno predati na reciklažno dvorište1 ili donirati potrebitima.

Omotnice – odložiti u plave vreće ili plave kontejnere na zelenim otocima (prethodno ukloniti prozirnu plastičnu foliju na okviru za primatelja, ako je ima).

 

P

Papir za zamatanje – odložiti u plave vreće ili plave kontejnere na zelenim otocima.

Papirnate vrećice – odložiti u plave vreće ili plave kontejnere na zelenim otocima.

Pelene (jednokratne) – odložiti  u miješani komunalni otpad.

Pijesak za životinje – odložiti  u miješani komunalni otpad.

Pisaći i kompjuterski papir – odložiti u plave vreće ili plave kontejnere na zelenim otocima.

Pisma – odložiti u plave vreće ili plave kontejnere na zelenim otocima.

Plastična ambalaža (boce, folija, čepovi, vrećice, tanjuri, pribor za jelo) – odložiti u žute vreće ili žute kontejnere na zelenim otocima (molimo isprati i očistiti od sadržaja).

Plastificirani i metalizirani papir – odložiti  u komunalni otpad.

Plastika (tvrdi plastični predmeti kao dječje igračke, tegle za cvijeće, vrtni namještaj) – besplatno predati na reciklažnom dvorištu ili se odvozi kao glomazni otpad (vidjeti pod ”glomazni otpad”).

Podlošci za jaja – odložiti u plave vreće ili plave kontejnere na zelenim otocima.

Poklopci za staklenke (metalni) – u odložiti sive kontejnere na zelenim otocima.

Pokrivači i jastuci (od vate) – odložiti u specijalizirane kontejnere za odlaganje tekstila (odjeće i obuće).

Pokrivači i jastuci (od perja) – postupa se kao i sa glomaznim otpadom (vidjeti pod ”glomazni otpad”), a  može se besplatno predati i na reciklažno dvorište1.

Porculansko posuđe  i predmeti – odložiti  u komunalni otpad.

Posuđe od keramike – možete sami besplatno dovesti na kompostište i reciklažno dvorište za građevni otpad5. Prihvat novih količina građevnog otpada na reciklažnom dvorištu za građevni otpad privremeno je obustavljen zbog velikih količina građevnog otpada i male potražnje za obrađenim građevnim otpadom.

Prospekti – u plave vreće ili plave kontejnere na zelenim otocima.

 

R

Računala – postupa se kao i sa EE-otpadom (vidi pod ”EE-otpad”).

Radijatori – predaju se kao glomazni otpad (vidjeti pod ”glomazni otpad”). Mogu se besplatno predati na reciklažno dvorište1 ili CE-ZA-R3.

RTV-uređaji – postupa se kao i sa EE-otpadom (vidi pod ”EE-otpad”).

 

S

Slikovnice – odložiti u plave vreće ili plave kontejnere na zelenim otocima.

Staklo (prozorsko, automobilsko, armirano) – besplatno predati na reciklažnom dvorištu1.

Staklene boce, čaše, staklenke – odložiti u zelene spremnike na zelenim otocima (molimo isprati i očistiti od sadržaja, te skinuti čepove i zatvarače),reciklažno dvorište1.

Staklena vuna – ovlašteni skupljač je  C.I.A.K. d.o.o.4

Stiropor (bez primjesa i masnoća) – besplatno predati na reciklažnom dvorištu1.

 

Š

Štednjaci – postupa se kao i sa EE-otpadom (vidi pod ”EE-otpad” ili ”bijela tehnika”).

 

T

Tegle od cvijeća – odložite u  kante za miješani komunalni otpad.

Telefoni – postupa se kao i sa EE-otpadom (vidi pod ”EE-otpad”).

Telefonski imenici – odložiti u plave vreće ili plave kontejnere na zelenim otocima.

Tetrapak – odložiti u kante za miješani komunalni otpad do uspostave odvojenog prikupljanja putem zasebnih vreća.

Televizor – postupa se kao i sa EE-otpadom (vidi pod ”EE-otpad”.

Tkanina – odložiti u specijalizirane kontejnere za odlaganje tekstila (odjeće i obuće) ili besplatno predati na reciklažno dvorište1.

Toneri – besplatno predati na reciklažnom dvorištu 1(za građane).

 

U

Ulje (otpadno jestivo) – besplatno odložiti u spremnike na reciklažnom dvorištu1.

 

V

Videokazete – odložiti u  posude za miješani komunalni otpad.

Vješalice – odložiti u  posude za miješani komunalni otpad.

Vrata – besplatno predati na reciklažnom dvorištu1 ili predati kao glomazni otpad (vidi pod ”glomazni otpad”).

Vrtni otpad (ostaci voća i povrća, lišće, trava, sitno granje, ostaci kave i čaja)u smeđe posude za biorazgradivi otpad ili kompostere. Može se besplatno predati na kompostište i reciklažno dvorište za građevni otpad5, do dvije auto-prikolice mjesečno.

Vatrostalno staklo – manje količine besplatno predati na reciklažnom dvorištu, a velike količine se trebaju odložiti  kao glomazni otpad (vidi ”pod glomazni otpad”).

 

Ž

Žardinjere (plastične) – besplatno predati na reciklažnom dvorištu1.

Žardinjere (betonske) – mogu se besplatno dovesti na kompostište i reciklažno dvorište za građevni otpad5. Prihvat novih količina građevnog otpada na reciklažnom dvorištu za građevni otpad privremeno je obustavljen zbog velikih količina građevnog otpada i male potražnje za obrađenim građevnim otpadom.

Žarulje (štedne)  – smatra se opasnim otpadom te se predaju ovlaštenom sakupljaču pozivom na broj 0800 444 110 koji besplatno preuzima navedeni otpad na kućnoj adresi ili besplatno dovesti na reciklažno dvorište (OPREZNO RUKOVATI, PO MOGUĆNOSTI PREDAVATI U AMBALAŽI U KOJOJ JE KUPLJENO)

Žute stranice – odložiti u plave vreće ili plave kontejnere na zelenim otocima.

 

 

Lokacije za predaju otpada

1 Reciklažno dvorište Komunalac d.o.o. Koprivnica, A.Daničića 5, Koprivnica (Poslovna zona Dravska), tel. 048/621-047

2 Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, tel 048/720-915

3 CE-ZA-R, Dravska 22, Koprivnica (bivša Sirovina), tel. 048/222-143

4 CIAK, Zagreb, tel. 01/3794-451,  e-mail: ciak@ciak.hr

5 Kompostište i reciklažno dvorište za građevni otpad Komunalac d.o.o., Marovska 22, Herešin, tel.048/636-008.

 

Dokumentacija:

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama “Narodne novine broj 74/14.) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije od 10. srpnja 2018. godine, Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2018. godinu