ZAKRPAJ.to

Poštovani korisnici,

 

želite prijaviti rupu na cesti? Razbijenu klupu u parku? Ili pokvarene žarulje javne rasvjete? Rješenje za Vaše probleme je internet aplikacija za prijavu komunalnih problema. Sve prijave biti će vidljive nadležnim službama GKP Komunalca i Grada Koprivnice, kao i svim ostalim posjetiteljima web servisa. Korisnici imaju uvid u dinamiku rješavanja svojih problema, ali i ostalih prijava.

 

Problemi se prijavljuju jednostavno i detaljno. Kratko opišete svoj problem, fotografirate i šaljete. Prijaviti je moguće na dva načina:
• pametnim telefonom – na terenu
• računalom – na karti

 

Građani imaju uvid u rješavanje statusa prijavljenog problema: od prijave do postupka rješavanja ili proslijeđivanja problema, pa sve do samog rješavanja.

 

Ovim servisom očekuje se transparentniji, učinkovitiji i brži rad GKP Komunalac d.o.o. i rada gradskih službi koje su zadužene za održavanje i uklanjanje komunalnih problema u Koprivnici.

 

Aplikaciji možete pristupiti i prijaviti problem anonimno, ali Vam se nudi mogućnost i registracije na web servisu.

 

Aplikacija je besplatna i dostupna za pametne telefone s Android, iPhone ili Windows operativnim sustavom. Mobilna aplikacija nema kartu. Da bi se očitala pozicija, potrebno je imati uključen GPS sustav pozicioniranja.

 

Skinite aplikaciju

android154x40_WP_Store_revblkiphone

 

Ako pristupate servisu sa računala, svoje komunalne probleme možete prijaviti putem ovog linka.

 

Što sve možete prijaviti putem ovog servisa?

• Zelene površine (oštećena javna parkirališta i javne površine, površine na gradskom groblju, porušeno i polomljeno drveće, košnja)
• Otpad i čistoća (odvoz krupnog otpada, oštećene kante za smeće, onečišćene javne ceste i površine)
• Vodna usluga (začepljeni odvodi i navodnjavanje)
• Oštećena oprema na igralištu i parkovima (oštećene klupe i sprave)
• Ulice (oštećeni pločnici, rupe na cesti, nanosi pijeska i kamenja)
• Grafiti na gradskim ustanovama
• Neispravna rasvjeta, neispravni stupovi, oštećene gradske prostorije i oprema

Anketa o zadovoljstvu korisnika uslugama

Kontinuirano radimo na poboljšanju kvalitete naših usluga te Vas u tu svrhu pozivamo da ispunite anketu koja će nam služiti za poboljšanje istih. Vaše mišljenje nam je bitno, stoga vas kao korisnika naših usluga molimo da prilikom ispunjavanja ankete navedete Vaše prijedloge i mišljenja o kvaliteti rada i usluga našeg poduzeća u 2017. godini.

Molimo vas da ispunite anketu putem ove poveznice:

Korisnici usluga u kategoriji kućanstva

Anketni upitnik o zadovoljstvu građana

Korisnici usluga u kategoriji poslovnog subjekta (obrti, poduzetnici i trgovačka društva)

Anketni upitnik o zadovoljstvu poslovnih subjekta

JAVNI NATJEČAJ

Temeljem Odluke Uprave broj: 2614/17. od 21. 02. 2017. godine Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2017. godinu

Želite prijaviti komunalne probleme i ubrzati njihov popravak?
Opiši problem – Slikaj – Šalji!
 
Pristupite servisu putem web sučelja ili mobilne aplikacije.