Zbrinjavanje otpada

Obavljamo poslove zbrinjavanja komunalnog i neopasnog otpada, te zbrinjavanje i privremeno skladištenja posebnih kategorija neopasnog otpada (ambalažni otpad, biorazgradivi otpad, građevni otpad, problematični otpad i ostali korisni otpad). U cilju što kvalitetnijeg gospodarenja otpadom izgrađena je potrebna infrastruktura za zbrinjavanje otpada.

 

Na području Grada Koprivnice uspostavljen je značajni dio neophodne infrastrukture i opreme za uspostavu integralnog sustava gospodarenja otpadom koji omogućava dostizanje propisanih kriterija prema Direktivama EU i to:

• provedena sanacija odlagališta Piškornica
• izgrađeno reciklažno dvorište
• izgrađeno kompostište za biorazgradivi otpad
• izgrađeno reciklažno dvorištu za građevni otpad
• podjela posuda za biorazgradivi otpad
• prikupljanje problematičnog (opasnog) otpada na reciklažnom dvorištu
• uvođenje nadogradnje sustava prikupljanja otpada u pogledu obračuna naplate komunalne usluge odvoza otpada prema volumenu
• nabavka mobilnog reciklažnog dvorišta.