Reciklažno dvorište za građevni otpad

Na reciklažnom dvorištu za građevni otpad obavlja se obrada (drobljenje) građevnog otpada u korisnu sirovinu čime se smanjuje potreba za iskorištavanjem prirodnih resursa , dok se istovremeno smanjuje i količina odloženog otpada što pridonosi dužem vijeku korištenja postojećeg odlagališta otpada.

 

Prihvat novih količina građevnog otpada privremeno je obustavljeno zbog velikih količina građevnog otpada i male potražnje za obrađenim građevnim otpadom.

 

Količina sakupljenog građevnog otpada:

godina 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. UKUPNO
t 600,64 2.880,42 1.122,84 1.028,44 553,40 6.185,74
m3 536,90 2.508,30 947,70 874,20 494,80 5.361,90

 

Telefon za informacije: +385 (0)48 636 008
Lokacija:  Marovska 22, Herešin, Koprivnica

Kalendar događanja
08/2017
PUSČPSN
1
2
3
4
5
6
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
31
JAVNI NATJEČAJ

Temeljem Odluke Uprave broj: 2614/17. od 21. 02. 2017. godine Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2017. godinu