e-račun

Usluga e-račun povećava sigurnost Vaših podataka. Aktivacijom ove usluge mjesečni računi dostavljat će Vam se isključivo u elektronskom obliku te ćete ih moći jednostavno pregledati na računalu.

 

Elektronički račun je dokument potpuno istovjetan papirnom, a uz njega je moguće priložiti različite dokumente (elektroničke ili skenirane) poput popratnih dopisa, priloga, obrazaca, ugovora i ostalih dokumenata koji se prilažu računu kada se šalje u papirnatom obliku.

 

Elektronički račun sadrži sve potrebne elemente koje račun treba imati te u sebi sadrži važne podatke za obračun PDV-a sukladno Zakonu o PDV-u u RH. Standardiziran je i strukturirani oblik računa u elektroničkom obliku koji sadrži sve obvezne stavke propisane važećom regulativom.E-računi uvijek stižu na vrijeme i ne mogu im pristupiti neovlaštene osobe, omogućuju jednostavniji, brži i isplativiji način poslovanja te dodatno, ovakvom razmjenom podataka, čuvamo naš okoliš. Dovoljan je podatak od preko 200 000 zadovoljnih korisnika koji već koriste uslugu zahvaljujući Hrvatskom Telekomu.

 

Za odabir usluge e-račun za kućanstva trebate se registrirati preko predviđene stranice HT portala Svi računi. Na portalu su Vam mogućnosti zaprimanja računa objašnjene i pružene na izbor.
Uvođenjem ovog servisa, Komunalac se uskladio s normama i preporukama EU.

 

Za odabir usluge e-račun za poslovne subjekte potrebno se registrirati preko predviđene stranice FINA e-račun ili Pantheon e-račun.

 

Sustav e-poslovanja unutar poduzeća u potpunosti će biti integriran skorašnjim uvođenjem elektroničke dokumentacije. Cilj tog sustava je zaprimati, obrađivati i slati dokumentaciju u elektroničkom obliku čime će se modernizirati i ubrzati poslovni procesi te nastaviti raditi na očuvanju okoliša.

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama “Narodne novine broj 74/14.) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije od 10. srpnja 2018. godine, Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2020. godinu

POSLOVNI SUBJEKTI

- FINA e-Račun
- Pantheon e-Račun

 
KUĆANSTVO

- Svi računi web portal
- ePošta