Biciklistički centar

cycle

Što je Biciklistički centar Koprivnica?

Biciklistički centar Koprivnica je informativni centar Grada Koprivnice u kojem svi građani i turisti mogu dobiti informacije o biciklističkim rutama u okolici i šire i u kojem mogu posuditi bicikle za istraživanje i uživanje u tim rutama.

Adresa:
Dom mladih
Hrvatske državnosti 10
48 000 Koprivnica
Zimsko radno vrijeme: (studeni – ožujak): 09:00h – 15:00h
Ljetno radno vrijeme: (travanj – listopad): 08:00h – 22:00h
Usluge biciklističkog centra dostupne su i na poziv: tel. +385 (0)48 221 477 ili mob. +385 (0)98 463 181

Kako posuditi bicikl u Biciklističkom centru?
Otići u Dom mladih i potpisati potvrdu o posudbi te ostaviti polog od 200 HRK po posuđenom biciklu. Prije sklapanja posudbe obavezno se informirati o svojim pravima i obvezama u Općim uvjetima korištenja usluga Biciklističkog centra.
Ukoliko korisnik bicikl vrati na vrijeme i neoštećen, polog će mu biti vraćen.
U slučaju da korisnik ošteti bicikl ili ga vrati bez dodatnih dijelova koji su mu posuđeni uz bicikl, polog će ostati Operatoru za nadoknadu pretrpljene štetu.

S koliko je godina moguće posuditi bicikl?
Svaka punoljetna fizička osoba može posuditi bicikl.

Mogu li uzeti nekoliko bicikla istovremeno?
Da, jedna osoba može posuditi jedan ili više bicikala. Biciklistički centar na raspolaganju ima 20 bicikala za odrasle i 5 za djecu. Ukoliko jedna osoba posuđuje više bicikala obavezno se na potvrdu o posudbi moraju naznačiti podaci svih korisnika bicikala kako se njihovo korištenje ne bi zloupotrebljavalo i davalo na korištenje trećim osobama.

Koliko dugo mogu zadržati posuđeni bicikl?
Bicikl se može posuditi na razdoblje od najviše 7 kalendarskih dana.

Koliko košta posudba bicikla?

Korisnici bicikle mogu besplatno posuditi odnosno uz spomenuti polog od 200,00 kn koji će im biti vraćen ukoliko bicikl vrate na vrijeme i neoštećenog, sukladno Općim uvjetima korištenja.

Ima li usluga neku vrstu osiguranja?
U slučaju da korisnik ne vrati bicikl unutar propisanog roka, izdat će mu se upozorenje za prijestup. Ukoliko korisnik ni nakon isteka 24h od izdavanja upozorenja ne vrati bicikl, Operator će pokrenuti tužbu za krađu prema korisniku. Ukoliko korisnik ošteti bicikl ili bilo koji dodatni dio koji mu je posuđen uz bicikl, Operator će zadržati polog kako bi si nadoknadio štetu.
Korisnik bicikl koristi na vlastitu odgovornost. Korisnik preuzima potpunu odgovornost za štete koje je sam uzrokovao.

hucr_logo_turism_en-300x220

Kontakt
Sve informacije o posudbi bicikala ili biciklističkim rutama bit će dostupne u Domu mladih Koprivnica, web stranicama: www.dmkc.hr, www.komunalac-kc.hr i www.cycleinanetwork.eu ili na broju telefona +385 (0)48 221 477 odnosno mob. +385 (0)98 463 181.

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama “Narodne novine broj 74/14.) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije od 10. srpnja 2018. godine, Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2019. godinu