Grobljanske usluge

GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica upravlja:

• gradskim grobljem “Pri Svetom Duhu” u Koprivnici,
• grobljem u Bakovčicama,
• grobljem u Herešinu,
• grobljem u Jagnjedovcu,
• grobljem u Reki,
• Pravoslavnim grobljem u Koprivnici.

 

Osim redovnog održavanja groblja, nudimo i dodatne usluge održavanja grobnih mjesta tijekom cijele godine i to:

• dostava aranžmana na grobno mjesto, paljenje svijeća uoči godišnjica
• čišćenje grobnih mjesta
• sadnja cvijeća i održavanje grobnih mjesta

 

VAŽNE INFORMACIJE

 

Radno vrijeme Uprave groblja:
radni  dan  od 07.00 do 15.00 sati

 

Radno vrijeme gradskog groblja “Pri Sv. Duhu” u Koprivnici:
svaki dan od 7,00 do 20,00 sati

 

Održavanje sprovoda:  
• Ukopi  se obavljaju  svim danima osim nedjelje i blagdana u pravilu od 13,00 do 15,15 sati tijekom cijele godine po redoslijedu najave. Razmak između dva ukopa je od 30 do 45 minuta.
• Ukop bez ceremonije ispraćaja može se ugovoriti  u vremenu od 10,00 do 12,00 sati.

 

Obavijest o namjeri prekapanja grobnih mjesta na Gradskom groblju u Koprivnici i na prigradskim grobljima:
• Temeljem Zakona o grobljima ( N.N. 19/98, 50/12), grobno mjesto za koje godišnja grobna naknada nije plaćena deset godina, smatra se napuštenim i može se ponovno dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka petnaest godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka trideset godina od ukopa u grobnicu.

 

Izvođenje klesarskih radova na groblju:
• Temeljem članka 11. Odluke o grobljima ( Glasnik Grada Koprivnice 9/98), te u skladu sa Pravilnikom ponašanja na grobljima, GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica propisao je Opće uvjete isporuke grobljanskih usluga kojima se u članku 20. propisuju uvjeti za izvođenje radova na grobljima.
• Izvođenje klesarskih radova mora se prethodno pismeno prijaviti Upravi groblja. S izvođenjem radova može se započeti nakon što je Uprava groblja odobrila izvođenje radova.

 

Sve informacije možete dobiti na broj telefona +385 (0)48 221 772 i  +385(0)48 644 262 ili na adresi I. Česmičkog 28, Koprivnica.

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama “Narodne novine broj 74/14.) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije od 10. srpnja 2018. godine, Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2020. godinu