Održavanje groblja

Održavamo i upravljamo gradskim grobljem “Pri Svetom Duhu” u Koprivnici, prigradskim grobljima u Reki, Bakovčicama, Jagnjedovcu i Herešinu i Pravoslavnim grobljem u Koprivnici.

 

Današnje groblje zauzima oko 77.000 m2 površine i raspolaže sa oko 9476 registriranih grobnih mjesta, odnosno oko 6581 registriranih grobova. Podijeljeno je na 28 grobna polja, a prema osnutku na 3 dijela. U 2016. godini započela je I. faza proširenja gradskog groblja na površini od ukupno 12.600 m2 na kojoj će se izgraditi oko 670 novih grobova.

 

Poslovi održavanja obuhvaćaju održavanje zelenih površina groblja (košnja travnjaka, održavanje ukrasnog raslinja i sezonskog cvijeća, održavanje živica, hortikulturno uređenje groblja), zbrinjavanje otpada, održavanje čistoće pratećih građevina na groblju, održavanje staza i putova na groblju, dodjela grobnih mjesta, naplaćivanje naknade za dodijeljeno grobno mjesto i naknade za korištenje groblja, organizacija sahrana, vođenje grobnih očevidnika i registra umrlih osoba i drugi poslovi propisani Zakonom i Odlukom.

 

IMG_2150IMG_2148IMG_2144IMG_2133IMG_2118IMG_2116IMG_2110IMG_2109IMG_9160IMG_9153IMG_9144IMG_4377

 

GKP Komunalac d.o.o. pored redovnog održavanja nudi i dodatne usluge održavanja grobnih mjesta tijekom cijele godine i to:

• održavanje grobnih mjesta,
• sadnja cvijeća na grobnom mjestu,
• čišćenje grobnih mjesta.

 

U 2014. godini započela je sa radom nova mrtvačnica.
Građevinu mrtvačnice čine prostori u funkciji ceremonije pogreba (dvorana za ispraćaj i 5 odarnica), te prostorije za zbrinjavanje pokojnika ( doprema, čuvanje, prostorije za osoblje i pomoćne prostorije). Građevina svojim ovalnim oblikom prati ovalni trg prema kojem ima natkriti trijem. Veliki ispraćajni trg ovalnog oblika dijelom je zatvoren zelenim zidom od tise, a dijelom samom građevinom. Niz pojedinačnih ulaza iz trijema vodi prema odarnicama i dvorani za ispraćaj. Za posjetitelje je osiguran i blok sanitarija sa ulazom iz prostora trga. Ukupna netto površina mrtvačnice i vanjskog trga je 820 m².

 

IMG_2336IMG_2343IMG_2358IMG_2386IMG_2390IMG_2405IMG_2397IMG_9150

 

Oko objekta je uređeno parkiralište sa 150 parkirnih mjesta.

 

U 2014. godini krajobrazno je uređen okoliš oko mrtvačnice.

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama “Narodne novine broj 74/14.) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije od 10. srpnja 2018. godine, Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2019. godinu