Povijest Gradskog groblja

Najstariji podatak koji spominje groblje u središnjem dijelu grada Koprivnice je iz 1607. godine. Tada se ono nalazilo unutar utvrde kod crkve Blažene Djevice Marije (tj. na prostoru u blizini današnje crkve Sv. Nikole).

 

Tijekom druge polovice 19.st. na prostoru uz kapelu Sv. Duha, grad Koprivnica je uredio središnje gradsko groblje koje tu funkciju vrši do današnjih dana. Groblje je 1869. godine prošireno, ali istovremeno nije došlo do njegovog uređenja. Gradski vrtlar Dragutin Ruhl je 90-tih godina 19.st. počeo s uređenjem groblja, a sadašnji hortikulturni izgled dao mu je gradski grobar Ivan Maček.

 

U 2003. godini započela je revitalizacija grobljanskog zelenila koja se provodi u suradnji s Konzervatorskim odjelom pri Ministarstvu kulture. U 2004. godini na temelju Rješenja Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela iz Zagreba, gradsko je groblje zajedno sa kapelom Sv. Duha stavljeno na Listu preventivno zaštićenih dobara RH, a koje je vrijedilo do 2007. godine.

 

Iako groblje više nije pod konzervatorskom zaštitom, revitalizacija grobljanskog zelenila kao i svi zahvati na održavanju grobljanske arhitekture provode se uz suglasnost Konzervatorskog odjela iz Bjelovara.

 

Centralni-krizSpomen-obiljezje-poginulim-braniteljimaMrtvacnicaGrobnica-obitelji-SulimanovicGlavni-ulaz-u-gradsko-groblje

 

U okviru groblja nalazi se kapela Sv. Duha, mrtvačnica, centralni križ, križ poginulim braniteljima djelatnicima Podravke, Spomen-obilježje poginulima u Drugom svjetskom ratu, kosturnica, te grobovi mnogih znamenitih Koprivničanaca (Leandera Brozovića, Đure Estera, Božene Loborec, Vladimira Malančeca, Đure Sudete, Vinka Vošickog i dr.).

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama “Narodne novine broj 74/14.) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije od 10. srpnja 2018. godine, Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2019. godinu