Najam i upravljanje objektima

GKP Komunalac upravlja sportskim i ostalim objektima (Prodajni centar Pevec).

Pružamo usluge najma istih poduzećima, udrugama i građanima.

Zainteresirani za najam sportskih i ostalih objekata informacije mogu dobiti:
GKP Komunalac d.o.o., Mosna ulica 15, SOBA 213, radnim danom u vremenu od 7.00 do 15.00 sati

DAMIR ZLOJUTRO
e-mail: damir.zlojutro@komunalac-kc.hr
tel: +385 (0)48 251 827

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama “Narodne novine broj 74/14.) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije od 10. srpnja 2018. godine, Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2019. godinu