Održavanje javnih i zelenih površina grada Koprivnice

Od ukupno 427.480 m2 javnog zelenila:

• 421.330 m2 otpada na travnjake,
• 422 m2 na cvjetne gredice,
• 3.282 m2 na ukrasno grmlje,
• 1.017 m2 na trajnice i kamenjare,
• 368 m2 na kamenjare,
• 614 m2 na ružičnjake i hortenzije,
• 815 m2 na zimzelene i bjelogorične živice

 

Poslovi održavanja obuhvaćaju košnju travnjaka, njegu ukrasnog drveća i grmlja, orezivanje živica, sadnju i njegu sezonskog cvijeća, trajnica i ruža, održavanje čistoće parkova i ulica, strojno čišćenje ulica, zimsko čišćenje nogostupa, te održavanje Spomen obilježja na Danici i Židovskom groblju.

 

K_tok-KZ_P_09-04Park_02_ CarltonFontana_2009-2Fontana-2012

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama “Narodne novine broj 74/14.) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije od 10. srpnja 2018. godine, Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2019. godinu