Oglašavanje

Trend visoke mobilnosti suvremenog društva je provođenja sve više vremena na otvorenom, na ulici, u prometu što je dovelo do toga da je outdoor oglašavanje postalo jedno od najefikasnijih sredstava promocije.

 

Prateći trendove, Komunalac d.o.o. ima mrežu s najvećim brojem oglasnih površina na više od 30 atraktivnih lokacija na području grada Koprivnice i okolice.

 

Atraktivnost lokacija vanjsko oglašivačkih formata (billboarda, city ligta i reklamnih tabla) odražava se u visokom stupnju frekvencije automobilskog, javnog i pješačkog prometa te cjenovnoj povoljnosti istih.

 

Za razliku od outdoor-a, indoor oglašavanje odnosi se na razne oblike prenošenja reklamne poruke unutar nekog prostora/objekta.
Indoor oglašavanjem ostvaruje se kontakt s ljudima kada su, neometani drugim aktivnostima. Ovakva vrsta oglašavanja predstavlja konačan podsjetnik na poruku koju je kupac dobio kroz klasične medijske kanale s time da ovaj oblik reklamnog prostora nije toliko nametljiv.

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama “Narodne novine broj 74/14.) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije od 10. srpnja 2018. godine, Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2020. godinu