Cijena plina

CIJENA PLINA ZA KUPCE U OBVEZI JAVNE USLUGE OPSKRBE PLINOM I ZAJAMČENE OPSKRBE

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14 i 102/15) i članka 25. stavka 4. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (»Narodne novine«, broj 38/14, 28/15 i 25/16), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 27. sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. prosinca 2016. godine donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2017. godine. Nove cijene donesene su za sve opskrbljivače plinom u obvezi javne usluge i primjenjuju se od 1. siječnja 2017. godine.

CIJENA PLINA ZA KRAJNJE KUPCE KOJI NE KORISTE OPSKRBU PLINOM U OBVEZI JAVNE USLUGE
Cijena 1 kWh prirodnog plina za krajnje kupce koji ne koriste opskrbu plinom u obvezi javne usluge i zajamčene opskrbe formira se na osnovu pojedinačnih ugovora o opskrbi plinom između Komunalca d.o.o. kao opskrbljivača i krajnjih kupaca prirodnog plina sukladno članku 4. i članku 6. Općih uvjeta o opskrbi plinom (NN 158/13).
JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama “Narodne novine broj 74/14.) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije od 10. srpnja 2018. godine, Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2019. godinu