Poduzeće

Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o.

Adresa:
Mosna ulica 15
48000 Koprivnica

IMG_2219IMG_2214IMG_2224IMG_2234

Trgovački sud u Bjelovaru

OIB:
41412434130
Porezni broj:
3693465
IBAN:
HR56 2386 00211005 08591
SWIFT:
PDKCHR2X
GLN:
3857500018403

Osnivač:
Grad Koprivnica

Djelatnosti:
• Upravljanje otpadom: sakupljanje, obrada, ukidanje statusa otpada za kompost oporabom biorazgradivog otpada
• Gospodarenje otpadom
• Održavanje čistoće
• Održavanje javnih površina
• Održavanje zelenih površina
• Upravljanje tržnicom
• Upravljanjem pogrebnim uslugama i grobljanskim poslovima
• Građenje, projektiranje i nadzor
• Upravljanje nerazvrstanim cestama
• Izgradnja i održavanje javne rasvjete
• Upravljanje i održavanje sportskih građevina i javnih bazena
• Priprema i posluživanje hrane i pića

Temeljni kapital:
189.028.000,00 kuna