Skupština

Skupština je najviši organ društva KOMUNALAC d.o.o.. Skupštinu društva KOMUNALAC d.o.o. čini gradonačelnik Grada Koprivnice te općinski načelnici članova Društva.

Od 31.12.2018. godine, članovi društva KOMUNALAC d.o.o. su Grad Koprivnica, Općina Drnje, Općina Đelekovec, Općina Koprivnički Bregi, Općina Koprivnički Ivanec, Općina Legrad, Općina Novigrad Podravski i Općina Sokolovac.

MIŠEL JAKŠIĆ, dipl.oec.
Predsjednik Skupštine
e-mail: gradonacelnik@koprivnica.hr
tel: +385 (0)48 279 555