Službenik za informiranje

PETRA BIJAČ
Stručni referent za marketing i odnose s javnošću
tel. +385 (0)48 251 856
fax. +385 (0)48 251 898
e-mail: petra.bijac@komunalac-kc.hr