Službenik za zaštitu osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Vladimira Kelemen, dipl.iur.

Mosna ulica 15

48000 Koprivnica

Tel: 048/251-811

e-mail: zastita-osobnih-podataka@komunalac-kc.hr