Upravljanje nerazvrstanim cestama i održavanje javne rasvjete

Poslovi upravljanja nerazvrstanim cestama na području grada Koprivnice i poslovi održavanja javne rasvjete.

 

UPRAVLJANJE NERAZVRSTANIM CESTAMA
Komunalac na području grada Koprivnice upravlja s 209.588 m nerazvrstanih cesta, 97.947 m pješačko-biciklističkih staza, te javnim parkiralištima koja nisu pod naplatom koncesionara.

 

Usluge:

• izdavanje suglasnosti, posebnih uvjeta, te drugih dokumenata za izvođenje radova u cestovnom pojasu nerazvrstanih cesta na području grada Koprivnice
• izrade prometnih elaborata (elaborat privremene regulacije prometa, postavljanje nove signalizacije i sl.)
• nadzor nad redovitim održavanjem cesta
• nadzor nad provođenjem zimske službe

 

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
Komunalac održava javnu rasvjetu na području grada Koprivnice, uključujući i sva prigradska naselja, što obuhvaća sveukupno 120 priključnih ormarića te 5200 rasvjetnih mjesta.

 

Usluge:

• izvođenje svih vrsta električnih instalacija
• izvođenje privremenih priključaka i instalacija za potrebe manifestacija koje se održavaju u gradu Koprivnici
• održavanje javne rasvjete

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama “Narodne novine broj 74/14.) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije od 10. srpnja 2018. godine, Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2019. godinu