Raspored košnje trave

 PONEDJELJAK, 09.09.
1.Košnja trave oko cvjetnih gredica, ukrasnog grmlja i kružnih tokova
 UTORAK, 10.09.
1.Ulica Starogradska do pruge
2.Ulica I.Mažuranića + park
3.Trg Zlate Bartl 
1.Košnja trave oko cvjetnih gredica, ukrasnog grmlja i kružnih tokova
 SRIJEDA, 11.09.
1.Ulica B.Radić
2.Bjelovarska ulica
1.Košnja trave oko cvjetnih gredica, ukrasnog grmlja i kružnih tokova
 ČETVRTAK, 12.06.
1.Križevačka ulica
2.Vinička ulica sa parkom
3.Kolodvorska ulica
4.Autobusni kolodvor
5.Ulica Ivana Meštrovića
 PETAK, 13.09.
1.Ulica M.P. Miškine
2.Ulica F. Galovića
1.Košnja trave oko cvjetnih gredica, ukrasnog grmlja i kružnih tokova
1.Frankopanska ulica
2.Florianski trg – drvored javora
3.Park na florianskom trgu + valovi
4.Sokolska ulica
5.Kružni tok Dr. Bardeka i Braće Radić
6.Kružni tok Križevačka  
7.Antuna Nemčića od banke do Trga Mladosti
8.Zrinski trg
9.Fontana na Zrinskom trgu
10.Kružni tok Potočna – Mosna
11.Kružni tok Basaričekova
12.Raskrižje Varaždinske ulice  i Ulice Ivana Česmičkog
13.Park na Trgu Eugena Kumičića 
14.Rotor Bjelovarska ulica- Radnička cesta
15.Trg bana  Josipa Jelačića
16.Zeleni prostor kod Hotela “Podravina”
17.Opatička ulica  
18.Park kod Muzičke škole
19.Okoliš Franjevačkog samostana
20.Kružni tok Ž. Selingera
21.Kružni tok Miklinovec
22.Kružni tok Gorička
JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama “Narodne novine broj 74/14.) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije od 10. srpnja 2018. godine, Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2019. godinu

GIS ZELENIH POVRŠINA