Komunalni otpad

Komunalni otpad je otpad iz kućanstva, otpad koji nastaje čišćenjem javnih i prometnih površina, otpad sličan otpadu iz kućanstva koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima.

 

Obveznici davanja otpada dužni su u određeni dan, prema utvrđenom planu odvoza otpada, posude i vreće s otpadom iznijeti do 7,00 sati, odnosno do 6,00 sati u ljetnim mjesecima (01.06. – 31.08.), ispred ulaza svojih objekata na liniji građevinskog pravca, odnosno na pristupno mjesto za odvoz otpada.

 

Otpad se predaje u tipiziranim plastičnim posudama na kotačima izrađenim prema normama EN 840 (posude zapremine 80, 120, 240 ili 360 litara) i DIN 30700 (posude zapremine 1.100 litara) ova oznaka mora biti otisnuta na posudi) ili u plastičnim vrećama.

 

U posude za otpad zabranjeno je odlagati građevinski otpad i zemlju, tekuće tvari, žar, staklo, lešine životinja, podrumsko, dvorišno i tavansko smeće u većim količinama, ambalažni otpad (papir, karton, PET, staklenu, i metalnu ambalažu), zeleni otpad i opasni otpad (zauljena ambalaža od motornih ulja, salonit ploče, ambalaža od pesticida, boja i lakova i sl.).

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama “Narodne novine broj 74/14.) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije od 10. srpnja 2018. godine, Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2019. godinu