Sukob interesa

Sprječavanje sukoba interesa i korupcije u području javne nabave:
OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA
Temeljem članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, br. 120/16) ne postoje gospodarski subjekti koji na tržištu nude izvođenje radova i/ili poslova, isporuku robe ili pružanje usluga (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju) s kojima Komunalac Koprivnica ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

SMJERNICE ZA PRIJAVU NEPRAVILNOSTI U PROVOĐENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE

Sukladno prethodnoj obavijesti o nepostojanju sukoba interesa, obavještavamo pravne ili fizičke osobe koje eventualno imaju saznanja o postojanju nepravilnosti u pogledu postupaka javne nabave koje je proveo ili provodi Komunalac d.o.o. da iste prijave u donjoj predviđenoj formi za prijavu (ukoliko želite povratnu informaciju molimo da ostavite svoje podatke za kontakt).

[ninja_forms id=36]
JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama “Narodne novine broj 74/14.) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije od 10. srpnja 2018. godine, Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2019. godinu