Drveni štandovi (kućice)

Tijekom 2004. godine izgrađeno je 65 drvenih štandova (kućica) zatvorenog tipa za prodaju odjevnih predmeta, obuće, igračaka, te robe široke potrošnje koja se do tad prodavala na otvorenim i montažnim štandovima.

Trznica-016

Drveni štandovi su tipizirani i u skladu s lokalnom tradicijom, pa svojim izgledom doprinose ukupnom dojmu sređene gradske tržnice.

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama “Narodne novine broj 74/14.) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije od 10. srpnja 2018. godine, Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2019. godinu