Kompostište

U cilju zaštite okoliša i razvoja održivog gospodarenja otpadom na području Koprivnice izgrađeno je kompostište.

 

Na kompostištu prikuplja se biorazgradivi otpad nastao kao rezultat aktivnosti poduzeća na uređenju i održavanju zelenih površina te zeleni otpad iz domaćinstva.

 

ZAŠTO JE VAŽNO KOMPOSTIRANJE?

• više od 1/3 ukupnog otpada koji nastaje u domaćinstvima je organski ili biootpad
• takav otpad nije smeće, već visokovrijedna sirovina za proizvodnju komposta
• kompostiranjem se uspostavlja prirodni kružni tok tvari u prirodi
• kompostiranje biorazgradivog otpada je doprinos zaštiti okoliša.

 

Građani kojima uslugu odvoza komunalnog otpada pruža GKP Komunalac besplatno mogu dovesti dvije autoprikolicu biorazgradivog otpada mjesečno.

 

Količina sakupljenog biorazgradivog otpada:

godina 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. UKUPNO
t 723,24 872,62 2.425,30 3.388,74 2.501,58 9.911,48
m3 4.840,80 4.734,00 8.945,70 10.884,30 9.575,80 38.980,60

 

IMG_2259IMG_2278

 

Telefon za informacije: +385 (0)48 636 008
Lokacija:  Marovska 22, Herešin, Koprivnica

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama “Narodne novine broj 74/14.) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije od 10. srpnja 2018. godine, Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2020. godinu