Cijene usluga

Ovdje možete saznati cijene pojedinih usluga:

CJENIK SAKUPLJANJA OTPADA DO 31.10.2018.

Cijena sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada po članu kućanstva
Sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje PDV Naknada za nabavu voznog parka i opreme Ukupna cijena (kn/član/mj)
Koprivnica 7,22 0,94 3,65 11,81
Primjenjuje se od 01.01.2017.
Sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje PDV Naknada za nabavu voznog parka i opreme Ukupna cijena (kn/član/mj)
Koprivnički Bregi 9,97 1,30 3,63 14,90
Primjenjuje se od 01.01.2017.
Sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje PDV Ukupna cijena (kn/član/mj)
Drnje 12,79 1,66 14,45
Primjenjuje se od 01.01.2017.
Sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje PDV Ukupna cijena (kn/član/mj)
Novigrad Podravski 8,80 1,14 9,94
Primjenjuje se od 01.01.2017.
Cijena sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada za poslovne subjekte Grada Koprivnice i općina Koprivnički Bregi i Drnje po posudi (1 odvoz tjedno)
Zapremnina posude Sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje PDV Naknada za nabavu voznog parka i opreme (kn/mj) Ukupna cijena (kn/mj)
80 litara 61,00 7,93 5,58 74,51
120 litara 91,49 11,89 7,80 111,18
240 litara 155,14 20,17 20,33 195,64
360 litara 218,54 28,41 32,87 279,82
1.100 litara 593,22 77,12 114,62 784,96
Primjenjuje se od 01.01.2017.
Cijena sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada za poslovne subjekte Grada Koprivnice i općina Koprivnički Bregi i Drnje – spremnici (kontejneri) od 5 do 10 m3
Vrsta spremnika Sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje PDV Naknada za nabavu voznog parka i opreme (kn/m3) Ukupna cijena (kn/m3)
spremnik 5 – 10 m3 173,27 22,53 57,11 252,91
PRESS spremnik 5-10 m3 606,56 78,85 199,76 885,17
Primjenjuje se od 01.01.2017.
Cijena sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada za poslovne subjekte Općine Novigrad Podravski – kn/m3
Poslovni subjekti – Novigrad Podravski Sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje PDV Ukupna cijena (kn/m3)
110,00 14,30 124,30
Primjenjuje se od 01.01.2017.
Cijena sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada za kućanstva i poslovne subjekte Općine Molve
Zapremnina posude Sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje PDV Ukupna cijena (kn/mj)
120 litara 22,00 2,86 24,86
240 litara 39,60 5,15 44,75
360 litara 52,80 6,86 59,66
1.100 litara 138,00 17,94 155,94
Primjenjuje se od 01.01.2017.
Cijena sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada po spremniku od 120 l za vikend objekte u Općini Molve
Sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje PDV Ukupna cijena (kn/mj)
Molve – vikend objekti 11,00 1,43 12,43
Primjenjuje se od 01.01.2017.
Struktura cijene Veličina posude u litrama Poklopac posude (rezervni)
80 120 240 360 1100
cijena 200,00 204,00 280,00 576,00 2.240,00 39,36
PDV 50,00 51,00 70,00 144,00 560,00 9,84
UKUPNA CIJENA 250,00 255,00 350,00 720,00 2.800,00 49,20
Primjenjuje se od 01.05.2012.
Vreće za otpad
ZELENA vreća Cijena PDV Ukupna cijena
2,80 0,70 3,50
Primjenjuje se od 15.04.2011.
ŽUTA vreća za ambalažni otpad Cijena PDV Ukupna cijena
0,80 0,20 1,00
PLAVA vreća za papir Cijena PDV Ukupna cijena
1,60 0,40 2,00
Primjenjuje se od 17.07.2015.
SMEĐA vreća za orahovo lišće Cijena PDV Ukupna cijena
2,80 0,70 3,50
Primjenjuje se od 25.09.2017.

CJENIK ZBRINJAVANJA OTPADA

Cijena najma kontejnera, prijevoza i pranja velikih kontejnera kapaciteta 5 – 10 m3, prijevoza otpada do reciklažnog dvorišta i obrade otpada na reciklažnom dvorištu

Redni broj Vrsta usluge Jedinica mjere Cijena (kn) PDV Ukupna cijena
1. Naknada za korištenje kontejnera  (5 – 7 m3) kn/dan 10,00 2,50 12,50
2. Naknada za korištenje kontejnera  (5 – 7 m3) kn/mjesec 200,00 50,00 250,00
3. Prijevoz PRESS kontejnera do reciklažnog dvorišta kn/kom 200,00 50,00 250,00
4. Prijevoz putem spremnika (zapremnine 5-10 m3) na području grada Koprivnice (jedan prijevoz) – do 10 km kn/kom 150,00 37,50 187,50
5. Prijevoz vozilom nosivosti do 3.500 kg najveće dopuštene mase u gradu Koprivnici (jedan prijevoz) – do 10 km kn/m3 100,00 25,00 125,00
6. Prijevoz vozilom izvan područja grada Koprivnice kn/km 8,00 2,00 10,00
7. Prijevoz putem spremnika (zapremnine 5-10 m3) izvan područja grada Koprivnice (jedan prijevoz) kn/kom 300,00 75,00 375,00
8. Obrada razvrstanog otpada na reciklažnom dvorištu (ne odnosi se na papir i karton te količine otpada manje od 0,5m3) kn/m3 60,00 15,00 75,00
9. Obrada nerazvrstanog ili nepravilno razvrstanog otpada na reciklažnom dvorištu kn/m3 180,00 45,00 225,00
10. Zbrinjavanje ravnog stakla t 300,00 75,00 375,00
11. Zbrinjavanje problematičnog otpada* kg 6,00 1,50 7,50
12. Pranje posuda zapremnine 80 litara kn/kom 10,00 2,50 12,50
13. Pranje posuda zapremnine 120 litara kn/kom 20,00 5,00 25,00
14. Pranje posuda zapremnine 240 litara kn/kom 30,00 7,50 37,50
15. Pranje posuda zapremnine 360 litara kn/kom 40,00 10,00 50,00
16. Pranje posuda zapremnine 1.100 litara kn/kom 60,00 15,00 75,00
17. Pranje PRESS kontejnera kn/kom 300,00 75,00 375,00
18. Pranje kontejnera 5 – 10 m3 kn/kom 150,00 37,50 187,50

*odnosi se na opasni otpad – ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima, metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom, plinovi u posudama pod tlakom koji sadrže opasne tvari, otapala, kiseline, lužine, fotografske kemikalije, pesticidi, fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu, odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike, boje, tinte, ljepila i smole koje sadrže opasne tvari, detergenti koji sadrže opasne tvari, citotoksici i citostatici, baterije i akumulatori, elektronička oprema, drvo koje sadrži opasne tvari, izolacijski materijali koji sadrže azbest, izolacijski materijali koji sadrže opasne tvari, toneri

Primjenjuje se od 01.03.2012. osim stavaka br.10 do br.17 koje se promjenjuju od 01.10.2018. i stavaka br.4 do br.6 koje se promjenjuju od 15.03.2019.

 

Cijena za obradu otpada na kompostištu i reciklažnom dvorištu za građevni otpad

Redni broj Vrsta usluge Jedinica mjere Cijena (kn) PDV Ukupna cijena
1. OBRADA BIORAZGRADIVOG OTPADA
1.1. Lišće, trava i sl. (nije potrebno usitnjavanje) m3 35,00 8,75 43,75
1.2. Granje, panjevi, palete, drveni sanduci (potrebno usitnjavanje) m3 70,00 17,50 87,50
1.3. Muljevi (dehidrirani) – sipki materijali* t 105,00 26,25 131,25
1.4. Muljevi (polutekući i tekući) t 140,00 35,00 175,00
1.5. Obrada biorazgradivog otpada (s uključenim prijevozom do 500 m) kn/t 39,00 9,75 48,75
2. OBRADA GRAĐEVNOG OTPADA
2.1. Materijali u komadima većim od 60x60x20 cm t 80,00 20,00 100,00
2.2. Materijali u komadima do 60x60x20 cm t 50,00 12,50 62,50
2.3. Zemlja iz iskopa i drugi materijali frakcija od 0 do 64 mm t 14,00 3,50 17,50

*Sipki materijali u smislu obrade su oni muljevi koji se mogu formirati u kompostne hrpe – trapove pravokutnog poprečnog presjeka (kao zemlja ili treset)
Ukoliko se prilikom istovara utvrdi da zaprimljeni otpad ne odgovara prijavljenoj vrsti otpada prilikom ulaska i/ili ukoliko se u otpadu pronađu auto gume, električni, elektronički, opasni, infektivni otpad ili drugi zabranjeni sadržaj prema Zakonu o otpadu i Odluci o komunalnom redu, naplaćuje se trostruka cijena zbrinjavanja otpada za cijelu pošiljku.
Krupni metalni otpad i auto gume primaju se bez naknade ukoliko su razdvojeni po frakcijama, bez primjesa.
Fizičke osobe s područja Grada Koprivnice i općina u kojima Komunalac ima koncesiju za sakupljanje i zbrinjavanje komunalnog otpada mogu bez naknade mjesečno predati do dvije auto-prikolice biorazgradivog otpada i jednu auto-prikolicu građevnog otpada.
Mjesto prebivališta fizičke osobe dokazuju predočenjem osobne iskaznice.
Primjenjuje se od 01.03.2012. osim stavke 1.5. koja se primjenjuje od 22.03.2018. i stavaka 1.3. i 1.4. koje se primjenjuju od 15.03.2019.

 

Cijena komposta

Redni broj Jedinica mjere Cijena (kn) PDV Ukupna cijena
1.1. Kompost – frakcije (16×8 mm) kg 0,24 0,06 0,30
1.2. Kompost – frakcije (30×30 mm) kg 0,16 0,04 0,20
1.3. Kompost – neprosijana frakcija kg 0,08 0,02 0,10
1.4. Kompost prosijani – 16×8 mm (vreća 50 lit) kom 24,00 6,00 30,00
1.5. Kompost prosijani – 30×30 mm (vreća 50 lit) kom 16,00 4,00 20,00

Primjenjuje se od 15.03.2019.

 

Cijena usluga sita za prosijavanje

Redni broj Usluga Jedinica mjere Cijena (kn) PDV Ukupna cijena
1.1. Rad sita za prosijavanje (s operaterom) kn/sat 350,00 87,50 437,50
1.2. Prijevoz sita sat 300,00 75,00 375,00

Primjenjuje se od 15.09.2015.

 

Cijena usluge vaganja

Redni broj Usluga Jedinica mjere Cijena (kn) PDV Ukupna cijena
1.1. Uslužno vaganje do 40 t (kolna vaga) kn/kom 50,00 12,50 62,50

Primjenjuje se od 24.09.2015.

 

Obrađeni građevni otpad

Redni broj Jedinica mjere Cijena (kn) PDV Ukupna cijena
1.1. Drobljeni građevni otpad s reciklažnog dvorišta t 1,00 0,25 1,25
1.2. Drobljeni miješani građevni otpad m3 30,00 7,50 37,50

Stavka 1.1. se primjenjuje se od 12.01.2015., a stavka 1.2. od 25.07.2018.

 

Granje i sječka

Redni broj Jedinica mjere Cijena (kn) PDV Ukupna cijena
1.1. Drvena sječka t 100,00 25,00 125,00
1.2. Utovar komposta, građevnog materijala i sječke m3 10,00 2,50 12,50
1.3. Neusitnjeno granje t 50,00 12,50 62,50
1.4. Utovar granja t 30,00 7,50 37,50

Primjenjuje se od 27.04.2016. osim stavke 1.1. koja se primjenjuje od 05.11.2018. i stavke 1.2. koja se primjenjuje od 15.03.2019.

 

Zbrinjavanje pepela (koji nije komunalni)

Redni broj Usluga Jedinica mjere Cijena (kn) PDV Ukupna cijena
1.1. Zbrinjavanje pepela (koji nije komunalni) t 380,00 95,00 475,00

Primjenjuje se od 23.11.2017.

 

Zbrinjavanje otpada koji nije komunalni

Redni broj Usluga Jedinica mjere Cijena (kn) PDV Ukupna cijena
1.1. Zbrinjavanje otpada (koji nije komunalni) t 380,00 95,00 475,00

Primjenjuje se od 01.10.2018.

 

Usluga pražnjenja i čišćenja zelenih otoka JLS

Redni broj Jedinica mjere Cijena (kn) PDV Ukupna cijena
1.1. Usluga pražnjenja spremnika na zelenim otocima m3 80,00 20,00 100,00
1.2. Usluga pražnjenja spremnika na zelenim otocima po pozivu m3 110,00 27,50 137,50

Primjenjuje se od 05.11.2018.

 

Usluga pražnjenja spremnika s groblja

Redni broj Jedinica mjere Cijena (kn) PDV Ukupna cijena
1.1. Usluga pražnjenja spremnika s groblja m3 180,00 45,00 225,00

Primjenjuje se od 05.11.2018.

CJENIK ODRŽAVANJA ZELENIH POVRŠINA ZA TREĆE OSOBE

Redni broj Naziv usluge Jedinica mjere Jedinična cijena PDV Ukupna cijena
I. ODRŽAVANJE TRAVNJAKA
1. Strojna košnja rotacijskom kosilicom na 2-3 cm visine – učestala sa iskašanjem m2 0,33 0,08 0,41
2. Strojna košnja rotacijskom kosilicom povremena sa iskašanjem m2 0,41 0,10 0,51
3. Košnja travnjaka na padinama kosom na najlonsku nit m2 0,57 0,14 0,71
4. Grabljanje otkosa m2 0,16 0,04 0,20
5. Proljetno čišćenje travnjaka m2 0,57 0,14 0,71
6. Jesensko čišćenje travnjaka m2 0,57 0,14 0,71
7. Prihrana travnjaka mineralnim gnojivom bez materijala 100m2 6,56 1,64 8,20
8. Uništavanje korova u travnjaku herbicidom m2 1,23 0,31 1,54
9. Orezivanje travnatih rubova uz konopac m2 4,43 1,11 5,54
10. Zalijevanje travnjaka m2 0,98 0,25 1,23
11. Utovar biljnog materijala m3 31,41 7,85 39,26
12. Odvoz biljnog materijala m3 41,97 10,49 52,46
II. ODRŽAVANJE GRMLJA
1. Pomlađivanje starog grmlja kom 7,79 1,95 9,74
2. Orezivanje niskog grmlja do 1 m visine, odstranjivanje suhih i slomljenih grana kom 6,98 1,75 8,73
3. Orezivanje srednje visokog grmlja kom 9,59 2,40 11,99
4. Orezivanje visokog grmlja kom 15,00 3,75 18,75
5. Orezivanje trnovitog niskog grmlja kom 9,00 2,25 11,25
6. Orezivanje trnovitog srednje visokog grmlja kom 14,43 3,61 18,04
7. Orezivanje trnovitog visokog grmlja kom 22,21 5,55 27,76
8. Okopavanje grmlja m2 7,13 1,78 8,91
9. Plijevljenje grmlja m2 10,99 2,75 13,74
10. Prihrana grmlja sa mineralnim gnojivom bez materijala m2 0,25 0,06 0,31
11. Zalijevanje grmlja m2 0,98 0,25 1,23
III. ODRŽAVANJE ŽIVICE
Norma važi za 1 m2 živice na tlocrtnoj površini
1. Orezivanje zapuštenih živica do 150 cm visine m2 24,02 6,01 30,03
2. Orezivanje zapuštenih živica iznad 150 cm visine m2 45,00 11,25 56,25
3. Orezivanje listopadne živice do 120 cm visine- 1. rez m2 11,97 2,99 14,96
4. Orezivanje listopadne živice do 120 cm visine- 2. rez m2 7,79 1,95 9,74
5. Orezivanje zimzelenih i crnogoričnih živica do 150 cm visine- 1. rez m2 14,40 3,60 18,00
6. Orezivanje zimzelenih i crnogoričnih živica do 150 cm visine- 2. rez m2 18,03 4,51 22,54
7. Orezivanje listopadnih živica iznad 120 cm visine m2 15,00 3,75 18,75
8. Orezivanje zimzelenih i crnogoričnih živica iznad 150 cm visine m2 18,03 4,51 22,54
9. Orezivanje niskih živica za obrube-1. rez m2 7,79 1,95 9,74
10. Orezivanje niskih živica za obrube- 2. rez m2 5,98 1,50 7,48
11. Okopavanje živica m2 8,28 2,07 10,35
12. Plijevljenje živica m2 8,77 2,19 10,96
13. Prskanje živice zaštitnim sredstvima bez materijala m2 3,03 0,76 3,79
14. Prihrana živice mineralnim gnojivom bez materijala m2 0,25 0,06 0,31
IV. ODRŽAVANJE DRVEĆA
1. Orezivanje jednogodišnjih izbojaka kom 4,43 1,11 5,54
2. Orezivanje i prorjeda grana motornom pilom kom 90,00 22,50 112,50
3. Orezivanje drveća u glavu motornom pilom kom 150,00 37,50 187,50
4. Rušenje drveća na panj, promjer debla 0-45 cm sa uklanjanjem panjeva kom 510,00 127,50 637,50
5. Rušenje drveća na panj, promjer debla 45-90 cm sa uklanjanjem panjeva kom 840,00 210,00 1.050,00
6. Rušenje drveća na panj, promjer debla 90-150 cm sa uklanjanjem panjeva kom 1260,00 315,00 1.575,00
7. Sanacija nakon iskopa panja m3 75,00 18,75 93,75
8. Iskop panja promjera do 45 cm kom 500,00 125,00 625,00
9. Iskop panja promjera do 90 cm kom 700,00 175,00 875,00
10. Iskop panja promjera do 120 cm kom 925,00 231,25 1.156,25
11. Premazivanje rana voćarskim voskom sat 55,00 13,75 68,75
12. Prihrana drveća mineralnim gnojivom bez materijala kom 1,07 0,27 1,34
13. Obnova kolaca kod stabala bez materijala kom 30,00 7,50 37,50
14. Obnova veziva na stablima ( 2 veza na jednom stablu) bez materijala kom 4,18 1,05 5,23
V. ODRŽAVANJE SEZONSKOG CVIJEĆA
1. Okopavanje cvijeća m2 4,92 1,23 6,15
2. Plijevljenje cvijeća m2 2,79 0,70 3,49
3. Prihrana bez materijala m2 0,25 0,06 0,31
4. Prskanje zaštitnim sredstvima bez materijala m2 3,03 0,76 3,79
5. Zalijevanje sezonskog cvijeća m2 0,98 0,25 1,23
VI. ODRŽAVANJE RUŽA
1. Okopavanje i plijevljenje ruža m2 13,77 3,44 17,21
2. Proljetno orezivanje ruža kom 2,38 0,60 2,98
3. Proljetno odgrtanje ruža kom 2,79 0,70 3,49
4. Jesensko zagrtanje ruža sa prikraćivanjem kom 2,79 0,70 3,49
5. Prihrana ruža sa mineralnim gnojivom bez materijala m2 0,25 0,06 0,31
6. Prskanje zaštitnim sredstvima bez materijala m2 3,03 0,76 3,79
7. Čišćenje ružičnjaka od ocvalih cvjetova i divljih izboja m2 1,80 0,45 2,25
8. Zalijevanje ruža m2 0,98 0,25 1,23
VII. ODRŽAVANJE TRAJNICA
1. Čišćenje trajnica nakon zime m2 1,39 0,35 1,74
2. Okopavanje trajnica m2 13,77 3,44 17,21
3. Plijevljenje trajnica m2 8,77 2,19 10,96
4. Zalijevanje trajnica m2 0,98 0,25 1,23
5. Prihrana trajnica bez materijala m2 0,25 0,06 0,31
6. Iskop trajnica, trapljenje i zalijevanje kom 1,23 0,31 1,54
VIII. ODRŽAVANJE KAMENJARA
1. Okopavanje kamenjara m2 9,34 2,34 11,68
2. Plijevljenje kamenjara m2 8,77 2,19 10,96
IX. ODRŽAVANJE PARKOVSKIH STAZA
1. Uništavanje korova po parkovskim stazama bez materijala m2 1,23 0,31 1,54
2. Posipavanje staza sa sipinom u sloju debljine 2 cm bez materijala m2 6,56 1,64 8,20
3. Orezivanje travnih rubova uz konopac- škarpanje m2 4,43 1,11 5,54
Primjenjuje se od 01.03.2012.

CJENIK IZVOĐENJA HORTIKULTURALNIH RADOVA ZA TREĆE OSOBE

Redni broj Naziv usluge Jedinica mjere Cijena PDV Cijena ukupno
I. PRIPREMNI RADOVI
1. Čišćenje terena od korova, kamenja i smeća – ručno sat 50,00 12,50 62,50
2. Uklanjanje drveća sa panjevima, priprema drva za odvoz
# promjer 45 cm kom 669,02 167,26 836,28
# promjer 90 cm kom 960,00 240,00 1200,00
# promjer 150 cm kom 1440,00 360,00 1800,00
3. Iskop panja, piljenje korijenja, zasipavanje jame
# do 45 cm kom 500,00 125,00 625,00
# do 90 cm kom 700,00 175,00 875,00
# do 120 cm kom 925,00 231,25 1156,25
4. Vađenje propalog, suhog grmlja kom 7,54 1,89 9,43
5. Iskop grmlja do visine 50 cm i promjera bale 25 cm, s trapljenjem i zalijevanjem kom 15,00 3,75 18,75
6. Iskop grmlja do visine 75 cm i promjera bale 40 cm, s trapljenjem i zalijevanjem kom 20,98 5,25 26,23
7. Iskop grmlja do visine 100 cm i promjera bale 50 cm, s trapljenjem i zalijevanjem kom 30,00 7,50 37,50
8. Iskop grmlja do visine 150 cm i promjera bale 60 cm, s trapljenjem i zalijevanjem kom 45,00 11,25 56,25
9. Iskop grmlja od visine 150 cm i promjera bale 60 cm, s trapljenjem i zalijevanjem kom 54,02 13,51 67,53
II. ZEMLJANI RADOVI
1. Nabava i dovoz plodne zemlje kamionom (veće količine) s istovarom m3 35,00 8,75 43,75
2. Nabava i dovoz pjeskovitog tla kamionom (veće količine) sa istovarom m3 45,00 11,25 56,25
3. Nabava i dovoz zemlje s deponije (manje količine) s teretnim vozilom do 4 tone m3 87,54 21,89 109,43
4. Nabava i dovoz zemlje sa deponije sa traktorom TV ili Goldoni m3 41,97 10,49 52,46
5. Ručni istovar zemlje sa vozila te odbacivanje do 3 metra daleko na hrpe m3 25,98 6,50 32,48
6. Razastiranje zemlje u sloju do 10 cm m2 5,00 1,25 6,25
7. Razastiranje zemlje u sloju do 20 cm m2 6,97 1,74 8,71
8. Razastiranje zemlje u sloju do 30 cm m2 10,00 2,50 12,50
9. Razastiranje zemlje u sloju do 40 cm m2 12,54 3,14 15,68
10. Plitko prekopavanje 5-8- cm duboko m2 5,49 1,37 6,86
11. Grubo planiranje terena m2 6,48 1,62 8,10
12. Fino planiranje terena m2 4,84 1,21 6,05
13. Ručni utovar zdravice, šute, glinastog tla na kamion m3 47,54 11,89 59,43
14. Ručni utovar biljnog materijala na kamion m3 31,39 7,85 39,24
15. Odvoz otpada na deponiju sa teretnim vozilom do 4 tone m3 87,54 21,89 109,43
16. Odvoz otpada na deponiju sa traktorom TV ili Goldoni m3 41,97 10,49 52,46
17. Skidanje gornjeg sloja tla obraslog travom (paža) m2 8,28 2,07 10,35
18. Valjanje tla valjkom ručno m2 0,16 0,04 0,20
III. POBOLJŠAVANJE STRUKTURE TLA
1. Razastiranje i zagrabljivanje humusnog supstrata na površinu budućeg travnjaka ili gredice m2 1,07 0,27 1,34
2. Posipavanje mineralnih gnojiva 100 m2 7,21 1,80 9,01
3. Posipavanje i zagrabljivanje min. gnojiva među nasade m2 10,16 2,54 12,70
4. Razastiranje stajskog gnoja među nasade m2 1,48 0,37 1,85
5. Razastiranje stajskog gnoja po površini m3 20,00 5,00 25,00
6. Razgrabljivanje stajskog gnoja m3 50,00 12,50 62,50
IV. LISTOPADNA STABLA – Iskop jame obuhvaća odbacivanje zdravice u jednu, a mekote na drugu stranu, rahljenje dna jame, te zatrpavanje jame plodnom zemljom do 2/3 njene dubine
Iskop jame obuhvaća odbacivanje zdravice u jednu, a mekote na drugu stranu, rahljenje dna jame, te zatrpavanje jame plodnom zemljom do 2/3 njene dubine
1. Iskop sadnje jame u teškom tlu dimenzija 80 x 80 x 80 cm kom 100,00 25,00 125,00
2. Iskop sadne jame u lakom tlu dimenzija 80x80x80 cm kom 75,00 18,75 93,75
3. Iskop sadne jame u teškom tlu dimenzija 100x100x80 cm kom 150,00 37,50 187,50
4. Iskop sadne jame u lakom tlu dimenzija 100x100x80 cm kom 100,00 25,00 125,00
5. Iskop sadne jame u teškom tlu dimenzija 100x100x100 cm kom 200,00 50,00 250,00
6. Iskop sadne jame u lakom tlu dimenzija 100x100x100 cm kom 125,00 31,25 156,25
7. Sadnja listopadnog drveća u bali sa zabijanjem kolaca u čvrsto tlo, unosom humusnog supstrata, formiranjem zdjelice i jednokratnim zalijevanjem- u lakom i srednjem tlu kom 60,00 15,00 75,00
8. Sadnja listopadnog drveća u bali sa zabijanjem kolaca u čvrsto tlo, unosom humusnog supstrata, formiranjem zdjelice i jednokratnim zalijevanjem- u teškom tlu kom 95,98 24,00 119,98
9. Sadnja listopadnog drveća u bali sa zabijanjem 3 kolca u čvrsto tlo, unosom humusnog supstrata, formiranjem zdjelice, postavljanjem drvenih letvica za pričvršćivanje kolaca i jednokratnim zalijevanjem – u srednjem i lakom tlu kom 101,97 25,49 127,46
10. Sadnja listopadnog drveća u bali sa zabijanjem 3 kolca u čvrsto tlo, unosom humusnog supstrata, formiranjem zdjelice, postavljanjem drvenih letvica za pričvršćivanje kolaca i jednokratnim zalijevanjem – u teškom tlu kom 120,00 30,00 150,00
11. Postavljanje veziva uz kolac bez materijala kom 3,52 0,88 4,40
V. CRNOGORIČNA I ZIMZELENA STABLA
Iskop sadne jame obuhvaća odbacivanje zdravice na jednu, a mekote na drugu stranu, rahljenje dna jame, te zatrpavanje dna jame plodnom zemljom do 2/3 njene dubine
1. Iskop sadnje jame u teškom tlu dimenzija 80 x 80 x 80 cm kom 100,00 25,00 125,00
2. Iskop sadne jame u lakom tlu dimenzija 80x80x80 cm kom 75,00 18,75 93,75
3. Iskop sadne jame u teškom tlu dimenzija 60x60x60 cm kom 54,02 13,51 67,53
4. Iskop sadne jame u lakom tlu dimenzija 60x60x60 cm kom 26,97 6,74 33,71
5. Sadnja crnogoričnog i zimzelenog drveća u bali promjera do 30 cm i jednokratnim zalijevanjem kom 19,84 4,96 24,80
6. Sadnja crnogoričnog i zimzelenog drveća u bali promjera 30-40 cm i jednokratnim zalijevanjem kom 22,79 5,70 28,49
7. Sadnja crnogoričnog i zimzelenog drveća u bali promjera 40-50 cm i jednokratnim zalijevanjem kom 30,00 7,50 37,50
VI. LISTOPADNO GRMLJE
1. Iskop sadne jame u lakom tlu dimenzija 40x40x40 cm sa rahljenjem dna jame, te ubacivanjem plodne zemlje do 2/3 njene dubine kom 8,03 2,01 10,04
2. Iskop sadne jame u teškom tlu dimenzija 40x40x40 cm kom 20,00 5,00 25,00
Sadnja listopadnog grmlja obuhvaća orezivanje grmlja prema potrebi, formiranje zdjelice i jednokratno zalijevanje
3. Sadnja visokog grmlja (150-200 cm) kom 5,98 1,50 7,48
4. Sadnja srednje visokog grmlja ( 100-150 cm) kom 4,18 1,05 5,23
5. Sadnja niskog grmlja ( do 100 cm) kom 2,38 0,60 2,98
VII. CRNOGORIČNO I ZIMZELENO GRMLJE
Iskop sadne jame kao i kod listopadnog grmlja
1. Sadnja zimzelenih i crnogoričnih pokrivača tla kom 2,38 0,60 2,98
2. Sadnja crnogoričnog i zimzelenog niskog grmlja u bali promjera 15-30 cm, visine do 100 cm sa jednokratnim zalijevanjem kom 5,98 1,50 7,48
3. Sadnja crnogoričnog i zimzelenog srednje visokog grmlja u bali, visine 100-150 cm sa jednokratnim zalijevanjem kom 19,84 4,96 24,80
VIII. ŽIVICA
1. Iskop jarka za živicu 30×30 cm sa odstranjivanjem gornjih slojeva lopatom i bacanjem u hrpe, rahljenje donjeg sloja jarka, uklanjanje korijenja i kamenja, te zasipavanje dna jarka do 2/3 plodnom zemljom- u srednjem i lakom tlu m’ 15,00 3,75 18,75
2. Iskop jarka za živicu 30×30 cm sa odstranjivanjem gornjih slojeva lopatom i bacanjem u hrpe, rahljenje donjeg sloja jarka, uklanjanje korijenja i kamenja, te zasipavanje dna jarka do 2/3 plodnom zemljom- u teškom tlu m’ 20,00 5,00 25,00
Sadnja listopadne živice bez busa
3. Sadnja živice visine do 40 cm, bez busa i jednokratno zalijevanje m’ 11,97 2,99 14,96
4. Sadnja živice visine do 60 cm, bez busa i jednokratno zalijevanje m’ 13,77 3,44 17,21
5. Sadnja živice visine do 80 cm, bez busa i jednokratno zalijevanje m’ 16,23 4,06 20,29
6. Sadnja živice visine do 100 cm, bez busa i jednokratno zalijevanje m’ 21,64 5,41 27,05
7. Sadnja živice visine do 150 cm, bez busa i jednokratno zalijevanje m’ 25,16 6,29 31,45
Sadnja listopadne živice s busom
8. Sadnja živice visine do 60 cm s busom i jednokratnim zalijevanjem m’ 30,00 7,50 37,50
9. Sadnja živice visine do 80 cm s busom i jednokratnim zalijevanjem m’ 35,98 9,00 44,98
10. Sadnja živice visine do 100 cm s busom i jednokratnim zalijevanjem m’ 39,02 9,76 48,78
11. Sadnja živice visine do 150 cm s busom i jednokratnim zalijevanjem m’ 45,00 11,25 56,25
Sadnja crnogoričnih i zimzelenih živica sa busom
1. Sadnja živice visine do 75 cm i jednokratnim zalijevanjem m’ 40,16 10,04 50,20
2. Sadnja živice visine do 100 cm i jednokratnim zalijevanjem m’ 50,98 12,75 63,73
3. Sadnja živice visine do 150 cm i jednokratnim zalijevanjem m’ 65,98 16,50 82,48
IX. RUŽE
1. Sadnja ruža, sa iskopom sadne jame, orezivanjem korijenja i grana i sa zalijevanjem u lakom tlu kom 7,79 1,95 9,74
2. Sadnja ruža,sa iskopom sadne jame, orezivanjem korijenja i grana i sa zalijevanjem u teškom tlu kom 10,16 2,54 12,70
X. TRAJNICE
1. Formiranje nove gredice za sadnju trajnica m2 26,97 6,74 33,71
# skidanje paže m2 8,28 2,07 10,35
# štihanje m2 6,07 1,52 7,59
# razastiranje supstrata m2 1,07 0,27 1,34
# grubo planiranje m2 7,13 1,78 8,91
# fino planiranje m2 4,43 1,11 5,54
2. Formiranje postojeće gredice za sadnju trajnica ( bez skidanja paže) m2 18,69 4,67 23,36
Sadnja trajnica na pripremljene gredice sa svim pripadajućim radovima
3. Sadnja visokih trajnica 2-4 kom/ m2 kom 1,80 0,45 2,25
4. Sadnja srednje visokih trajnica 4-7kom/m2 kom 1,56 0,39 1,95
5. Sadnja niskih trajnica 8-10 kom/m2 kom 1,48 0,37 1,85
6. Sadnja jastučastih trajnica 10-12 kom/m2 kom 1,39 0,35 1,74
XI. OBRUB OD ŠIMŠIRA
1. Sađenje živih ograda od šimšira sa svim pripadajućim radovima m’ 24,02 6,01 30,03
XII. SEZONSKO CVIJEĆE
1. Vađenje ocvalih sadnica m2 3,61 0,90 4,51
2. Priprema nove gredice za sadnju m2 26,97 6,74 33,71
# skidanje paže m2 8,28 2,07 10,35
# štihanje m2 6,07 1,52 7,59
# razastiranje supstrata m2 1,07 0,27 1,34
# grubo planiranje m2 7,13 1,78 8,91
# fino planiranje m2 4,43 1,11 5,54
3. Priprema postojeće gredice za sadnju m2 18,69 4,67 23,36
4. Sadnja sezonskog cvijeća i lukovica kom 0,90 0,23 1,13
5. Zalijevanje nakon sadnje m2 0,98 0,25 1,23
XIII. SJETVA TRAVNJAKA
1. Sjetva travne smjese, zagrabljivanje sjemena i valjanje m2 4,84 1,21 6,05
2. Zalijevanje travnjaka nakon sjetve m2 0,98 0,25 1,23
XIV. USLUGE
1. Odabir biljnog materijala u rasadniku sat 92,00 23,00 115,00
2. Transport materijala iz rasadnika na gradilište sat 250,00 62,50 312,50
3. Geodetska izmjera terena sat 92,00 23,00 115,00
4. Iskolčenje terena neposredno prije sadnje m2 2,79 0,70 3,49
5. Nadzor nad radovima sat 92,00 23,00 115,00
6. Izrada projekta sat 92,00 23,00 115,00
XV. USLUGA GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE I PRIJEVOZA
1. Teretno vozilo s dizalicom sat 300,00 75,00 375,00
2. Teretno vozilo do 4 tone sat 250,00 62,50 312,50
3. Teretno vozilo km 4,00 1,00 5,00
4. Prijevoz lakim dostavnim vozilom (tip Berlingo) km 2,00 0,50 2,50
5. Rovokopač sat 300,00 75,00 375,00
6. Miješalica za beton sat 50,00 12,50 62,50
7. Vibraciona bušilica Hilti sat 30,00 7,50 37,50
8. Samopodizač kontejnera /premještanje/ sat 100,00 25,00 125,00
9. Samopodizač kontejnera – odvoz m3 181,67 45,42 227,09
10. Traktor TV, Goldoni, Zetor sat 120,00 30,00 150,00
11. Stroj za čišćenje ulica sat 380,00 95,00 475,00
12. Najam hidraulične platforme do 3 sata rada na području Grada Koprivnice sat 200,00 50,00 250,00
13. Najam hidraulične platforme iznad 3 sata rada na području Grada Koprivnice sat 160,00 40,00 200,00
14. Usluga prijevoza platforme izvan područja Grada Koprivnice km 8,00 2,00 10,00
XVI. RADNI SAT RADNIKA
1. VSS sat 92,00 23,00 115,00
2. VKV sat 70,00 17,50 87,50
3. KV sat 60,00 15,00 75,00
4. PKV sat 55,00 13,75 68,75
5. NKV sat 50,00 12,50 62,50
XVII. OSTALO
1. Polaganje PVC traka kao obrubi gredica m’ 10,82 2,71 13,53
2. Polaganje drvene ogradice kao obrub gredice m’ 10,82 2,71 13,53
3. Razastiranje mulcha ( kore, sipine) između nasada m2 1,48 0,37 1,85
Primjenjuje se od 01.03.2012. osim stavaka br. 12 do br. 14. u XV. dijelu koje se primjenjuju od 17.12.2014.

CJENIK TRŽNICE I SAJMIŠTA

Redni broj Naziv usluge Cijena PDV Ukupna cijena
T R Ž N I C A
I. NATKRITI TRŽNI PROSTOR
1. Mjesečna rezervacija za proizvođače – stol 124,39 31,10 155,49
2. Mjesečna rezervacija za trgovine i preprodavače – stol 188,62 47,16 235,78
3. Dnevni najam za rezervirani stol 7,20 1,80 9,00
4. Dnevni najam za polovinu rezerviranog stola 4,00 1,00 5,00
5. Dnevni najam vage 4,00 1,00 5,00
6. Dnevni najam za stol bez rezervacije 13,60 3,40 17,00
7. Dnevni najam za polovinu stola bez rezervacije 8,00 2,00 10,00
8. Mjesečni najam m2 štanda zatvorenog tipa rednog broja 1-9 85,00 21,25 106,25
9. Mjesečni najam m2 štanda zatvorenog tipa rednog broja 10-48 80,00 20,00 100,00
10. Mjesečni najam m2 štanda zatvorenog tipa rednog broja 49-65 65,00 16,25 81,25
II. KIOSCI I PRODAVAONICE
1. m2 mjesečne zakupnine zemljišta u vlasništvu prodavača za kiosk ili prodavaonice 32,52 8,13 40,65
2. m2 mjesečnog najma poslovnog prostora u vlasništvu Komunalca 79,67 19,92 99,59
3. m2 mjesečnog najma skladišta u vlasništvu Komunalca 14,63 3,66 18,29
III. OGLAŠAVANJE PUTEM RAZGLASA – oglasi do 30 riječi
1. 1 oglas dnevno za korisnike tržnice koji imaju u najmu stolove 2,40 0,60 3,00
2. 3 oglasa dnevno za korisnike tržnice koji imaju u najmu stolove 2,00 0,50 2,50
3. 5 oglasa dnevno za korisnike tržnice koji imaju u najmu stolove 1,60 0,40 2,00
4. Svaki daljnji oglas iznad 5 dnevno za korisnike tržnice koji imaju u najmu stolove 0,80 0,20 1,00
5. 1 oglas dnevno za korisnike tržnice koji imaju u najmu kioske ili kućice 4,00 1,00 5,00
6. 3 oglasa dnevno za korisnike tržnice koji imaju u najmu kioske ili kućice 3,20 0,80 4,00
7. 5 oglasa dnevno za korisnike tržnice koji imaju u najmu kioske ili kućice 2,40 0,60 3,00
8. Svaki daljnji oglas iznad 5 dnevno za korisnike tržnice koji imaju u najmu kioske ili kućice 1,60 0,40 2,00
IV. JAVNI WC
1. Korištenje javnog WC-a 1,60 0,40 2,00
Redni broj Naziv usluge Cijena PDV Ukupna cijena
S A J M I Š T E
V. PRISTOJBE ZA ROBU IZ POLJOPRIVREDE
1. Žitarice i krumpir – vreća 2,00 0,50 2,50
2. Sezonska prodaja voćnih sadnica – paušal 20,00 5,00 25,00
3. Sadnice vinove loze – paušal 20,00 5,00 25,00
4. Sadnice sezonskog cvijeća i flanci 20,00 5,00 25,00
5. Ukupna poljoprivredna roba na traktorskoj prikolici 40,00 10,00 50,00
6. Ukupna poljoprivredna roba na teretnom vozilu 44,00 11,00 55,00
7. Prodaja božićnih jelki dnevno mjesto 40,00 10,00 50,00
8. Dnevna naknada za prodajno mjesto za obrte 34,40 8,60 43,00
9. Dnevna naknada za prodaju meda i pčelinjih proizvoda 20,00 5,00 25,00
VI. OBRT I UGOSTITELJSTVO
1. Mjesečna rezervacija – gostioničari i pečenjari 240,00 60,00 300,00
2. Mjesečna rezervacija – medičari 160,00 40,00 200,00
3. Gostioničari – pečenjari (mjesto do 100 m2) bez rezervacije 160,00 40,00 200,00
4. Gostioničari i pečenjari (mjesto do 100 m2) s rezervacijom 80,00 20,00 100,00
5. Gostioničari – pečenjari (mjesto >od 100 m2) bez rezervacije 240,00 60,00 300,00
6. Gostioničari i pečenjari (mjesto > od 100 m2) s rezervacijom 160,00 40,00 200,00
7. Medičari – mjesto bez rezervacije 120,00 30,00 150,00
8. Medičari – s rezervacijom 60,00 15,00 75,00
9. Trgovine i zanatske radnje – mjesto do 2 m bez rezervacije 80,00 20,00 100,00
10. Trgovine i zanatske radnje- mjesto do 4 m bez rezervacije 160,00 40,00 200,00
11. Drvena i metalna galanterija do 4 m 80,00 20,00 100,00
12. Užari i postolari – mjesto do 2 m 24,00 6,00 30,00
13. Kućna radinost – mjesto do 2 m 24,00 6,00 30,00
14. Prodaja rabljene robe – štanga 16,00 4,00 20,00
15. Prodaja rabljene robe stolovi do 4m 40,00 10,00 50,00
VII. PROSTOR ZA ZABAVNE IGRE
1. Cirkus /m2 zauzete površine (do 7 dana) 2,40 0,60 3,00
2. Ostale zabavne igre /m2 zauzete površine (do 5 dana) 3,20 0,80 4,00
3. Ostale zabavne igre /m2 zauzete površine (do 2 dana) 2,00 0,50 2,50
VIII. PARKIRANJE
1. Cijena parkiranja po satu 2,40 0,60 3,00
2. Dnevna parkirna karta 24,00 6,00 30,00
3. Mjesečna parkirna karta (samo za korisnike s važećim ugovorom o zakupu na tržnici) 80,00 20,00 100,00

Primjenjuje se od 01.03.2012. osim stavke br. 9 u V. dijelu i stavaka br. 1 do br. 3 u VII. dijelu koje se primjenjuju od 01.03.2017., stavka br.2. i 3. u VIII. dijelu koje se promjenjuju od 01.05.2018. i stavke br.1 u IV. dijelu koja se primjenjuje od 19.10.2018.

CJENIK GROBLJANSKIH USLUGA

Redni broj Naziv usluge Jedinica mjere Jedinična cijena PDV Ukupna cijena
I. CJENIK ZA DODJELU GROBNIH MJESTA NA KORIŠTENJE I GODIŠNJA GROBNA NAKNADA
a) NAKNADA KOD DODJELE GROBNOG MJESTA NA KORIŠTENJE
1. Gradsko groblje “Pri Svetom Duhu” u Koprivnici
– grobno mjesto I. razred za dvije osobe mjesto 1.960,00 490,00 2.450,00
– grobno mjesto I. razred za četiri osobe mjesto 3.136,00 784,00 3.920,00
– grobno mjesto u socijalnom polju (polje 12) za dvije osobe mjesto 705,25 176,31 881,56
2. Groblje u Reki, Bakovčicama, Jagnjedovcu i Herešinu
– grobno mjesto za dvije osobe mjesto 455,00 113,75 568,75
– grobno mjesto za četiri osobe mjesto 728,00 182,00 910,00
3. Pravoslavno groblje u Koprivnici
– grobno mjesto mjesto 705,25 176,31 881,56
b) GODIŠNJA NAKNADA ZA KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA
1. Gradsko groblje “Pri Svetom Duhu” u Koprivnici mjesto 150,00 37,50 187,50
2. Groblje u Bakovčicama mjesto 133,12 33,28 166,40
3. Groblje u Herešinu mjesto 133,12 33,28 166,40
4. Groblje u Jagnjedovcu mjesto 133,12 33,28 166,40
5. Groblje u Reki mjesto 133,12 33,28 166,40
6. Pravoslavno groblje u Koprivnici mjesto 133,12 33,28 166,40
II. CJENIK ZA USLUGE POKOPA
1. Kopanje rake u zemlji mjesto 350,00 87,50 437,50
2. Kopanje rake u okviru mjesto 550,00 137,50 687,50
3. Zatrpavanje rake i izrada grobnog humka mjesto 165,00 41,25 206,25
4. Otvaranje grobnice (pokrovne ploče grobnih okvira) te ponovno zatvaranje (ploča standardnih dimenzija do 1 metar širine) grob 290,00 72,50 362,50
5. Otvaranje grobnice (pokrovne ploče grobnih okvira) te ponovno zatvaranje (ploča vanstandardnih dimenzija do 1 metar širine) grob 350,00 87,50 437,50
6. Kopanje rake za urnu u zemlji, dimenzije otvora 40×40 cm mjesto 60,00 15,00 75,00
7. Polaganje urne u klasični grob, grobnicu ili kazetu mjesto 16,00 4,00 20,00
8. Otvaranje i zatvaranje pokrovne ploče na kazeti za urne, dim. 95×75 cm mjesto 60,00 15,00 75,00
9. Polaganje lijesa u grobno mjesto, bez ispraćaja ukop 64,00 16,00 80,00
10. Ispraćaj urne od mrtvačnice do grobnog mjesta ukop 64,00 16,00 80,00
11. Sanacija grobnog humka nakon slijeganja zemlje grob 60,00 15,00 75,00
12. Čišćenje susjednog groba jednokratno grob 60,00 15,00 75,00
13. Odvoz i zbrinjavanje dotrajalih vijenaca grob 120,00 30,00 150,00
14. Korištenje mrtvačnice ukop 175,00 43,75 218,75
15. Korištenje razglasa kod ispraćaja ukop 110,00 27,50 137,50
16. Prijevoz ili nošenje vijenca od mrtvačnice do grobnog mjesta i postavljanje na grob ukop 60,00 15,00 75,00
17. Ispraćaj pokojnika od mrtvačnice do grobnog mjesta ukop 300,00 75,00 375,00
18. Ispraćaj pokojnika, bez ukopa ukop 140,00 35,00 175,00
19. Korištenje rashladne komore (nakon proteka 24 sata) sat 4,00 1,00 5,00
20. Korištenje rashladne komore, na zahtjev pogrebnika (ležarina) sat 8,00 2,00 10,00
21. Najam privremene grobnice dan 10,00 2,50 12,50
22. Ekshumacija posmrtnih ostataka do 15 godina od ukopa mjesto 1.100,00 275,00 1.375,00
23. Ekshumacija posmrtnih ostataka starijih više od 15 godina od ukopa mjesto 300,00 75,00 375,00
24. Dezinfekcija grobnog mjesta grob 50,00 12,50 62,50
25. Korištenje aparata za spuštanje lijesa ukop 120,00 30,00 150,00
26. Korištenje tepih staze kod ukopa ukop 250,00 62,50 312,50
             NAPOMENA: Troškovi ukopa za djecu do 10 godina starosti – cijena se umanjuje 50%
III. CJENIK IZGRAĐENIH GROBOVA DO FAZE OBLAGANJA KAMENOM NA NOVOJ PARCELI NA GRADSKOM GROBLJU “PRI SVETOM DUHU” U KOPRIVNICI
1. Grob s okvirom jednostruki 5.947,50 1.486,88 7.434,38
2. Grob s okvirom dvostruki 8.400,38 2.100,10 10.500,48
3. Grobnica jednostruka 11.552,78 2.888,20 14.440,98
4. Grobnica dvostruka 15.849,66 3.962,42 19.812,08
5. Zemljani grob jednostruki 2.040,00 510,00 2.550,00
6. Zemljani grob dvostruki 3.216,00 804,00 4.020,00
IV. CJENIK KAZETA ZA URNE
1. TIP A – kosa natpisna ploča 5.617,00 1.404,25 7.021,25
2. TIP B – vertikalna natpisna ploča 5.905,00 1.476,25 7.381,25
V. OSTALE GROBLJANSKE USLUGE NA STAROM DIJELU GROBLJA
1. Naknada za izgradnju okvira mjesto 400,00 100,00 500,00
2. Naknada za izgradnju grobnice mjesto 700,00 175,00 875,00
3. Naknada za izvođenje manjih građevinskih radova (izgradnja staze, oblačenje postojećeg spomenika u mramor, podizanje upuštenog groba) mjesto 100,00 25,00 125,00
4. Određivanje mjesta za gradnju, iskolčavanje grob 80,00 20,00 100,00
5. Izrada okvira za jednostruki grob grob 3.507,50 876,88 4.384,38
6. Izrada okvira za dvostruki grob grob 4.384,38 1.096,10 5.480,48
7. Izrada jednostruke grobnice grob 8.782,78 2.195,70 10.978,48
8. Izrada dvostruke grobnice grob 11.233,66 2.808,42 14.042,08
9. Unutrašnje uređenje grobnice (bojanje, čišćenje bez materijala) mjesto 280,00 70,00 350,00
10. Razbijanje betonske ploče u grobu kom 208,00 52,00 260,00
11. Evidencija prijenosa prava korištenja grobnog mjesta na drugu osobu ovjerenom izjavom o ustupanju ili nekom drugim pravnim putem (kupoprodajni ugovor), na zahtjev korisnika kom 30,00 7,50 37,50
12. Izdavanje potvrde o pravu korištenja grobnog mjesta kom 30,00 7,50 37,50
13. Iznajmljivanje stalka za vijenac sa zbrinjavanjem vijenca, za 5 dana kom 30,00 7,50 37,50
14. Korištenje prostorije za pripremu pokojnika od strane privatnih pogrebnika slučaj 60,00 15,00 75,00

Primjenjuje se od 01.07.2018.

CJENIK PROJEKTIRANJA I NADZORA

Redni broj Naziv usluge Jedinica mjere Jedinična cijena PDV Ukupna cijena
1. Izdavanje položaja i podataka infrastrukturnih vodova za jednu lokaciju na papiru (A4 format) i u digitalnom obliku komad 100,00 25,00 125,00
2. Izrada Idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te stručni nadzor Prema cjeniku HKAIG
3. Geodetsko iskolčenje infrastrukture bez obračunatog izlaska m 2,50 0,63 3,13
4. Geodetski snimak izvedenog stanja priključka bez obračunatog izlaska kom 50,00 12,50 62,50
5. Izdavanje podataka infrastrukturnih vodova u digitalnom obliku km’ 100,00 25,00 125,00
6. Izlazak na teren vozilom kom 50,00 12,50 62,50
7. Izrada projekta plinskih instalacija s priključkom za postojeću stambenu građevinu kom 800,00 200,00 1.000,00
8. Izrada projekta plinskih instalacija s priključkom za postojeću višestambenu, poslovnu ili industrijsku građevinu Prema cjeniku HKAIG
9. Izrada tehničkog rješenja za mjerni dio plinskih instalacija kom 296,00 74,00 370,00

Primjenjuje se od 01.03.2012. osim stavke br.9 koja se primjenjuje od 30.11.2012.

CJENIK OGLAŠAVANJA

Redni broj Naziv usluge Jedinica mjere Jedinična cijena PDV Ukupna cijena
I REKLAMNE PLOČE
1. Mjesečni najam Reklamne ploče kom 300,00 75,00 375,00
2. Jednostrani tisak folije za Reklamnu ploču kom 400,00 100,00 500,00
3. Reklamna ploča na grupnom panou – najam 12 mjeseci kom 1.000,00 250,00 1.250,00
II JUMBO PLAKATI
1. Polumjesečni najam jumbo plakata kom 550,00 137,50 687,50
2. Mjesečni najam jumbo plakata kom 820,00 205,00 1.025,00
3. Lijepljenje jumbo plakata kom 200,00 50,00 250,00
4. Grafička priprema (jedno rješenje) kom 400,00 100,00 500,00
5. Jumbo tisak plakata kom 400,00 100,00 500,00
III OGLAŠAVANJE U PROSTORU BAZENA (MJESEČNO)
1. Prostor za naljepnice kom 200,00 50,00 250,00
2. Klik – klak okvir kom 300,00 75,00 375,00
3. Folija na staklenoj površini kom 500,00 125,00 625,00
4. Banner kom 4.000,00 1000,00 5.000,00
5. Tisak plakata za klik – klak okvir kom 150,00 37,50 187,50
IV IZNAJMLJIVANJE OGLASNOG PROSTORA (PANOA) NA PARKIRALIŠTU TRŽNICE
1. Dimenzije oglasnog prostora (panoa) 190×90 cm kom 60,98 15,25 76,23
2. Dimenzije oglasnog prostora (panoa) 140×90 cm kom 44,72 11,18 55,90
3. Dimenzije oglasnog prostora (panoa) 120×90 cm kom 38,62 9,66 48,28
V VANJSKO OGLAŠAVANJE – CITY LIGHT
1. Mjesečni najam city lighta (I kategorija) kom 1.300,00 325,00 1.625,00
2. Tisak plakata za city light kom 300,00 75,00 375,00
3. Grafička priprema kom 400,00 100,00 500,00
VI OSTALO – OGLAŠAVANJE
1. Vanjsko oglašavanje – zgrada, mash Zrinski trg kom 7.000,00 1750,00 8.750,00
Primjenjuje se od 01.04.2014. osim stavaka br.1 do br.3 u IV. dijelu koje se primjenjuju od 01.01.2014.

CJENIK NAJMA SPORTSKIH OBJEKATA

Redni broj Sportski objekt Jedinica mjere Jedinična cijena PDV Ukupna cijena
I Sportska dvorana Gimnazije „Fran Galović“, Koprivnica, Dr. Ž. Selingera 3a
1. – Velika dvorana sat 300,00 75,00 375,00
2. – Trim kabinet i dvorana za korektivnu gimnastiku sat 150,00 37,50 187,50
II Sportska dvorana „Branimir“, Koprivnica, Školska ulica
1. – Velika dvorana sat 200,00 50,00 250,00
2. – Dvorana za korektivnu gimnastiku sat 100,00 25,00 125,00
III Mala sportska dvorana, Koprivnica, Ante Starčevića 15 sat 50,00 12,50 62,50
IV Kuglana, Koprivnica, Taraščice 2 sat 150,00 37,50 187,50
V Gradska streljana, Koprivnica, Mihovila Pavleka Miškine 12
1. – Streljana za zračno oružje sat 100,00 25,00 125,00
2. – Streljana za malokalibarsko oružje sat 145,00 36,25 181,25
Primjenjuje se od 01.04.2014.

CJENIK DOMA MLADIH KOPRIVNICA

1. CJENIK ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE PROSTORA DOMA MLADIH

Red.br. Naziv prostora Cijena (kn/h)      PDV Cijena s PDV-om (kn/h) Cijena (kn/dan)      PDV Cijena s PDV-om (kn/dan)
1 . PREDVORJE 273,00 68,25 341,25 1.638,00 409,50 2.047,50
2 . DVORANA 600,00 150,00 750,00 3.600,00 900,00 4.500,00
3 . P.I.P.A. 210,00 52,50 262,50 1.260,00 315,00 1.575,00
4 . ATRIJ 264,00 66,00 330,00 1.584,00 396,00 1.980,00
5 . RUMKO 60,00 15,00 75,00 360,00 90,00 450,00
6 . PROSTOR 3 90,00 22,50 112,50 540,00 135,00 675,00
7 . PROSTOR 4 90,00 22,50 112,50 540,00 135,00 675,00
8 . PROSTOR 5 90,00 22,50 112,50 540,00 135,00 675,00
9 . PROSTOR 6 120,00 30,00 150,00 720,00 180,00 900,00
10 . PROSTORIJA 7 90,00 22,50 112,50 540,00 135,00 675,00
11. PROSTORIJA 8 60,00 15,00 75,00 720,00 180,00 900,00
12. PROSTOR 9 150,00 37,50 187,50 900,00 225,00 1.125,00
13. PROSTORIJA 10 180,00 45,00 225,00 1.080,00 270,00 1.350,00

Na cijenu privremenog korištenja prostora odobravaju se određeni popusti. Povoljniju cijenu korištenja prostora mogu ostvariti:

  1. Stalni korisnici – organizacije civilnog društva, ustanove i fizičke osobe, koji prostor koriste za potrebe održavanja svojih programa i aktivnosti, za koje se primjenjuje sljedeća cijena privremenog korištenja prostora
Red.br. Naziv prostora Cijena (kn/h)      PDV Cijena s PDV-om (kn/h) Cijena (kn/dan)      PDV Cijena s PDV-om (kn/dan)
1 . PREDVORJE 45,50 11,38 56,88 273,00 68,25 341,25
2 . DVORANA 100,00 25,00 125,00 600,00 150,00 750,00
3 . P.I.P.A. 35,00 8,75 43,75 210,00 52,50 262,50
4 . ATRIJ 44,00 11,00 55,00 264,00 66,00 330,00
5 . RUMKO 10,00 2,50 12,50 60,00 15,00 75,00
6 . PROSTOR 3 15,00 3,75 18,75 90,00 22,50 112,50
7 . PROSTOR 4 15,00 3,75 18,75 90,00 22,50 112,50
8 . PROSTOR 5 15,00 3,75 18,75 90,00 22,50 112,50
9 . PROSTOR 6 20,00 5,00 25,00 120,00 30,00 150,00
10 . PROSTOR 7 15,00 3,75 18,75 90,00 22,50 112,50
11. PROSTOR 8 10,00 2,50 12,50 60,00 15,00 75,00
12 . PROSTOR 9 25,00 6,25 31,25 150,00 37,50 187,50
13. PROSTORIJA 10 30,00 7,50 37,50 180,00 45,00 225,00
  1. Korisnici – organizacije civilnog društva, ustanove i fizičke osobe, koji prostor koriste jednokratno za potrebe održavanja svojih programa i aktivnosti,  za koje se primjenjuje sljedeća cijena privremenog korištenja prostora
Red.br. Naziv prostora Cijena (kn/h)      PDV Cijena s PDV-om (kn/h) Cijena (kn/dan)      PDV Cijena s PDV-om (kn/dan)
1 . PREDVORJE 91,00 22,75 113,75 546,00 136,50 682,50
2 . DVORANA 200,00 50,00 250,00 1.200,00 300,00 1.500,00
3 . P.I.P.A. 70,00 17,50 87,50 420,00 105,00 525,00
4 . ATRIJ 88,00 22,00 110,00 528,00 132,00 660,00
5 . RUMKO 20,00 5,00 25,00 120,00 30,00 150,00
6 . PROSTOR 3 30,00 7,50 37,50 180,00 45,00 225,00
7 . PROSTOR 4 30,00 7,50 37,50 180,00 45,00 225,00
8 . PROSTOR 5 30,00 7,50 37,50 180,00 45,00 225,00
9 . PROSTOR 6 40,00 10,00 50,00 240,00 60,00 300,00
10 . PROSTOR 7 30,00 7,50 37,50 180,00 45,00 225,00
11 . PROSTOR 8 20,00 5,00 25,00 120,00 30,00 150,00
12 . PROSTOR 9 50,00 12,50 62,50 300,00 75,00 375,00
13. PROSTORIJA 10 60,00 15,00 75,00 360,00 90,00 450,00
  1. Stalni korisnici – koji obavljaju poslovnu djelatnost – tvrtke i obrti, koji prostor koriste za potrebe održavanja svojih programa i aktivnosti, za koje se primjenjuje sljedeća cijena privremenog korištenja prostora
Red.br. Naziv prostora Cijena (kn/h)      PDV Cijena s PDV-om (kn/h) Cijena (kn/dan)      PDV Cijena s PDV-om (kn/dan)
1 . PREDVORJE 182,00 45,50 227,50 1.092,00 273,00 1.365,00
2 . DVORANA 400,00 100,00 500,00 2.400,00 600,00 3.000,00
3 . P.I.P.A. 140,00 35,00 175,00 840,00 210,00 1.050,00
4 . ATRIJ 176,00 44,00 220,00 1.056,00 264,00 1.320,00
5 . RUMKO 40,00 10,00 50,00 240,00 60,00 300,00
6 . PROSTOR 3 60,00 15,00 75,00 360,00 90,00 450,00
7 . PROSTOR 4 60,00 15,00 75,00 360,00 90,00 450,00
8 . PROSTOR 5 60,00 15,00 75,00 360,00 90,00 450,00
9 . PROSTOR 6 80,00 20,00 100,00 480,00 120,00 600,00
10 . PROSTOR 7 60,00 15,00 75,00 360,00 90,00 450,00
11. PROSTOR 8 40,00 10,00 50,00 240,00 60,00 300,00
12. PROSTOR 9 100,00 25,00 125,00 600,00 150,00 750,00
13. PROSTORIJA 10 120,00 30,00 150,00 720,00 180,00 900,00

*Status stalnog korisnika stječe korisnik koji svoje aktivnosti kontinuirano provodi barem jednom mjesečno, najmanje 3 uzastopna mjeseca. Raskine li korisnik ugovor prije isteka tog roka, Komunalac mu može naplatiti korištenje kao da je prostor koristio  prema traženim terminima minimalno 3 mjeseca. *Obračunska jedinica za privremeno korištenje prostora je jedan (1) sat ili jedan (1) dan. *Prostor se može dati na privremeno korištenje  na cijeli dan pri čemu će se Korisniku obračunati cijena kao da je prostor koristio 6 sati. *Korištenje tehničke opreme u prostoru se posebno naplaćuje prema Cjeniku najma opreme. *Pri korištenju  dvorane  za potrebe održavanja jednokratnih programa Korisniku se može na korištenje bez naknade dati prostor garderobe i predvorje. *Primjenjuje se od 01.lipnja 2015. godine.

2. CJENIK  NAJMA OPREME

Redni broj O p r e m a Jedinica mjere Jedinična cijena PDV Ukupna cijena
1. PLOČA PROLYTE DECK 1×2 m U DMKC kom/dan 20,00 5,00 25,00
2. PLOČA PROLYTE DECK 1×1 m U DMKC kom/dan 10,00 2,50 12,50
3. PLOČA – PROLYTE DECK 1×2 m kom/dan 30,00 7,50 37,50
4. PLOČA – PROLYTE DECK 1×1 m kom/dan 15,00 3,75 18,75
5. MOVINGHEAD SPOT 250 XR 1 par/dan 500,00 125,00 625,00
6. SCENSKA RASVJETA U DVORANI DMKC (1-20 reflektora) sat 50,00 12,50 62,50
7. SCENSKA RASVJETA U DVORANI DMKC (20 – 40 reflektora) sat 100,00 25,00 125,00
8. USLUGA PRIJEVOZA POZORNICE (u Gradu Koprivnici) 250,00 62,50 312,50
9. 1 h RADA OPERATERA IZVAN DMKC sat 60,00 15,00 75,00
10. 1 h RADA RADNIKA IZVAN DMKC sat 40,00 10,00 50,00

Na cijenu najma opreme odobravaju se određeni popusti. Povoljniju cijenu najma mogu ostvariti:   Korisnici – organizacije civilnog društva, ustanove i fizičke osobe, koji opremu koriste  za potrebe održavanja svojih programa i aktivnosti

Redni broj O p r e m a Jedinica mjere Jedinična cijena PDV Ukupna cijena
1. PLOČA PROLYTE DECK 1×2 m U DMKC kom/dan 10,00 2,50 12,50
2. PLOČA PROLYTE DECK 1×1 m U DMKC kom/dan 5,00 1,25 6,25
3. PLOČA – PROLYTE DECK 1×2 m kom/dan 20,00 5,00 25,00
4. PLOČA – PROLYTE DECK 1×1 m kom/dan 10,00 2,50 12,50
5. MOVINGHEAD SPOT 250 XR 1 par/dan 250,00 62,50 312,50
6. SCENSKA RASVJETA U DVORANI DMKC (1-20 reflektora) sat 25,00 6,25 31,25
7. SCENSKA RASVJETA U DVORANI DMKC (20 – 40 reflektora) sat 50,00 12,50 62,50
8. USLUGA PRIJEVOZA POZORNICE (u Gradu Koprivnici) 250,00 62,50 312,50
9. 1 h RADA OPERATERA IZVAN DMKC sat 60,00 15,00 75,00
10. 1 h RADA RADNIKA IZVAN DMKC sat 40,00 10,00 50,00

*U cijenu montažne ploče – Prolyte Deck uključeni su svi dijelovi potrebni za njezino postavljanje (noge, teleskopske noge, nivelatori, spojnice, stepenice).

*Sat rada operatera ili djelatnika van radnog vremena, vikendom ili blagdanom/praznikom uvećava se za 50 %.

*Ukoliko se oprema iznajmljuje za potrebe programa izvan Koprivnice u cijenu najma dodatno će se obračunati  usluga prijevoza, dnevnice radnika (ukoliko su radnici na putu duže od 12 h) i sl.  troškovi prema cjeniku GKP Komunalca d.o.o.

*Obračunska jedinica za najam opreme je jedan (1) dan (ploče i movinghead) odnosno jedan  (1) sat (scenska rasvjeta).

*Primjenjuje se od 01.lipnja 2015. godine.

3. CJENIK NAJMA OPREME – RAZGLAS

Redni broj O p r e m a Jedinična cijena (kn/dan) PDV Ukupna cijena (kn/dan)
1. RAZGLAS YAMAHA 240,00 60,00 300,00
Zvučnik Yamaha S115 – 2 kom
– Subwoofer Yamaha SW118 – 2 kom
– Pojačalo Yamaha P3200 – 1 kom
– Mix pult Soundcraft Ui 16- 1 kom
– Mikrofon Shure SM 58+stalak za mikrofon+ kabel
– Laptop
– Svi potrebni kablovi
2. RAZGLAS MARTIN – mali 480,00 120,00 600,00
– Zvučne kutije Martin  – 2 kom
– Pojačalo Powersoft Digam Q4004 – 1 kom
– Mix pult Soundcraft Ui 16- 1 kom
– Mikrofon Shure SM 58+stalak za mikrofon+ kabel
– Laptop
– Svi potrebni kablovi
 3. RAZGLAS MARTIN – veliki 720,00 180,00 900,00
– Zvučne kutije Martin  – 4 kom
– Pojačalo Powersoft Digam Q4004 – 1 kom
– Mix pult Soundcraft Ui 16- 1 kom
– Mikrofon Shure SM 58+stalak za mikrofon+ kabel
– Laptop
– Svi potrebni kablovi
4. DODATNI MIKROFON SHURE SM 58 + STALAK ZA MIKROFON+ KABEL 40,00 10,00 50,00

Na cijenu najma opreme odobravaju se određeni popusti. Povoljniju cijenu najma mogu ostvariti:

Korisnici – organizacije civilnog društva, ustanove i fizičke osobe, koji opremu koriste za potrebe održavanja svojih programa i aktivnosti.

Redni broj O p r e m a Jedinična cijena (kn/dan) PDV Ukupna cijena (kn/dan)
1. RAZGLAS YAMAHA 160,00 40,00 200,00
Zvučnik Yamaha S115 – 2 kom
– Subwoofer Yamaha SW118 – 2 kom
– Pojačalo Yamaha P3200 – 1 kom
– Mix pult Soundcraft Ui 16- 1 kom
– Mikrofon Shure SM 58+stalak za mikrofon+ kabel
– Laptop
– Svi potrebni kablovi
2. RAZGLAS MARTIN – mali 240,00 60,00 300,00
– Zvučne kutije Martin  – 2 kom
– Pojačalo Powersoft Digam Q4004 – 1 kom
– Mix pult Soundcraft Ui 16- 1 kom
– Mikrofon Shure SM 58+stalak za mikrofon+ kabel
– Laptop
– Svi potrebni kablovi
 3. RAZGLAS MARTIN – veliki 320,00 80,00 400,00
– Zvučne kutije Martin  – 4 kom
– Pojačalo Powersoft Digam Q4004 – 1 kom
– Mix pult Soundcraft Ui 16- 1 kom
– Mikrofon Shure SM 58+stalak za mikrofon+ kabel
– Laptop
– Svi potrebni kablovi
4. DODATNI MIKROFON SHURE SM 58 + STALAK ZA MIKROFON+ KABEL 20,00 5,00 25,00

*Prijevoz opreme naplaćuje se prema cjeniku GKP Komunalca d.o.o.

*Korištenje razglasa u prostoru Doma mladih za potrebe organizacije jednokratnih programa uvršteno je u cijenu korištenja prostora i dodatno se ne naplaćuje.

*Primjenjuje se od 03.03.2016. godine.

4. CJENIK PROSLAVE DJEČJIH ROĐENDANA U DOMU MLADIH

Redni broj Prostor Jedinica mjere Jedinična cijena PDV Ukupna cijena
1 . P.I.P.A. kom 320,00 80,00 400,00
2 . Dvorana kom 600,00 150,00 750,00
3 . Najam igraonice i trampolina h 320,00 80,00 400,00
4 . Dodatni animator kom 112,00 28,00 140,00
5 . Dodatni sat animatora h 28,00 7,00 35,00
6 . Dodatni animator – nedjelja kom 168,00 42,00 210,00
7 . Dodatni sat animatora – nedjelja h 42,00 10,50 52,50

Primjenjuje se od 15.03.2019.

CJENIK NAPLATE PARKIRANJA

a) Cijena parkiranja po satu

Zona parkiranja Jedinica mjere Jedinična cijena PDV Ukupna cijena
1. ZONA sat 3,20 0,80 4,00
2. ZONA sat 2,40 0,60 3,00
3. ZONA sat 1,60 0,40 2,00

b) Dnevna parkirna karta

Zona parkiranja Jedinica mjere Jedinična cijena PDV Ukupna cijena
1. ZONA dan 32,00 8,00 40,00
2. ZONA dan 24,00 6,00 30,00
3. ZONA dan 16,00 4,00 20,00

c) Mjesečna parkirna karta

Korisnik Jedinica mjere Jedinična cijena PDV Ukupna cijena
– pravne osobe parkirno mjesto 160,00 40,00 200,00
– fizičke osobe 80,00 20,00 100,00
– pravne i fizičke osobe (2. ZONA – samo za Dugu ulicu i Ulicu M.P.Miškine) 24,00 6,00 30,00

d) Godišnja parkirna karta

Korisnik Jedinica mjere Jedinična cijena PDV Ukupna cijena
– pravne osobe parkirno mjesto 1.600,00 400,00 2.000,00
– fizičke osobe 800,00 200,00 1.000,00
– pravne i fizičke osobe (2. ZONA – samo za Dugu ulicu i Ulicu M.P.Miškine) 288,00 72,00 360,00

e) Godišnja stanarska parkirna karta

Zona parkiranja Jedinica mjere Jedinična cijena PDV Ukupna cijena
1. ZONA parkirno mjesto 800,00 200,00 1.000,00
2. ZONA 640,00 160,00 800,00
3. ZONA 480,00 120,00 600,00

f) Mjesečna stanarska parkirna karta

Zona parkiranja Jedinica mjere Jedinična cijena PDV Ukupna cijena
1. ZONA parkirno mjesto 72,00 18,00 90,00
2. ZONA 56,00 14,00 70,00
3. ZONA 40,00 10,00 50,00

g) Godišnja rezervacija parkirnog mjesta

Zona parkiranja Jedinica mjere Jedinična cijena PDV Ukupna cijena
1. ZONA parkirno mjesto 2.400,00 600,00 3.000,00
2. ZONA 1.600,00 400,00 2.000,00
3. ZONA 1.200,00 300,00 1.500,00

h) Premještanje i čuvanje premještenih vozila

Vrsta usluge Jedinica mjere Jedinična cijena PDV Ukupna cijena
Premještanje vozila mase do 1,5t i čuvanje do 24 sata kom 400,00 100,00 500,00
Premještanje vozila mase iznad 1,5t i čuvanje do 24 sata kom 560,00 140,00 700,00
Započeto premještanje vozila kom 200,00 50,00 250,00
Čuvanje vozila po danu (ležarina) dan 40,00 10,00 50,00

i) Blokiranje, deblokiranje i ležarina za autobuse, teretne automobile, radne strojeve i priključna vozila

Vrsta usluge Jedinica mjere Jedinična cijena PDV Ukupna cijena
Blokiranje i deblokiranje autobusa, teretnih automobila, radnih strojeva i priključnih vozila kom 560,00 140,00 700,00
Ležarina za blokirane autobuse, teretne automobile, radne strojeve i priključna vozila (po danu) dan 80,00 20,00 100,00

Primjenjuje se od 01.10.2018.

CJENIK OSTALIH USLUGA

Usluga fotokopiranja stranice papira formata A4 (crno bijela fotokopija)

Usluga Kn/stranica PDV Ukupna cijena
Fotokopiranje A4 0,40 0,10 0,50

Primjenjuje se od 28.12.2017.

1. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17)

2. Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17)

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama “Narodne novine broj 74/14.) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije od 10. srpnja 2018. godine, Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2019. godinu

newsletter
Ukoliko želite primati obavijesti vezane uz GKP Komunalac d.o.o. prijavite se na naš newsletter.

Kom.Net

Zanima li Vas možda što je to Komnet? Registrirani korisnici upišite Vaše pristupne podatke za ulaz. Zaboravili ste Zaporku?

Novi korisnici registrirajte se OVDJE.

POSLOVNI SUBJEKTI

- FINA e-Račun
- Pantheon e-Račun

 
KUĆANSTVO

- Svi računi web portal
- ePošta

Želite prijaviti komunalne probleme i ubrzati njihov popravak?
Opiši problem – Slikaj – Šalji!
 
Pristupite servisu putem web sučelja ili mobilne aplikacije.

Javni natječaj “Isklikom za davanje u zakup prodajnih mjesta (stolovi) na Gradskoj tržnici u Koprivnici uoči blagdana Svih svetih.

Na temelju Odluke Uprave broj 9614/19 od 11. rujna 2019. godine i članka 8. Pravilnika o tržnom redu (Glasnik Grada ...

Opširnije

Otvoreni javni natječaj za zakup poslovnog prostora na katu Poslovnog centra „Pevec“ u Koprivnici, Radnička cesta 10

Sukladno Odluci Uprave broj: 9613/19  od 11. rujna 2019. godine, Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. Koprivnica, raspisuje Otvoreni javni natječaj ...

Opširnije

Javni natječaj za davanje u zakup prostora za izlaganje ispred drvenih štandova zatvorenog tipa

Na temelju Odluke Uprave Društva broj: 9386/19 od 4. rujna 2019. godine, KOMUNALAC d.o.o. raspisuje Javni natječaj za davanje u ...

Opširnije