Politika zaštite osobnih podataka

Komunalac d.o.o. poštuje privatnost svakog pojedinca, ova politika privatnosti postavlja osnove na temelju kojih se bilo koji privatni podaci preuzimaju od Vas. Molimo Vas uzmite trenutak i detaljno provjerite našu politiku privatnosti.

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Vladimira Kelemen, dipl.iur.

Mosna ulica 15

48000 Koprivnica

Tel: 048/251-811

e-mail: zastita-osobnih-podataka@komunalac-kc.hr

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama “Narodne novine broj 74/14.) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije od 10. srpnja 2018. godine, Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2020. godinu