Projektiranje, investicije i geodetski poslovi

Poslovi pripreme investicija kroz ishođenje svih potrebnih dozvola i troškovnika za nabavu radova, izrade projektne dokumentacije, stručnog nadzora nad izvođenjem radova, vođenja investicija, vođenja katastra vodova kroz GIS rješenje i geodetskih snimanja.

 

Usluge:

• izrada idejnih projekata za ishođenje lokacijske dozvole i uvjeta građenja
• izrada glavnih projekata za ishođenje građevinske dozvole
• izrada izvedbenih projekata svih grupa radova
• izrada troškovnika svih grupa radova
• izrada snimaka postojećih stanja
• stručni nadzor tijekom izvođenja radova

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama “Narodne novine broj 74/14.) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije od 10. srpnja 2018. godine, Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2019. godinu