Raspored korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta

Grad/OpćinaNaseljeLokacijaDatum/2020.g.Radno vrijeme/sati
DrnjeDrnjekod veterinarske stanice11.02./02.06./01.10.07:30-08:30
DrnjeTorčeciza društvenog doma11.02./02.06./01.10.08:45-09:45
ĐelekovecĐelekoveckod društvenog doma11.02./02.06./01.10.10:00-11:00
ĐelekovecImbrioveckod vatrogasnog doma11.02./02.06./01.10.11:15-12:15
KoprivnicaStarigradkod društvenog doma06.02./07.05./06.08./5.11.15:00-17:00
KoprivnicaDraganoveckod dječjeg igrališta13.02./14.05./13.08./12.11.15:00-17:00
KoprivnicaJagnjedoveckod vatrogasnog doma20.02./21.05./20.08./19.11.15:00-17:00
KoprivnicaRekakod društvenog doma27.02./28.05./27.08./26.11.15:00-17:00
KoprivnicaKunovec Bregkod društvenog doma05.03./04.06./03.09./03.12.15:00-17:00
KoprivnicaHerešinkod društvenog doma12.03./10.06./10.09.10.12.15:00-17:00
KoprivnicaBakovčicekod nogometnog igrališta19.03./18.06./17.09./17.12.15:00-17:00
KoprivnicaŠtaglineckod društvenog doma26.03./24.06./24.09./23.12.15:00-17:00
Koprivnički BregiKoprivnički Bregina raskrižju Ulica Poljanec i Vinogradska pored postojećeg zelenog otoka11.02./23.06./22.10.12:45-13:45
Koprivnički BregiGlogovacUlica Stjepana Radića kod društvenog doma11.02./23.06./22.10.14:00-15:00
Koprivnički BregiJeduševacUlica Jeduševac kod društvenog doma18.02./16.06./15.10.07:30-08:30
Koprivnički IvanecKoprivnički IvanecUlica braće Radić03.03./16.07./03.11.07:30-08:30
Koprivnički IvanecGoričkokod dječjeg igrališta03.03./16.07./03.11.08:45-09:45
Koprivnički IvanecKunovecparkiralište kod NK Bratstvo03.03./16.07./03.11.10:00-11:00
Koprivnički IvanecPustakovec ispred Vatrogasnog doma03.03./16.07./03.11.11:15-12:15
Koprivnički IvanecBotinovecdječje igralište kod društvenog doma03.03./16.07./03.11.12:30-13:30
LegradZablatjekod nogometnog igrališta04.02./09.06./29.10.07:30-08:30
LegradKutnjakiza vatrogasnog doma04.02./09.06./29.10.08:45-09:45
LegradMali Otokiza vatrogasnog doma04.02./09.06./29.10.10:00-11:00
LegradSelnica Podravskaiza vatrogasnog doma04.02./09.06./29.10.11:15-12:15
LegradVeliki Otokiza vatrogasnog doma04.02./09.06./29.10.12:30-13:30
LegradLegradiza veterinarske stanice04.02./09.06./29.10.13:45-14:45
MolveMolveu dvorištu iza kino sale u centru18.02./16.06./15.10.09:00-10:00
MolveRepaškod vage kod društvenog doma18.02./16.06./15.10.10:15-11:15
MolveMolve Gredekod društvenog doma18.02./16.06./15.10.11:30-12:30
SokolovacLepavinakod društvenog doma07.01./05.05./01.09.07:30-08:30
SokolovacVeliki Botinovackod društvenog doma07.01./05.05./01.09.08:45-09:45
SokolovacSokolovackod društvenog doma07.01./05.05./01.09.10:00-11:00
SokolovacSrijemkod društvenog doma07.01./05.05./01.09.11:15-12:15
SokolovacTrnovac Sokolovačkikod društvenog doma07.01./05.05./01.09.12:30-13:30
SokolovacHudovljanikod društvenog doma07.01./05.05./01.09.13:45-14:45
SokolovacVelika Mučnakod društvenog doma07.01./05.05./01.09.15:00-16:00
Novigrad PodravskiDelovipored vatrogasnog doma Delovi10.03./02.07./10.11.07:30-08:30
Novigrad PodravskiNovigrad PodravskiUlica Virovska nasuprot Doma kulture10.03./02.07./10.11.08:45-09:45
Novigrad PodravskiJavorovacna raskrižju ceste u nadležnosti ŽUC i ceste za Gornji Javorovac iza kbr 810.03./02.07./10.11.10:00-11:00
Novigrad PodravskiSrdinacna raskrižju ceste Srdinac-Novigrad Podravski, nasuprot kbr 2110.03./02.07./10.11.11:15-12:15
Novigrad PodravskiPlavšinacpored kučice za sakupljanje mlijeka10.03./02.07./10.11.12:45-13:45
Novigrad PodravskiVlaislavpored društvenog doma Vlaislav10.03./02.07./10.11.14:00-15:00
Novigrad PodravskiBorovljanipored društvenog doma Delovi 03.03./09.07./17.11.14:00-15:00
U mobilno reciklažno dvorište mogu se predati manje količine posebnih vrsta otpada (ambalažni otpad, otpadne baterije i 
akumulatori, manji komadi EE otpada, manji komadi glomaznog otpada i sl.), uz predočenje osobne iskaznice.
JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama “Narodne novine broj 74/14.) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije od 10. srpnja 2018. godine, Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2020. godinu

GIS ZELENIH POVRŠINA