Raspored korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta

Grad/Općina Naselje Lokacija Datum/2019.g. Radno vrijeme/sati
Drnje Drnje kod veterinarske stanice 21.02./18.06./17.10. 07:30-08:30
Drnje Torčec iza društvenog doma 21.02./18.06./17.10. 08:45-09:45
Đelekovec Đelekovec kod društvenog doma 21.02./18.06./17.10. 10:30-11:30
Đelekovec Imbriovec kod vatrogasnog doma 21.02./18.06./17.10. 11:45-12:45
Koprivnica Starigrad kod društvenog doma 07.03./02.05./01.08./07.11. 15:00-17:00
Koprivnica Draganovec kod dječjeg igrališta 14.03./09.05./08.08./14.11. 15:00-17:00
Koprivnica Jagnjedovec kod vatrogasnog doma 21.03./16.05./22.08./21.11 15:00-17:00
Koprivnica Reka kod društvenog doma 28.03./23.05./29.08./28.11. 15:00-17:00
Koprivnica Kunovec Breg kod društvenog doma 04.04./04.07./05.09./05.12. 15:00-17:00
Koprivnica Herešin kod društvenog doma 11.04./11.07./12.09./12.12. 15:00-17:00
Koprivnica Bakovčice kod nogometnog igrališta 18.04./18.07./19.09./19.12. 15:00-17:00
Koprivnica Štaglinec kod društvenog doma 25.04./25.07./26.09./23.12. 15:00-17:00
Koprivnički Bregi Koprivnički Bregi na raskrižju Ulica Polanec i Vinogradska pored postoječeg zelenog otoka 28.02./27.06./24.10. 11:40-12:40
Koprivnički Bregi Glogovac Ulica Stjepana Radića kod društvenog doma 28.02./27.06./24.10. 12:50-13:50
Koprivnički Bregi Jeduševac Ulica Jeduševac kod društvenog doma 28.02./27.06./24.10. 14:00-15:00
Koprivnički Ivanec Koprivnički Ivanec Ulica braće Radić 12.03./09.07./12.11. 10:15-11:15
Koprivnički Ivanec Goričko kod dječjeg igrališta 12.03./09.07./12.11. 11:30-12:30
Koprivnički Ivanec Kunovec parkiralište kod NK Bratstvo 12.03./09.07./12.11. 12:45-13:45
Koprivnički Ivanec Pustakovec ispred Vatrogasnog doma 14.03./11.07./14.11. 12:30-13:30
Koprivnički Ivanec Botinovec dječje igralište kod društvenog doma 14.03./11.07./14.11. 13:45-14:45
Legrad Zablatje kod nogometnog igrališta 06.06./03.10. 07:30-09:30
Legrad Kutnjak iza vatrogasnog doma 06.06./03.10. 09:45-11:45
Legrad Mali Otok iza vatrogasnog doma 06.06./03.10. 12:45-14:45
Legrad Selnica Podravska iza vatrogasnog doma 13.06./10.10. 07:30-09:30
Legrad Veliki Otok iza vatrogasnog doma 13.06./10.10. 09:45-11:45
Legrad Legrad iza veterinarske stanice 13.06./10.10. 12:45-14:45
Molve Molve u dvorištu iza kino sale u centru 28.02./27.06./24.10. 07:30-08:30
Molve Repaš kod vage kod društvenog doma 28.02./27.06./24.10. 08:45-09:45
Molve Molve Grede kod društvenog doma 28.02./27.06./24.10. 10:15-11:15
Novigrad Podravski Delovi pored vatrogasnog doma Delovi 05.03./02.07./05.11. 07:30-08:30
Novigrad Podravski Novigrad Podravski Ulica Virovska nasuprot Doma kulture 05.03./02.07./05.11. 08:45-09:45
Novigrad Podravski Javorovac na raskrižju ceste u nadležnosti ŽUC i ceste za Gornji Javorovac iza kbr 8 05.03./02.07./05.11. 10:00-11:00
Novigrad Podravski Srdinac na raskrižju ceste Srdinac-Novigrad Podravski, nasuprot kbr 21 05.03./02.07./05.11. 11:45-12:45
Novigrad Podravski Plavšinac pored kučice za sakupljanje mlijeka 05.03./02.07./05.11. 13:00-14:00
Novigrad Podravski Vlaislav pored društvenog doma Vlaislav 12.03./09.07./12.11. 07:30-08:30
Novigrad Podravski Borovljani pored društvenog doma Delovi 12.03./09.07./12.11. 08:45-09:45

Mobilno reciklažno dvorište služi za zaprimanje manjih količina problematičnog (opasnog) opada, plastike, limenke, papira, staklenu ambalažu, stare lijekovi, stare baterije, otpadno motorno ulje, zauljenih motornih filtera, otpadnog jestivog ulja, tekstil, stare akumulatore, ambalažu od boja, lakova i otapala, EE otpad, te otpadnu (praznu) ambalažu od pesticida.

Korisnici iz prigradskih naselja mogu sami dovesti navedeni otpad na određene lokacije prema rasporedu te je potrebno sa sobom donesti osobnu iskaznicu radi evidencije koja je potrebna prilikom predaje otpada u mobilno reciklažno dvorište.

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama “Narodne novine broj 74/14.) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije od 10. srpnja 2018. godine, Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2019. godinu

GIS ZELENIH POVRŠINA