Otpadni papir

U suradnji s udrugom UZOR Hrvatske odvojeno se sakuplja otpadni papir. Radi se o jedinstvenom projektu gdje se putem teretnih bicikla, telefonskim pozivom ili SMS porukom, otpadni papir preuzima na kućnoj adresi i prevozi do najbližeg kontejnera smještenog na 6 lokacija u gradu Koprivnici.

Količina odvojeno sakupljenog papira:

2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. UKUPNO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Količina (t) 0,94 65,12 131,835 157,905 250,44 319,56 445,82 466,201 1.837,821

U listopadu 2014. godine započeli smo pilot projekt odvojenog skupljanja otpadnog papira putem plavih vreća kojima su obuhvaćena rubna područja grada Koprivnice sa prigradskim naseljima te Općine Koprivnički Bregi, Drnje i Novigrad Podravski.

Količina odvojeno sakupljenog papira putem plavih vreća:

2014. 2015. 2016. UKUPNO
1 2 3 4 5
Količina (t) 5,697 52,572 36,66878 94,93778

 

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama “Narodne novine broj 74/14.) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije od 10. srpnja 2018. godine, Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2020. godinu