Zelena tržnica

Prodaja na zelenoj tržnici obavlja se na 188 stolova od kojih je najveći broj zakupljen na razdoblje od godinu dana. Javni natječaj za zakup stolova provodi se svake godine početkom mjeseca travnja.

Dio stolova ostavljen je za prolazne i povremene prodavače na tržnici.

Trznica-008Trznica-005

Za prodaju cvijeća i presadnica izdvojeno je 50 stolova. Na ovim stolovima obavljaju se i prigodne prodaje uoči blagdana Božića i Uskrsa.

Gradska tržnica u Koprivnici raspolaže i sa sedam podrumskih prostorija koje se iznajmljuju za potrebe skladištenja različitih roba.

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama “Narodne novine broj 74/14.) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije od 10. srpnja 2018. godine, Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2019. godinu